Töölaud on põhiline ekraaniosa, mida te näete pärast oma arvuti sisselülitamist ja Windows sisselogimist. Nagu ka reaalse laua pealne, teenib ka see tööpinnana. Kui avate programme või kaustasid, kuvatakse need töölauale. Te saate ka panna asju nagu failid ja kaustad töölauale ning järjestada neid, kuidas ise soovite.

Töölauda on mõnikord laiemalt määratletud sisaldama tegumiriba. Tegumiriba asub teie ekraani allosas. See näitab teile mis programmid töötavad ja lubab teil nende vahel lülitada. See sisaldab ka nuppu Start Nupu Start pilt, mida saate kasutada programmidele, kaustadele ja arvutisätetele juurdepääsuks.

Tegumiriba kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Tegumiriba (ülevaade).

Töölaua ikoonidega töötamine

Ikoonid on väikesed pildid, mis esitavad faile, kaustu, programme ja teisi üksuseid. Kui käivitate Windowsi esimest korda, näete oma töölaual vähemalt ühte ikooni: prügikasti (sellest pikemalt hiljem). Teie arvuti tootja võib olla lisanud töölauale muid ikoone. Allpool näete töölaua ikoonide näiteid.

Töölaua ikoonide pilt
Töölauaikoonide näited

Töölaua ikoonil topeltklõpsamine käivitab või avab selle üksuse, mida ta esindab.

Ikoonide lisamine ja eemaldamine töölaualt

Saate valida, milliseid ikoone töölauale kuvatakse ja võite ikoone igal ajal lisada või eemaldada. Mõnele meeldib puhas ja korras töölaud väheste ikoonidega või hoopis ilma ikoonideta. Teised aga paigutavad oma töölauale kümnete kaupa ikoone, et pääseda sealt sageli kasutatavaid programme, faile ja kaustu kiiresti avama.

Kui soovite otse töölaualt oma lemmikfaile või -programme avada, saate neile luua otseteed. Otsetee on ikoon, mis tähistab mingi üksuse juurde viivat linki, mitte seda üksust ennast. Kui topeltklõpsate mõnda otseteed, avaneb sellele vastav üksus. Kui kustutate mõne otsetee, eemaldatakse ainult otsetee, mitte sellele vastav üksus. Otsetee tunnete ära ikoonil oleva noole järgi.

Tüüpilise failiikooni ja sellega seostuva otseteeikooni pilt
Failiikoon (vasakul) ja otseteeikoon (paremal)

Lisateavet töölauaikoonide kohta leiate artiklist Töölaua ikoonide kuvamine, peitmine või suuruse muutmine.

Kuva kõik

Töölauale otseteede lisamine

  1. Leidke üksus, millele soovite otsetee luua. (Teavet faili või kausta leidmise kohta vaadake teemast Faili või kausta otsimine. Teavet programmi leidmise kohta vaadake teemast Menüü Start (ülevaade).)

  2. Paremklõpsake sellel üksusel, klõpsake käsul Saada ja seejärel käsul Töölauale (loo otsetee). Otsetee ikoon kuvatakse töölaual.

Tavaliste töölauaikoonide lisamine või eemaldamine

Tavalised töölauaikoonid on Arvuti, teie isiklik kaust, Prügikast ja Juhtpaneel.

  1. Paremklõpsake töölaua tühjal alal ja seejärel klõpsake käsul Isikupärasta.

  2. Klõpsake vasakul paanil lingil Töölaua ikoonide muutmine.

  3. Jaotises Töölaua ikoonid märkige ruut iga sellise ikooni kõrval, mida soovite töölauale lisada, või tühjendage ruut nende ikoonide kõrval, mille soovite töölaualt eemaldada. Seejärel klõpsake nupul OK.

Failide kaustast töölauale teisaldamine

  1. Avage faili sisaldav kaust

  2. Lohistage fail töölauale.

Töölaualt ikoonide eemaldamine

  • Paremklõpsake soovitud ikoonil ja seejärel klõpsake käsul Kustuta. Kui ikoon on otsetee, eemaldatakse ainult otsetee, mitte sellele vastav üksus.

Ikoonide ümberpaigutamine

Windows paigutab ikoonid töölaua vasakpoolses osas tulpadesse. Kuid te saate seda korraldusviisi ise muuta. Ikoonide ümberpaigutamiseks saate need töölaual uude kohta lohistada.

Samuti saate Windowsil lasta ikoonid automaatselt korraldada. Paremklõpsake tühjal töölaua alal, klõpsake menüül Vaade ja seejärel käsul Paiguta ikoonid automaatselt. Windows korraldab ikoonid üles vasakusse nurka ja lukustab need sinna. Ikoonide lukustuse avamiseks, nii et neid saaks taas liigutada, klõpsake uuesti käsul Paiguta ikoonid automaatselt, tühjendades selle kõrval asuva märkeruudu.

Märkus

  • Vaikimisi paigutab Windows ikoonid võrdsete vahedega nähtamatule koordinaatvõrgustikule. Ikoonide üksteisele lähemale või suurema täpsusega paigutamiseks lülitage koordinaatvõrgustik välja. Märkeruudu tühjendamiseks paremklõpsake töölaua tühjal alal, klõpsake käsul Vaade ja seejärel käsul Joonda ikoonid koordinaatvõrguga. Võrgustiku uuesti sisselülitamiseks korrake neid toiminguid.

Mitme ikooni valimine

Korraga mitme ikooni teisaldamiseks või kustutamiseks peate need esmalt valima. Klõpsake töölaua tühjal alal ja lohistage hiirega. Ümbritsege valitavad ikoonid kuvatava ristkülikuga. Seejärel vabastage hiirenupp. Nüüd saate neid ikoone rühmana lohistada või need kustutada.

Mitme korraga valitud töölauaikooni pilt
Mitme töölauaikooni valimiseks lohistage nende ümber ristkülik

Töölauaikoonide peitmine

Kui soovite kõik oma töölaua ikoonid ajutiselt peita ilma neid tegelikult eemaldamata, paremklõpsake töölaua tühjal alal, klõpsake suvandil Vaade ja seejärel käsul Kuva töölaua ikoonid, et eemaldada sellelt suvandilt märge. Nüüd ei kuvata töölaual ühtegi ikooni. Nende uuesti nähtavale toomiseks klõpsake veel kord käsul Kuva töölaua ikoonid.

Prügikast

Kui kustutate faile või kaustu, ei kustutata neid tegelikult kohe, vaid saadetakse kõigepealt prügikasti. See on hea juhuks, kui kunagi ümber mõtlete ja otsustate, et vajate seda faili, sest prügikastist saate selle tagasi võtta. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Prügikastis olevate failide taastamine.

Pilt, millel kujutatakse tühja ja täis prügikasti võrdlust
Prügikast tühjana (vasakul) ja täidetuna (paremal)

Kui olete kindel, et ei vaja enam kustutatud üksusi, saate kausta Prügikast tühjendada. Seda tehes kustutate need üksused jäädavalt ja vabastate nende kasutuses olnud kettaruumi. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Kaustas Prügikast olevate failide kustutamine jäädavalt.Kas vajate rohkem abi?