Ehtsa Microsofti tarkvaraprogrammi privaatsusavaldus

Viimati värskendatud: juuni 2013

Microsoft on pühendunud teie privaatsuse tagamisele ning klientide ja partnerite kaitsmisele võltsitud tarkvara eest. Õigesti litsentsitud ja ehtsa Microsofti tarkvara eksemplari kasutamine aitab tagada juurdepääsu uusimatele funktsioonidele ja Microsofti pakutavatele värskendustele.

Ehtsa Microsofti tarkvaraprogrammi (viidatud kui Windows Genuine Advantage operatsioonisüsteemis Windows XP ja Windowsi aktiveerimise tehnoloogiad operatsioonisüsteemis Windows Vista ja Windows 7) tööriistad sisaldavad järgmist.

 • Valideerimine, mis määrab selle, kas kasutate Microsofti tarkvara litsentsitud koopiat. Valideerimine tuvastab ja võib keelata aktiveerimist takistava tarkvara, mis väldib või eirab Microsofti toodete aktiveerimist, valideerimist või litsentsikomponente. Aktiveerimist takistava tarkvara olemasolu näitab, et mõni tarkvara- või riistvaramüüja on proovinud ehtsat Microsofti tarkvara moonutada, et müüa võltsitud tarkvara. Aktiveerimist takistav tarkvara võib häirida tarkvara tavapärast tööd.

 • Teatised, mis kuvavad regulaarselt meeldetuletusi, kui teie Windowsi litsentsi komponentidega on probleeme või kui saadaval on Windowsi tarkvara uuem hoolduspakett. Praegu on teatistekomponent saadaval operatsioonisüsteemidele Windows XP, Windows Vista ja Windows 7 ning valitud riikides ka rakendustele Office XP, Office 2003 ja Office 2007.

 • Windowsi aktiveerimist takistava tarkvara tuvastuse värskendus operatsioonisüsteemile Windows Vista ja aktiveerimistehnoloogiate värskendus operatsioonisüsteemile Windows 7 kontrollivad teie arvutit levinud aktiveerimist takistava tarkvara suhtes ja nende leidmisel annavad teile sellest teada.

Litsentsitud tarkvara kasutamise soodustamiseks on need tööriistad Microsofti tarkvara alaline osa.

Milliseid andmeid kogutakse?

Tarkvara valideerimiseks peavad ehtsa Microsofti tarkvara tööriistad koguma teie arvutist konfigureerimis- ja olekuteavet. Need tööriistad ei kogu teie nime, aadressi ega meiliaadressi.

Tööriistad koguvad järgmisi andmeid.

 • Arvuti mark ja mudel.

 • Arvuti tavaandmete hulgas on teie IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, tarkvaraversioon, brauseri versioon ning teie piirkonna- ja keelesätted.

 • Kordumatu number, mille tööriistad teie arvutile määravad (globaalne ainuidentifikaator — GUID).

 • Tootevõti (räsitud) ja toote ID.

 • BIOS-i nimi ning versiooni number ja kuupäev.

 • Kõvaketta seerianumber (räsitud).

 • Teave selle kohta, kas installimine (kui seda tehti) oli edukas.

 • Valideerimiskontroll tulemus, sealhulgas tõrkekoodid ja järgmine teave leitud või keelatud aktiveerimist takistava tarkvara ja seotud volitamata või ründetarkvara kohta.

  • Aktiveerimist takistava tarkvara ID.

  • Aktiveerimist takistava tarkvara praegune olek, näiteks puhastatud või karantiinis.

  • Seadme algse tootja ID.

  • Aktiveerimist takistava faili nimi ja räsi, samuti aktiveerimist takistava tarkvara olemasolule viidata võivate seotud tarkvarakomponentide räsi.

 • Arvuti käivitusjuhendite faili (nimetatakse tavaliselt käivitusfailiks) sisu nimi ja räsi, mis aitab meil tuvastada seda faili muutvat aktiveerimist takistavat tarkvara.

Millal andmeid kogutakse?

Ehtsa Microsofti tarkvara tööriistad koguvad ülalkirjeldatud konfiguratsiooni- ja olekuandmeid järgmiste ajavahemike alusel.

 • Windows Vista hoolduspaketiga SP1 ja uuemate hoolduspakettidega arvutites kogutakse andmeid pärast operatsioonisüsteemile Windows Vista mõeldud Windowsi aktiveerimist takistava tarkvara tuvastuse värskenduse installimist. Lisaks toimub andmete kogumine ja Microsoftile saatmine iga 30 päeva järel isegi juhul, kui aktiveerimist takistavat tarkvara ei tuvastata. Windows Vista RTM-ist andmeid ei saadeta.

 • Operatsioonisüsteemiga Windows 7 arvutitest saadetakse andmeid pärast operatsioonisüsteemile Windows 7 mõeldud Windowsi aktiveerimise tehnoloogiate värskenduse installimist. Lisaks toimub andmete kogumine ja Microsoftile saatmine iga 90 päeva järel isegi juhul, kui aktiveerimist takistavat tarkvara ei tuvastata. Kui operatsioonisüsteemile Windows 7 mõeldud Windowsi aktiveerimise tehnoloogiad leiavad, et olulisi Windowsi faile on manipuleeritud, saadetakse arvutist kogutud andmeid iga 7 päeva järel, kuni Windows on ehtne.

Märkus. Üksikasjad Microsofti tarkvara aktiveerimise ajal kogutavate andmete kohta leiate toote privaatsusavaldusest.

Kuidas andmeid kasutatakse?

Kasutame seda teavet järgmiselt.

 • Tarkvara vale kasutamise takistamiseks.

 • Tarkvara ja teenuste täiustamiseks.

 • Koondstatistika loomiseks.

Samuti võime koondandmeid jagada teistega, näiteks riistvara- ja tarkvaramüüjatega ning hulgilitsentsiaatidega, aitamaks nende litsentsivõtmeid kaitsta. Microsoft ei kasuta ega jaga neid andmeid teie isiku tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks, välja arvatud toote litsentsita kasutamise vältimiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks.

Millised juhtelemendid saadaval on?

Kasutajad võivad operatsioonisüsteemis Windows XP teatistekomponendi mõnesid aspekte kohandada. Kui komponent on installitud, paremklõpsake saadaolevate juhtelementide kohta lisateabe saamiseks süsteemisalves teatisteikoonil.

Privaatsusavalduse muudatused

Võime aeg-ajalt privaatsusavaldust värskendada. Sel juhul muudame privaatsusavalduse ülaosas olevat kuupäeva Viimane värskendus. Soovitame teil seda privaatsusavaldust aeg-ajalt uuesti lugeda, et teaksite, kuidas Microsoft teie teavet kaitseb.

Lisateave

Kui teil on selle avalduse kohta küsimusi või arvate, et me pole sellest kinni pidanud, võtke meiega ühendust meie veebivormi kaudu. Samuti võite saata kirja aadressile

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052