Tahvelarvuti mitmekülgsem kasutamine


Saate teada, kuidas tahvelarvutit tõhusamalt kasutada

Märkus

 • Suvandid Tahvelarvuti sätted ning Pliiats ja puude kuvatakse vaid juhul, kui kasutate tahvelarvutit või puuteekraaniga arvutit.

Digipliiatsi kasutamine

Digipliiats sobib hästi tahvelarvuti ekraaniüksustega suhtlemiseks. Näpunäiteid digipliiatsi kasutamiseks

Veenduge, et tahvelarvuti ekraan ja pliiats on korralikult kalibreeritud.

Kalibreering võimaldab tahvelarvutil pliiatsi asukoha õigesti tuvastada. Windows 7-s esmakordsel kalibreerimisel kasutab ekraan 16 viitepunkti. See algne kalibreering käib kõigi tahvelarvuti kasutajate kohta. Uuesti kalibreerimisel kasutatakse ainult 4 punkti ja kalibreering kehtib ainult teie kasutajakonto kohta.

Kuva kõik

Kalibreeringu kohandamiseks

 1. Tahvelarvuti sätete avamiseks koputage nupul StartNupu Start pilt ja seejärel koputage suvandil Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst Tahvelarvuti sätted ja koputage siis tulemuste loendis suvandil Tahvelarvuti sätted.
 2. Koputage vahekaardi Kuva jaotises Kuvamissuvandid nupul Kalibreeri. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus..

 3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja seejärel koputage kalibreerimissätete salvestamiseks nupul Jah.

Märkused

 • 16-punkti kalibreeringu kordamiseks klõpsake aknas Tahvelarvuti atribuudid nuppu Lähtesta. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus. Koputage nuppu OK ja siis nuppu Kalibreeri.

 • Kui alustate 16 punktiga kalibreerimist ja ekraani paigutus on vertikaalne, muudetakse paigutus kalibreerimisel ajutiselt rõhtsaks.

Kasutage pliiatsit ka siis, kui kasutate teisendatavat tahvelarvutit sülearvutirežiimis.

Pliiatsi kasutamine võib tunduda loomulikum kui hiire või tahvelarvuti klaviatuuril oleva osutusseadme kasutamine.

Lülitage sisse pliiatsiliigutused.

Kasutage pliiatsiliigutusi tavaliste toimingute kiireks ja hõlpsaks sooritamiseks pliiatsi abil. Saate sooritada navigeerimisliigutusi (üles-alla lohistamine, edasi-tagasi liikumine) ning redigeerimisliigutusi (kopeerimine, kleepimine, tagasivõtmine ja kustutamine). Sagedamini kasutatavate toimingute liigutusi saate kohandada. Kui kasutate sageli kiirklahve (nt F5 või Ctrl+B), saate nende toimingute teostamiseks määrata pliiatsiliigutusi. Lisateabe saamiseks vaadake teemasid Mis on pliiatsiliigutused? ja Liigutuste kohandamine.

Pliiatsiliigutuste sisselülitamine ja kohandamine

 1. Akna Pliiats ja puude avamiseks koputage nupul StartNupu Start pilt ja seejärel koputage suvandil Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst Pliiats ja puude ja koputage siis tulemuste loendis suvandil Pliiats ja puude.
 2. Klõpsake vahekaardil Pliiatsiliigutused ning seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Pliiatsiliigutuste aktiveerimiseks valige märkeruut Kasuta liigutusi tavatoimingute kiireks ja lihtsaks tegemiseks koputage suvandil Navigeerimisliigutused või Navigeerimis-ja redigeerimisliigutused ja seejärel koputage nupul OK.

  • Pliiatsiliigutuste kohandamiseks koputage suvandil Navigeerimis-ja redigeerimisliigutused ja seejärel koputage nupul Kohanda. Tehke dialoogiaknas Liigutuste kohandamine vajalikud muudatused, koputage nupul OK ja seejärel koputage veelkord nupul OK.

Näpunäide

 • Kui arvutis on olemas puutesisend, saate liigutusi sooritada ka sõrmega.

Ekraani ala hõivamiseks kasutage lõikeriista

Hõivatud pilti saate kasutada meilisõnumis, Windows Journali failis või mujal, kuhu pilti kleepida saab. Näiteks saate lõiketööriista kasutada tabelites olulise teabe esiletõstmiseks ja e-postiga saatmiseks. Saate seda kasutada ka veebisaidilt huvitava pealkirja hõivamiseks, et seda siis esitluses kasutada. Digipliiatsiga saate ka hõivatud pildile kirjutada.

Mitme üksuse valimiseks kasutage märkeruute

Märkeruudud on lihtsaim viis mitme üksuse, nt failide või kaustade digipliiatsiga valimiseks - osutage üksusele ja märkige iga üksuse ruut.

Märkeruutude sisse- ja väljalülitamine

Vaikimisi on märkeruudud tahvelarvuti kasutamisel sisse lülitatud. Märkeruutude sisse- või väljalülitamiseks tehke järgmist.

 1. Kaustasuvandite avamiseks koputage nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, käsku Ilme ja isikupärastamine ning seejärel käsku Kaustasuvandid.

 2. Koputage vahekaardil Vaade.

 3. Märkige jaotises Täpsemad sätted ruut Kasuta üksuste valimiseks märkeruute ja koputage siis nupul OK.

Sisendpaneeli mitmekülgsem kasutamine

Tahvelarvuti sisendpaneeli abil saate sisestada ja parandada teksti ilma klaviatuuri abita. Näpunäiteid tahvelarvuti sisendpaneeli lihtsamaks kasutamiseks.

 • Sisendpaneeli juurdepääsu kohandamine Saate muuta, kus, millal ja kas üldse sisendpaneel ekraanil kuvatakse. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Tahvelarvuti sisendpaneeli avamine ja teisaldamine.

 • Kirjutatavate sõnade kustutamiseks, eraldamiseks ja ühendamiseks ning järjepunkti juhtimiseks kasutage žeste. Žestid on sooritatavad liigutused või digipliiatsiga joonistatavad sümbolid. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Kuidas kasutada žeste tahvelarvuti sisendpaneelis?

 • Lisamisnupu kasutuse muutmine. Saate seada lisamisnupu nii, et see töötab pliiatsiga osutamisel. See kiirendab tekstisisestust, sest nupu koputamise asemel liigutate lihtsalt selle kohal pliiatsit.

Teksti lisamiseks nupule Lisa osutamisega

 1. Tahvelarvuti sisendpaneeli avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst tahvelarvuti sisestuspaneel ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust Tahvelarvuti sisestuspaneel.

 2. Koputage nupul Tööriistad.

 3. Koputage nupul Suvandid.

 4. Valige dialoogiboksi Suvandid vahekaardil Sisestus suvand Osuta lisamisnupule ja seejärel koputage nupul OK.

Käsitsikirjatuvastuse täpsuse parendamine

Tahvelarvuti suutmatus teie käsitsikirja õigesti tuvastada võib olla häiriv. Näpunäiteid käsitsikirja õigesti tuvastamise tõenäolisuse suurendamiseks.

 • Esitage funktsioonis Käsitsikirja isikustamine hulgaliselt käekirjanäiteid.

  Tööriista Käsitsikirja isikupärastamine avamiseks koputage nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst käsitsikirjatuvastuse isikupärastamine ja siis koputage tulemite loendis väärtust Käsitsikirjatuvastuse isikupärastamine.

 • Pärisnimede, akronüümide, tehniliste terminite ja lühendite käsitsikirjatuvastust saate parendada, kui lisate neid käsitsikirja sõnastikku.

 • Tähtede eraldamise asemele proovige kirjutada kursiivis. Kursiivis käsitsikiri (isegi kui see on pisut lohakas) on tavaliselt täpsemalt tuvastatav kui eraldi tähega kirjutatu (isegi kui kirjutate väga korralikult).

Lisateabe saamiseks vaadake teemat Käsitsikirjatuvastuse parendamise strateegiad.

Tahvlinuppude kasutamine

Tavaülesannete kiireks sooritamiseks saate kasutada tahvelarvuti nuppe (mida nimetatakse tahvlinuppudeks). Kui avate sageli Windows Journalit, saate seada tahvlinupu seda enda eest tegema.

Tahvelarvutil asuvate nuppude joonis
Lauanupud

Enamikule tahvlinuppudele saab määrata kaks toimingut. Esmase toimingu jaoks vajutage nupul kiiresti üks kord. Teisese toimingu sooritamiseks vajutage ja hoidke nupul.

Tahvlinuppude toimingute muutmiseks

 1. Tahvelarvuti sätete avamiseks koputage nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel koputage käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst Tahvelarvuti sätted ja koputage siis tulemuste loendis nuppu Tahvelarvuti sätted.
 2. Koputage vahekaardil Nupud. Kohandatavate tahvlinuppude nimed kuvatakse loendis Tahvlinupp.

  Märkus.

  • Kui vahekaardil Nupud ei kuvata, ei kasuta te võib-olla tahvelarvutit. Võib-olla peate ka draivereid värskendama. Teabe saamiseks draiverite kohta võtke ühendust tahvelarvuti tootjaga või vaadake teemat Mittetöötava riistvara draiveri värskendamine.

Endale märkme kirjutamine

Windowsis on kaks võimalust käsitsi märkmete kirjutamiseks.

Tahvelarvuti kaasaskandmine

Lisaks tahvelarvuti-kohastele funktsioonidele saate kasutada ka kõiki tavalise sülearvuti mobiilseid funktsioone. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Oma sülearvuti kõigi võimaluste ärakasutamine.Kas vajate rohkem abi?