Tarkvara eelversiooni lahtiütlus

Microsofti tarkvara eelversiooni (eelvaadet) puudutav teave on esialgne ja võib muutuda ilma ette teatamata. Tarkvara kasutamisega kaasnev risk on teie kanda. Tarkvara eelversioon ei tarvitse töötada samal viisil kui lõplik versioon. Tarkvara eelversiooni omadused ja funktsionaalsus võivad lõplikus versioonis puududa.

Mõni toode pole igas keeles, igas riigis või igas piirkonnas saadaval. Sellel veebisaidil olevad tootepildid võivad pärineda tarkvara eelversiooni ingliskeelsest variandist ega tarvitse olla kõigis keeltes samasugused. Toote mõne omaduse ja funktsiooni kasutamiseks võib vaja minna täiustatud või täiendavat riistvara või tuleb paigaldada muu tarkvara.