Vaadake videot selle kohta, kuidas lasta jutustajal teksti ette lugeda. (Subtiitrite kuvamiseks oma keeles koputage või klõpsake nuppu Subtiitrid Subtiitrinupp.)

Jutustaja on ekraaniluger, mis loeb kuvatavat teksti ette ja kirjeldab sündmusi (nt tõrketeateid), et saaksite kasutada arvutit ka ilma kuvata.

Märkus.

 • Jutustaja on saadaval inglise (USA, Ühendkuningriik ja India), prantsuse, itaalia, saksa, jaapani, korea, mandariini (lihtsustatud hiina ja traditsiooniline hiina), kantoni (traditsiooniline hiina), hispaania (Hispaania ja Mehhiko), poola, vene ja portugali (Brasiilia) keeles.

Jutustaja käivitamine

Jutustaja käivitamiseks on mitu võimalust. Levinud on järgmised neli viisi.

 • Vajutage klaviatuuril korraga Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv ja sisestusklahvi Enter.
 • Tahvelarvutis vajutage korraga Windowsi logoga nuppu Windowsi logoga klahv ja helitugevuse suurendamise nuppu.
 • Koputage või klõpsake sisselogimiskuva vasakus allnurgas nuppu HõlbustusHõlbustusnupp ja valige jutustajafunktsioon.
 • Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)
  Puudutage või klõpsake nuppu Hõlbustus, puudutage või klõpsake nuppu Jutustaja ja seejärel nihutage jaotises Jutustaja olevat liugurit, et jutustajafunktsioon sisse lülitada.

Näpunäited

 • Kui soovite kohe alustada, vajutage pärast jutustajafunktsiooni avamist klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + F1 või koputage puuteekraanil kolm korda nelja sõrmega. Selle toiminguga kuvatakse kõik jutustajafunktsiooni käsud. Kui kasutate jaapanikeelset klaviatuuri (106/109), vajutage alustamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+F1.

 • Kui soovite jutustaja kasutamise ajal suurtäheluku abil suurtähti sisestada, vajutage suurtäheluku klahvi kiiresti kaks korda järjest.

Jutustaja sulgemine

Jutustaja sulgemiseks on mitu võimalust. Levinumad on järgmised kaks otseteed.

 • Vajutage klaviatuuril korraga Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv ja sisestusklahvi Enter.
 • Tahvelarvutis vajutage korraga Windowsi logoga nuppu Windowsi logoga klahv ja helitugevuse suurendamise nuppu.

Uued puuteliigutused

Operatsioonisüsteemides Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 on levinud käskude jaoks uued toimingud ja asukohad. Järgmised põhižestid ehk liigutused aitavad teil alustada.

Puuteliigutus Tegevus
Puuteliigutus

Libistage sõrme ekraani paremast servast keskkoha poole

Tegevus

Tuumnuppude (Otsing, Jagamine, Avakuva, Seadmed, Sätted) avamine.

Puuteliigutus

Libistage sõrme ekraani vasakust servast keskkoha poole

Tegevus

Rakenduste vaheldumisi aktiveerimine, tõmme ekraani servale ja sulgemine.

Puuteliigutus

Libistage sõrme ekraani üla- või allservast keskkoha poole

Tegevus

Rakendusekäskude (nt Salvesta, Redigeeri ja Kustuta) kuvamine.

Märkus.

 • Jutustaja ei toeta vajutus- ja hoidmisliigutust.

Uued kiirklahvid

Operatsioonisüsteemides Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 on ka uued kiirklahvid. Siit leiate ülevaate nendest, mida võib sagedamini vaja minna.

Kiirklahv Tegevus
Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + C
Tegevus

Tuumnuppude (Otsing, Jagamine, Avakuva, Seadmed, Sätted) avamine.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Z
Tegevus

Rakendusekäskude (nt Salvesta, Redigeeri ja Kustuta) kuvamine.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + punkt
Tegevus

Rakenduste tõmme ekraani servale.

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tabeldusklahv (Tab) või muuteklahv (Alt) + tabeldusklahv (Tab)
Tegevus

Rakenduste vaheldumisi aktiveerimine.

Jutustaja sätted

Jutustaja sätteid saate muuta jaotises Arvutisätted. Nende sätete leidmiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake valikut Hõlbustus ja seejärel muutke soovi korral mõnda järgmist sätet.

Ekraanil kuvatava sisu kuulamine

 • Jutustaja. Selle liuguri abil saate jutustajafunktsiooni sisse ja välja lülitada.

 • Jutustaja automaatne käivitamine. Kasutage seda sätet, et käivitada jutustajafunktsioon automaatselt iga kord, kui te sisse logite.

Hääl

 • Hääle valimine. Sellest rippmenüüst saate valida jutustajafunktsiooni erinevaid hääletüüpe, kui need on teie keele jaoks saadaval.

 • Kiirus. Selle liuguri abil saate muuta kõne kiirust.

 • Hääle kõrgus. Selle liuguri abil saate muuta hääle kõrgust.

Kuuldavad helid

 • Juhtelementide ja nuppude vihjete lugemine. Kasutage seda sätet, kui soovite, et jutustaja loeks ette vihjed levinud üksuste (nt nuppude, linkide, loendiüksuste ja liugurite) kasutamise kohta.

 • Tipitavad märgid. Saate valida, kas jutustajafunktsioon loeb iga sisestatava märgi ette või mitte.

 • Tipitavad sõnad. Saate valida, kas jutustajafunktsioon loeb iga tipitava sõna ette või mitte.

 • Vähenda teiste rakenduste helitugevust, kui jutustaja töötab. Selle suvandi kasutamisel on muude rakenduste helid vaiksemad, et jutustajat oleks lihtsam kuulda.

 • Helivihjete esitamine. Selle suvandi abil saate sisse lülitada lisahelid, mille jutustajafunktsioon esitab siis, kui teete teatud toiminguid.

Kursor ja klahvid

 • Kursori esiletõstmine. Selle suvandi abil saate kuvada või peita välja, mis tõstetakse kuval jutustaja asukohas esile.

 • Sisestuspunkt järgib jutustajat. Selle suvandi abil saate kuvada või peita välja, mis tõstetakse kuval jutustaja asukohas esile.

 • Puuteklaviatuuri klahvide aktiveerimine sõrme tõstmisel klaviatuurilt. Kui puuterežiim on saadaval, saate selle sätte sisse lülitada, et puuteklaviatuuri abil kiiremini tippida. Selle sätte abil saate lohistamise abil otsida soovitud üksust ja sõrme ülestõstmise abil vajutada klahvi.

Klaviatuurikäsud

Märkus.

 • Kui kasutate jaapanikeelset klaviatuuri (106/109), kasutage järgmiste klaviatuurikäskude puhul suurtäheluku (Caps Lock) asemel klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt.

Kiirklahv Tegevus
Kiirklahv

Ctrl

Tegevus

Lugemise peatamine

Kiirklahv
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + sisestusklahv Enter
Tegevus

Jutustajast väljumine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tühik

Tegevus

Põhitoimingu tegemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+paremnool

Tegevus

Järgmisele üksusele liikumine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+vasaknool

Tegevus

Eelmisele üksusele liikumine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+ülesnool

Tegevus

Vaate vahetamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+allanool

Tegevus

Vaate vahetamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+A

Tegevus

Paljusõnalisuse režiimi muutmine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F1

Tegevus

Käsuloendi kuvamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F2

Tegevus

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F3

Tegevus

Reas järgmisele lahtrile liikumine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+F3

Tegevus

Reas eelmisele lahtrile liikumine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F4

Tegevus

Veerus järgmisele lahtrile liikumine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+F4

Tegevus

Veerus eelmisele lahtrile liikumine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F5

Tegevus

Jutustaja asukoha rea ja veeru ettelugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F6

Tegevus

Tabelilahtrisse hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F7

Tegevus

Praeguse veeru ettelugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F8

Tegevus

Praeguse rea ettelugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F9

Tegevus

Praeguse veeru päise ettelugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F10

Tegevus

Praeguse rea päise ettelugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F11

Tegevus

Puuterežiimi sisse- või väljalülitamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F12

Tegevus

Klahvivajutuste teadaannete sisse- või väljalülitamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+Z

Tegevus

Jutustaja klahvi lukustamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+X

Tegevus

Klahvivajutuste edastamine rakendusele

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+V

Tegevus

Viimase fraasi kordamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+Page Up (lehekülg üles)

Tegevus

Hääle helitugevuse suurendamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+Page Down (lehekülg alla)

Tegevus

Hääle helitugevuse vähendamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+plussmärk

Tegevus

Ettelugemiskiiruse suurendamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+miinusmärk

Tegevus

Ettelugemiskiiruse vähendamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+D

Tegevus

Üksuse lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+F

Tegevus

Üksuse ettelugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+S

Tegevus

Üksuse ettelugemine tähthaaval või täpne ettelugemine jaapani või korea keele jaoks

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+W

Tegevus

Akna sisu ettelugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+R

Tegevus

Kõigi kindlas alas või jaotises asuvate üksuste ettelugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+Q

Tegevus

Viimasele kindlas alas või jaotises asuvale üksusele liikumine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+G

Tegevus

Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+T

Tegevus

Jutustaja kursori viimine kursorile

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tilde

Tegevus

Fookuse viimine üksusele

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tagasilükkeklahv (Backspace)

Tegevus

Ühe üksuse võrra tagasi liikumine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+lisamisklahv (Insert)

Tegevus

Lingitud üksusele hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+M

Tegevus

Lugemise alustamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+lõpusulg

Tegevus

Teksti ettelugemine algusest kuni kursori asukohani

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+0 (null)

Tegevus

Tekstiatribuutide ettelugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+H

Tegevus

Dokumendi lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+U

Tegevus

Järgmise lehekülje lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+juhtklahv (Ctrl)+U

Tegevus

Praeguse lehekülje lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+U

Tegevus

Eelmise lehekülje lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+I

Tegevus

Järgmise lõigu lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+juhtklahv (Ctrl)+I

Tegevus

Praeguse lõigu lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+I

Tegevus

Eelmise lõigu lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+O

Tegevus

Järgmise rea lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+juhtklahv (Ctrl)+O

Tegevus

Praeguse rea lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+O

Tegevus

Eelmise rea lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+P

Tegevus

Järgmise sõna lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+juhtklahv (Ctrl)+P

Tegevus

Praeguse sõna lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+P

Tegevus

Eelmise sõna lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+algussulg

Tegevus

Järgmise märgi lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+juhtklahv (Ctrl)+algussulg

Tegevus

Praeguse märgi lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+algussulg

Tegevus

Eelmise märgi lugemine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+J

Tegevus

Järgmisele pealkirjale hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+J

Tegevus

Eelmisele pealkirjale hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+K

Tegevus

Järgmisele tabelile hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+K

Tegevus

Eelmisele tabelile hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+L

Tegevus

Järgmisele lingile hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+L

Tegevus

Eelmisele lingile hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+Y

Tegevus

Teksti algusesse hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+B

Tegevus

Teksti lõppu hüppamine

Kiirklahv

Suurtähelukk (Caps Lock)+C

Tegevus

Praeguse kuupäeva ja kellaaja ettelugemine

Puutekäsud

Kui töötate uues arvutis, mis toetab nelja või enamat kontaktipunkti, saate arvuti juhtimiseks kasutada puutekäske.

Puutekäsk Tegevus
Puutekäsk

Ühe sõrmega vasakule/paremale nipsamine

Tegevus

Järgmisele või eelmisele üksusele liikumine

Puutekäsk

Ühe sõrmega üles/alla nipsamine

Tegevus

Teisaldamissammu muutmine

Puutekäsk

Ühe sõrmega koputus või lohistamine

Tegevus

Sõrme all oleva teksti lugemine

Puutekäsk

Topeltkoputus ühe sõrmega

Tegevus

Põhitoimingu aktiveerimine

Puutekäsk

Kolmekordne koputus ühe sõrmega

Tegevus

Teisese toimingu aktiveerimine

Puutekäsk

Kahe sõrmega vasakule/paremale/üles/alla nipsamine

Tegevus

Kerimine

Puutekäsk

Koputus kahe sõrmega

Tegevus

Jutustaja lugemise peatamine

Puutekäsk

Topeltkoputus kahe sõrmega

Tegevus

Kontekstimenüü kuvamine

Puutekäsk

Ühe sõrmega pikalt puudutamine ja teise sõrmega koputamine

Tegevus

Põhitoimingu aktiveerimine

Puutekäsk

Ühe sõrmega pikalt puudutamine ja teise sõrmega topeltkoputamine

Tegevus

Teisese toimingu aktiveerimine

Puutekäsk

Kolme sõrmega vasakule/paremale nipsamine

Tegevus

Menüüdes edasi ja tagasi liikumine

Puutekäsk

Kolme sõrmega üles nipsamine

Tegevus

Praeguse akna sisu lugemine

Puutekäsk

Kolme sõrmega alla nipsamine

Tegevus

Uuritava teksti lugemise alustamine

Puutekäsk

Koputus kolme sõrmega

Tegevus

Paljusõnalisuse režiimi muutmine

Puutekäsk

Topeltkoputus kolme sõrmega

Tegevus

Tekstiatribuutide ettelugemine

Puutekäsk

Ühe sõrmega pikalt puudutamine ja kahe muu sõrmega koputamine

Tegevus

Lohistamise alustamine või täiendavad klahvisuvandid

Puutekäsk

Nelja sõrmega vasakule/paremale nipsamine

Tegevus

Jutustaja kursori viimine üksuse algusse/lõppu

Puutekäsk

Nelja sõrmega üles/alla nipsamine

Tegevus

Suumi sisse-/väljalülitamine

Puutekäsk

Koputus nelja sõrmega

Tegevus

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Puutekäsk

Topeltkoputus nelja sõrmega

Tegevus

Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

Puutekäsk

Kolmikkoputus nelja sõrmega

Tegevus

Jutustaja käsuloendi kuvamine

Märkus.

 • Jutustaja pakub ekraanitekstide lugemise põhifunktsioone, mis võimaldavad kasutada Windowsi juhul, kui teil ei ole täiuslikumat ekraanilugerit. Jutustaja pole ette nähtud kõigi rakenduste sisu lugemiseks. Lisateavet ekraanilugerite ja muude hõlbustustehnoloogiate kohta leiate Microsofti hõlbustuskeskuse veebisaidilt.
Kas vajate rohkem abi?