Kui loote mõne võrguga esimest korda ühendust, peate valima võrgukoha. Sellega määratakse automaatselt sellele võrgutüübile sobivad tulemüüri- ja turvasätted. Kui ühendate seadme eri kohtades olevatesse võrkudesse (nt kodus, kohvikus või tööl), aitab võrgukoha valimine kindlustada, et arvutis on alati seatud sobiv turbetase.

Võrgukohti on nelja tüüpi.

 • Valige Koduvõrk, kui tegemist on koduvõrguga või teate ja usaldate selle võrgu inimesi ja seadmeid. Koduvõrgu arvutid võivad kuuluda kodurühma. Koduvõrkude puhul on võrgutuvastus sisse lülitatud. See lubab näha teisi võrgus olevaid arvuteid ja seadmeid ning teistel võrgukasutajatel näha teie arvutit. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mis on võrgutuvastus?

 • Valige Töökoha võrk, kui tegemist on väikekontori või mõne muu töökoha võrguga. Võrgutuvastus, mis lubab teil näha teisi arvuteid ja seadmeid ning teistel võrgu kasutajatel näha teie arvutit, on vaikimisi sisse lülitatud, kuid te ei saa luua kodurühmi ega nendega liituda. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mis on võrgutuvastus?

 • Valige Avalik võrk, kui tegemist on mõne avaliku koha (nt kohviku või lennujaama) võrguga. See võrgukohatüüp on mõeldud selleks, et teised arvutid teie ümbruses teie arvutit ei näeks ja et teie arvuti oleks kaitstud igasuguse Internetist tuleva ründetarkvara eest. HomeGroup pole avalikes võrkudes saadaval ja võrgutuvastus on välja lülitatud. Peaksite selle variandi valima ka juhul, kui olete otse (st marsruuterita) Internetiga ühendatud või teil on mobiilne lairibaühendus.

 • Võrgukohta Domeen kasutatakse domeeniga võrkudes, nt ettevõtetes. Seda tüüpi võrgu asukohta kontrollib võrguadministraator ja seda ei saa valida või muuta.

Märkus

 • Kui teate, et failide või printerite ühiskasutust pole vaja, on turvalisim valik avalik võrk.

Vaadake seda videot ja saate teada, kuidas valida võrgukohta (0:48)

Võrgukoha valimine

 1. Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk ja seejärel klõpsake linki Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

 2. Klõpsake lingil Töökoha võrk, Koduvõrk või Avalik võrk ja seejärel klõpsake soovitud võrgukohal.

  Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse pilt
  Võrgu- ja ühiskasutuskeskus

Hoiatus

Mis teeb kodu- või töökoha võrguga ühendamise turvaliseks?

Kodu- või töökoha võrku on turvaline ühendada seadmeid juhul, kui on täidetud järgmised tingimused.

 • Raadiovõrgus peab ühendus olema krüpteeritud WPA- (Wi-Fi Protected Access) või WPA2-protokolliga. (WPA2 eelistatakse seepärast, et see on WPA-st turvalisem.)

 • Kõikides võrkudes peab olema tulemüür või muu seade, kus on kasutusel võrguaadresside transleerimine (NAT) ja mis on ühendatud arvuti või raadiopääsupunkti ja kaabli- või DSL-modemi vahele.

Tulemüüriga või soovituslikus asukohas oleva NAT-seadmega kaitstud võrgu illustratsioon
Tulemüüriga või soovituslikus asukohas oleva NAT-seadmega kaitstud võrk

Lisateavet leiate raadiovõrgu operatsioonisüsteemis Windows 7 häälestamist käsitlevast artiklist, Võrguturvalisuse suurendamine ja artiklist Millised raadiovõrgu turvameetodid olemas on?

Kuidas Windowsi tulemüür mõjutab võrgukohti?

Suvandi Avalik võrk valimise korral blokeeritakse teatud programmide ja teenuste töö, et aidata arvutit kaitsta volitamata juurdepääsu eest ajal, kui kasutate võrguühendust avalikus kohas. Kui kasutate võrguühendust avalikus kohas ja Windowsi tulemüür on sisse lülitatud, võivad teatud programmid või teenused õigesti töötamiseks taotleda tulemüüri kaudu andmeside lubamist.

Kui lubate programmil tulemüüri kaudu töötada, siis see on lubatud kõikides võrkudes, millel on praeguse võrguühendusega sama võrgukoht. Näiteks kui ühendate seadme võrku kohvikus ja valite asukohaks Avalik võrk ning seejärel lõpetate kiirsõnumiprogrammi blokeerimise, muutub see programm avatuks kõikides avalikes võrkudes, kuhu seadme ühendate.

Kui kavatsete avalikus võrgus olles tühistada mitme programmi blokeeringu, siis kaaluge võrgukoha muutmist koduvõrguks või töökoha võrguks. Selle ühe võrgu muutmine võib osutuda turvalisemaks kui kõikide edaspidi kasutatavate avalike võrkude sätete muutmine. Aga pidage meeles, et pärast seda muudatust on arvuti teistele võrgus olijatele nähtav ja see on turberisk.Kas vajate rohkem abi?