Piltide redigeerimine Windows Media Centeris


Saate Windows Media Centeris muuta oma digitaalpilte, näiteks pilti pöörata või eemaldada punasilmsust. Võite ka pilte printida ja kustutada.

Media Centeri kuva Ilusta pilt
Pildi kärpimine Media Centeris
Kuva kõik

Pildi pööramine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Pildid + videod ja klõpsake siis nupul Pilditeek.

 3. Pildi pööramiseks 90 kraadi päripäeva paremklõpsake pildil ja klõpsake seejärel käsul Pööra. Kui klõpsate pilti mitu korda, pöördub pilt 90 kraadi päripäeva iga kord, mil klõpsate käsul Pööra.

Märkus

 • Pildi pööramisel muudate te algset pildifaili, mitte vaid Media Centeri kuva.

Pildi ilustamine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Pildid + videod ja klõpsake siis nupul Pilditeek.

 3. Paremklõpsake redigeeritaval pildil, klõpsake jaotisel Pildi üksikasjad, käsul Ilusta ja tehke seejärel ühte järgmistest.

  • Punasilmsuse eemaldamiseks klõpsake nupul Punasilmsus.

  • Kontrasti suurendamiseks klõpsake nupul Kontrast.

  • Kärpimise kohandamiseks klõpsake nupul Kärbi ja seejärel nuppudel pildi all, nihutades, suurendades, kahandades või pöörates kärpimise piirjooni.

  • Tehtud muudatuste eelvaate kuvamiseks täisekraanil klõpsake nupul Eelvaade. Pärast lõpetamist klõpsake nupul Tagasi.

 4. Kui olete pildi muutmise lõpetanud, klõpsake käsul Salvesta.

Märkus

 • Pildi ilustamisel muudate te algset pildifaili, mitte vaid Media Centeri kuva.

Pildi printimine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Pildid + videod ja klõpsake siis nupul Pilditeek.

 3. Liikuge prinditavale pildile, paremklõpsake pildil ja klõpsake seejärel jaotisel Pildi üksikasjad.

 4. Pildi printimiseks klõpsake nupul Prindi ja seejärel uuesti nupul Prindi.

Pildi kustutamine arvutist

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Pildid + videod ja klõpsake siis nupul Pilditeek.

 2. Liikuge pildile, mida soovite kustutada, paremklõpsake pildil, klõpsake käsul Kustuta ja seejärel nupul Jah.

Näpunäited

 • Saate pilti redigeerda ka slaidiseansi esitamise ajal, paremklõpsates slaidiseansi pildil. Pärast lõpetamist klõpsake kuval Pildi üksikasjad käsul Jätka slaidiseanssi, jätkates seanssi poolelijäänud kohalt.

 • Kui vaatate pilti täisekraanil, saate seda suurendada sisestusklahvi Enter vajutamise teel.Kas vajate rohkem abi?