Mille poolest erinevad üksteisest jaoturid, kommutaatorid, marsruuterid ja pääsupunktid?


Jaoturid, kommutaatorid, marsruuterid ja pääsupunktid on kasutusel arvutite ühendamiseks võrku, aga neil kõikidel on erinevad võimalused.

Jaoturid

Jaoturid võimaldavad võrku ühendatud arvutitel suhelda. Iga arvuti on ühendatud jaoturiga Etherneti kaabli abil ja ühest arvutist teise saadetavad andmed lähevad läbi jaoturi. Jaotur ei tuvasta talle saadetud andmete lähtekohta ega soovitud sihtpunkti. Jaotur saadab andmed laiali kõikidele võrku ühendatud arvutitele, kaasa arvatud sellele, kust andmed saadeti. Jaotur võib andmeid saata või vastu võtta, aga ei saa mõlemat korraga teha. See muudab jaoturid kommutaatoritest aeglasemaks. Jaoturid on nimetatud seadmete hulgas kõige lihtsamad ja odavamad.

Jaoturiga võrgu pilt
Jaoturiga võrk

Kommutaatorid

Kommutaatorid töötavad samal põhimõttel nagu jaoturid, aga need saavad tuvastada andmete lähtekoha ja soovitud sihtkoha, nii et andmed saadetakse edasi ainult neisse arvuteisse, kuhu need on ette nähtud saata. Kommutaatorid võivad samal ajal andmeid saata ja vastu võtta, seega võivad need andmeid jaoturitest kiiremini saata. Kui koduvõrgus on neli või enam arvutit ja soovite võrku kasutada tegevusteks, mis vajavad suurte andmehulkade vahetamist arvutite vahel (nt võrgumängude mängimine või muusika ühiskasutus), peaksite ilmselt jaoturi asemel kasutama kommutaatorit. Kommutaatorid maksavad veidi rohkem kui jaoturid.

Marsruuterid

Marsruuterid võimaldavad arvutitel suhelda ja saavad vahetada andmeid kahe võrgu vahel, nt koduvõrgu ja Interneti vahel. Võime juhtida võrguliiklust on andnud marsruuterile tema nime. Marsruuterid võivad töötada kas kaabelvõrgus (kasutades Etherneti võrgukaableid) või raadiolainetega. Kui soovite arvuteid lihtsalt ühendada, piisab jaoturist või kommutaatorist, aga kui soovite kõikide arvutite jaoks juurdepääsu Internetile ühe modemi kaudu, kasutage marsruuterit või modemit, millel on sisseehitatud marsruuter. Tavaliselt pakuvad marsruuterid sisseehitatud turbevahendeid, nt tulemüüri. Marsruuterid on harilikult kallimad kui jaoturid ja kommutaatorid.

Kaabelmarsruuteriga võrgu pilt
Kaabelvõrgumarsruuteriga võrk

Pääsupunktid

Pääsupunktid (ehk tugijaamad) pakuvad raadio teel juurdepääsu Etherneti kaabelvõrgule. Pääsupunktiseade ühendatakse juhtmega jaoturi, kommutaatori või kaabelvõrgumarsruuteriga ja saadab laiali raadiosignaale. See võimaldab arvutitel ja seadmetel luua kaabelvõrguga ühenduse ilma juhtmeteta. Pääsupunktid sarnanevad paljuski mobiilisidemastidega: nii võite liikuda ühest kohast teise, ilma et võrgule juurdepääs katkeks. Kui te ühendate Internetiga ilma juhtmeta, kasutades avalikku raadiovõrku lennujaamas, kohvikus või hotellis, teete seda tavaliselt läbi pääsupunkti. Kui te soovite enda arvutit juhtmeta ühendada ja teil on marsruuter, mis sellist võimalust pakub, ei ole teil pääsupunkti tarvis. Pääsupunktidel pole sisseehitatud tehnoloogiat Interneti-ühenduse jagamiseks. Et Interneti-ühendust jagada, peate te selle juhtmega ühendama marsruuteriga või modemiga, millel on sisseehitatud marsruuter.

Kaabelmarsruuteri ja pääsupunktiga võrgu illustratsioon
Kaabelvõrgumarsruuteri ja pääsupunktiga võrk


Kas vajate rohkem abi?