Tavalise esitusloendi loomine või muutmine Windows Media Playeris


Esitusloend on digitaalsete meediumiüksuste loend, mille loote ja salvestate ise. Esitusloendid on suurepärane viis nende üksuste rühmitamiseks, mida soovite tihti kuulata või vaadata. Esitusloendeid saab kasutada ka nende üksuste rühmitamiseks, mida soovite kirjutada CD-le või sünkroonida kandeseadmega. Windows Media Playeris on kahte tüüpi esitusloendeid: automaatsed ja tavalised esitusloendid.

Automaatne esitusloend on loend, mida värskendatakse automaatselt selle põhjal, millist muusikat Media Playeri teek sisaldab, ja mis kaasab kõik meediumiteabe muudatused. Lisateavet automaatsete esitusloendite kohta saate teemast Automaatse esitusloendi loomine või muutmine Windows Media Playeris. Tavaline esitusloend on salvestatud loend, mis sisaldab ühte või mitut Media Playeri teegi digitaalset meediumifaili, sh laulud, videod ja pildid.

Lisateavet Playeri teegi kohta leiate teemast Windows Media Playeri kasutamise alustamine.

Vaadake seda videot ja saate teada, kuidas luua või muuta Windowsi Media Playeris tavalist esitusloendit (1:46)
Kuva kõik

Tavalise esitusloendi loomine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake vajadusel Media Playeri teegis loendipaani avamiseks vahekaardil Esita.

  Kui peate loendipaani enne esitusloendi loomist tühjendama, klõpsake nupul Tühjenda loend.

 3. Üksuste lisamiseks uude esitusloendisse lohistage need üksikasjapaanilt loendipaanile.

  Mitme kõrvuti oleva üksuse valimiseks vajutage ja hoidke valiku tegemisel all tõstuklahvi (Shift). Mittekülgnevate üksuste valimiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda üksuste valimisel all.

 4. Üksuste ümberkorraldamiseks lohistage neid loendipaanil üles või alla.

 5. Loendi salvestamiseks klõpsake loendipaani ülaosas asuvat nupul Salvesta loend, tippige esitusloendi nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Vaikimisi salvestatakse esitusloendid laiendiga .wpl kausta Esitusloendid, mis asub tavaliselt teie muusikateegi vaikesalvestuskaustas. Samuti võite esitusloendeid salvestada laienditega .m3u või .asx Selleks klõpsake loendipaani ülaosas asuvat nupul Loendi suvandidNupu Loendi suvandid pilt, seejärel käsul Salvesta loend nimega ja siis muutke laiend dialoogiboksis Salvestustüüp. Pärast esitusloendi salvestamist lisatakse see navigeerimispaanil kategooriasse Esitusloendid.
  Loendipaanil asuva loendi esitamiseks klõpsake nupul EsitaNupu Esita pilt.
 6. Et pääseksite ka tulevikus esitusloendile juurde, topeltklõpsake navigeerimispaanil vaatel Esitusloendid või klõpsake vaate Esitusloendid laiendamiseks selle kõrval oleval noolel.

Tavalise esitusloendi redigeerimine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake vajadusel Media Playeri teegis loendipaani avamiseks vahekaardil Esita.

 3. Vaate laiendamiseks klõpsake navigeerimispaanil vaate Esitusloendid kõrval oleval noolel.

 4. Topeltklõpsake loendipaanil kuvamiseks esitusloendil Tavalise esitusloendi ikooni pilt, mida soovite redigeerida.
 5. Tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Üksuse eemaldamiseks paremklõpsake seda loendipaanil ja seejärel klõpsake käsul Eemalda loendist.

   Mitme kõrvuti oleva üksuse valimiseks vajutage ja hoidke valiku tegemisel all tõstuklahvi (Shift). Mittekülgnevate üksuste valimiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda üksuste valimisel all.

  • Üksuste ümberkorraldamiseks lohistage neid loendipaanil üles või alla.

  • Kogu loendi segamiseks klõpsake loendipaani ülaosas asuval nupul Loendi suvandidNupu Loendi suvandid pilt ja siis käsul Sega loend.
  • Üksuste lisamiseks liikuge navigeerimis- ja üksikasjapaani abil soovitud üksusteni ja lohistage need loendipaanile.

 6. Pärast esitusloendi redigeerimist klõpsake loendipaani ülaosas asuvat nupul Salvesta loend ja tippige esitusloendi nimi.

Üksuste vahelejätmise määramine esitusloendis

Media Player jälgib, millised laulud te loendi esitamisel vahele jätate. Selle abil saate kiiresti üle vaadata näiteks muusika tellimise teenuse või mõne teise isiku loodud esitusloendeid nii, et need sisaldaksid ainult teie lemmiküksusi.

Kui salvestate esitusloendina loendi, mis sisaldab vahelejäetud üksusi, palutakse teil need üksused esitusloendist eemaldada või sinna alles jätta. Kui soovite, võite küsimise funktsiooni välja lülitada. Media Playeri saate seadistada ka nii, et see vahelejäetud üksusi taasesitusel enam ei esita. Kui seda teete, kuvatakse vahelejäetud üksused loendipaanil tuhmilt.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake vajadusel Media Playeri teegis loendipaani avamiseks vahekaardil Esita.

 3. Laulude loendi esitamine

 4. Üksuse vahelejätmiseks klõpsake üksuse esitamisel nupul JärgmineNupu Edasi pilt .
 5. Vahelejäetud üksuste eemaldamiseks salvestatud esitusloendist tehke järgmist.

  1. Klõpsake loendipaani ülaosas olevat nupul Loendi suvandidNupu Loendi suvandid pilt ja seejärel käsul Salvesta loend nimega.
  2. Tippige esitusloendi nimi ja seejärel klõpsake nupul Salvesta.

  3. Kui küsitakse, klõpsake käsul Eemalda esitusloendist

 6. (Valikuline) Vahelejätusätete muutmiseks klõpsake loendipaani ülaosas asuval nupul Loendi suvandid, osutage käsule Vahelejäetud üksused ning siis tehke ühte või mõlemat järgmistest.

  • Kui soovite, et esitusloendi salvestamise ajal ei küsitaks vahelejäetud üksuste eemaldamise kohta, tühjendage märkeruut Küsi salvestamisel luba eemaldamiseks .

  • Et takistada vahelejäetud üksuste esitamist siis, kui kordusesitus on sisse lülitatud, klõpsake käsul Jäta taasesituse ajal vahele.

  Märkus

  • Kui käsu kõrval olev ruut on märgitud, on funktsioon sisse lülitatud ja vahelejäetavad üksused kuvatakse loendipaanil tuhmilt. Üksuse esitamiseks tavalises režiimis topeltklõpsake loendipaanil vastaval üksusel.Kas vajate rohkem abi?