Mitme lüüsi konfigureerimine võrgus


Kui arvutis on mitu võrguadapterit ja konfigureerite vaikelüüsi (mis loob kõikidele sihtkohtadele, mis ei asu alamvõrgus, IP-marsruutimistabelis vaikemarsruudi) iga adapteri jaoks, ei pruugi teave võrgus jõuda õige sihtkohani, kui loote ühenduse ühendamata võrguga (eraldi võrgud, mis pole otsesuhtluseks ette nähtud). Ka siis, kui konfigureerite mitu vaikelüüsi, kasutatakse kõikide sihtkohtade jaoks vaid üht – seda, mis ei asu alamvõrgus. Selle näiteks on juhtum, kui arvuti on ühendatud nii Intraneti, millel on mitu alamvõrku, kui ka Internetiga. Vaikelüüsiga, mis on mõlema adapteri jaoks konfigureeritud, võib andmeid vahetada kas kõikide arvutitega Internetis või kõikide arvutitega Intranetis, aga mitte mõlemat.

Selle probleemi lahendamiseks toimige järgmiselt:

 • Konfigureerige vaikelüüs selle võrguadapteri jaoks, mis on ühendatud enamikku marsruute hõlmavasse võrku (tavaliselt on selleks võrguadapter, mis on ühendatud Internetiga).

 • Ärge konfigureerige vaikelüüsi muude võrguadapterite jaoks. Selle asemel kasutage staatilisi marsruute või dünaamilise marsruutimise protokolle, et lisada muude ühendamata võrkude marsruudid kohalikku IP-marsruutimistabelisse. Kui marsruutimise infrastruktuur kasutab marsruutimisteabe protokolli (RIP) IPv4 jaoks, võib Windowsis sisse lülitada RIP-kuulaja, mis lubab arvutil õppida võrgus kasutatavaid teisi marsruute "kuulates" RIP-teadete ülekannet ja lisada IPv4-marsruute marsruutimistabelisse. Kui marsruutimise infrastruktuur ei kasuta RIP-d, ei saa RIP-kuulamist kasutada. Alternatiivina saab kasutada käsku route add -p, et automaatselt lisada üksikuid IPv4-marstuute marsruutimistabelisse. IPv6 jaoks peate kasutama käsku netsh interface ipv6 add route.

Vaikelüüsi konfigureerimine

 1. Kausta Võrguühendused avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja siis käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst adapter ja siis klõpsake kaustas Võrgu- ja ühiskasutuskeskus linki Kuva võrguühendused.

 2. Paremklõpsake võrguadapterit, mille soovite konfigureerida vaikelüüsiks ja seejärel klõpsake nuppu Atribuudid. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

 3. Klõpsake vahekaarti Võrgundus.

 4. Jaotises See ühendus kasutab järgmisi üksusi klõpsake suvandit Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) või Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv4) ja seejärel klõpsake nuppu Atribuudid.

 5. Kuvatavas dialoogiboksis valige kas suvand Hangi IP-aadress automaatselt või Kasuta järgmist IP-aadressi.

  Dialoogiboksi Internet Protocoli versioon 4 (TCP/IPv4) atribuudid pilt
  Dialoogiboks Internet Protocoli versioon 4 (TCP/IPv4) atribuudid

  Kui konfigureerite võrguadapteri nii, et IP-aadress hangitakse automaatselt, määrab DHCP-server vaikelüüsi automaatselt. Kui määrate alternatiivse konfiguratsiooni (ainult IPv4 puhul), on vaikelüüsiks IP-aadress, mis on kirjas vahekaardi Alternatiivne konfiguratsioon väljal Vaikelüüs. Määratleda saab ainult ühe vaikelüüsi.

  Kui määrate IP-aadressi konfiguratsiooni käsitsi, on vaikelüüsiks IP-aadress, mis on kirjas vahekaardi Üldist väljal Vaikelüüs.

RIP-kuulaja sisselülitamine

 1. Akna Programmid ja funktsioonid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, seejärel käsku Programmid ja siis käsku Programmid ja funktsioonid.

 2. Klõpsake vasakul paanil linki Lülita Windowsi funktsioonid sisse või välja. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

 3. Märkige ruut RIP kuulaja ja seejärel klõpsake nuppu OK.

IPv4-le käsitsi marsruutide lisamine

 1. Akna Käsuviip avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Käsuviip ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust Käsuviip.

 2. Sisestage käsureale käsk route -p add[sihtkoht] [mask <võrgumask>] [lüüs] [meetrika <meetrika>] [if <liides>].

  Järgmisest tabelist leiate käsu route -p add parameetrite kirjeldused.

  Parameeter
  Kirjeldus

  sihtkoht

  Määrab võrgus marsruudi sihtkoha. Sihtkoht võib olla IP-aadress või alamvõrgu prefiks (nn võrguaadress või võrguidentifikaator) (kus prefiksi hosti bittide väärtuseks on seatud null), hosti marsruudi IP-aadress või vaikemarsruudiks 0.0.0.0.

  mask

  Määrab alamvõrgu maski, mis on seostatud võrgu sihtkohaga. Alamvõrgu mask võib olla sobiv alamvõrgu mask IP-aadressile või alamvõrgu prefiksile, 255.255.255.255 hosti marsruudiks või 0.0.0.0 vaikemarsruudiks. Kui seda ei määratleta, kasutatakse alamvõrgu maski 255.255.255.255. Sihtkoha ja alamvõrgu maski suhte olemuse tõttu marsruutide määratlemises ei saa sihtkoht olla täpsem kui sellele vastav alamvõrgu mask. Teisisõnu ei saa sihtkohas bitiväärtuseks olla seatud 1, kui sellele vastav bitiväärtus alamvõrgu maskis on 0.

  lüüs

  Määrab edasisaatmise või järgmise hüppe üle IP-aadressi kättesaadava aadressikomplektini, mille on piiritlenud võrk ja alamvõrgu mask. Kohalikul tasandil lisatud alamvõrgu marsruutide jaoks on lüüsi aadress IP-aadress, mille määrab alamvõrguga ühendatud liides. Kaugmarsruutide jaoks, mis on saadaval ühe või mitme marsruuteri piires, on lüüsiaadress naabermarsruuteri määratud IP-aadress.

  meetrika

  Määrab marsruudi jaoks, mida kasutatakse mitme marsruudi vahel valides, täisarvu kulumeetreid (1–9999). Valituks osutub see marsruutimistabeli marsruut, mis kõige täpsemalt sobitub edastamisel oleva andmepaketi sihtaadressiga. Valitakse kõige väiksema meetrilisusega marsruut. Meetrika võib kajastada hüpete arvu, raja kiirust, töökindlust, läbilaskevõimet või administratiivseid atribuute.

  if

  Määratleb liideseindeksi liidese jaoks, mille üle sihtkoht on saavutatav. Et näha loendit liidestest ja neile vastavatest liideseindeksitest, kasutage marsruudiprindi käsu kuvandit. Liideseindeksi kuvamisel saate valida kümnendsüsteemi või kuueteistkümnendiksüsteemi väärtuste vahel. Kuueteistkümnendikväärtuste jaoks kirjutage kuueteistkümnendiknumbri ette 0x. Kui parameeter on vahele jäetud, on liides lüüsiaadressi poolt määratud.

  Parameetriga -p liidetakse määratud marsruut registrisse ja kasutatakse seda, et kasutusele võtta IP-marsruutimistabel alati kui TCP/IP-protokoll käivitatakse.

IPv6-le käsitsi marsruutide lisamine

 1. Akna Käsuviip avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Käsuviip ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust Käsuviip.

 2. Sisestage käsureale käsk netsh interface ipv6 add route [prefix=]<IPv6-aadress>/<täisarv> [interface=]<string> [[nexthop=]<IPv6-aadress>] [[siteprefixlength=]<täisarv>] [[metric=]<täisarv>] [[publish=]<väärtus>] [[validlifetime=]<täisarv>|infinite] [[preferredlifetime=]<täisarv>] [[store=]<väärtus>].

  Järgnev tabel kirjeldab käsu netsh interface ipv6 add route parameetreid.

  Parameeter
  Kirjeldus

  prefix

  Aadress või alamvõrgu prefiks, mille jaoks marsruut lisada.

  interface

  Liidese nimi või indeks.

  nexthop

  Lüüsi aadress, kui prefiks pole on-link.

  siteprefixlength

  Prefiksi pikkus terve võrgukoha jaoks, kui see on on-link

  metric

  Marsruudi meetrilisus

  publish

  Võib olla üks järgmistest väärtustest:

  • ei: Pole avaldatud Marsruuditeatistes (vaikeväärtus)

  • vanus: On avaldatud Marsruuditeatistes kahaneva elueaga

  • jah: On avaldatud Marsruuditeatistes muutumatu elueaga

  Kui avaldamise väärtuseks on seatud "iga", sisaldab Marsruuditeatis kehtivat eluiga, mis on jäänud kustutamiseni. Kui avaldamise väärtuseks on seatud "jah", ei kustutata marsruuti kunagi, hoolimata parameetri validlifetime (kehtiv eluiga) väärtusest ja kõik Marsruuditeatised sisaldavad (sama) määratud kehtivat eluiga. Kui avaldamise väärtuseks on seatud "ei" või "iga", kustutatakse marsruut pärast kehtiva eluea lõppu.

  validlifetime

  Elupikkus, mille jooksul marsruut kehtib. Väljendatakse päevades, tundides, minutites ja sekundites (nt 1d2h3m4s). Vaikeväärtus on "lõputu"

  preferredlifetime

  Elupikkus, mille jooksul marsruut on eelistatud. Vaikeväärtus on võrdne kehtiva elupikkusega.

  store

  Võib olla üks järgmistest väärtustest:

  • aktiivne: muudatus kestab ainult järgmise algkäivituseni

  • püsiv: Muutus on püsiv (vaikeväärtus)