Internet Exploreri kiirklahvid


Saate kasutada Internet Exploreri kiirklahve, et sooritada paljusid toiminguid kiiresti või ilma hiireta.

Kuva kõik

Veebilehtede vaatamine ja uurimine

Järgmises tabelis kirjeldatakse veebilehtede vaatamisel ja uurimisel kasutatavaid otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Spikri kuvamine

F1

Brauseriakna täisekraan- ning tavavaate vahel liikumine

F11

Veebilehe, aadressiriba või lemmikute riba üksuste hulgas edasiliikumine

Tabeldusklahv

Veebilehe, aadressiriba või lemmikute riba üksuste hulgas tagasiliikumine

Shift+Tab

Alusta nooltega sirvimist

F7

Avalehele liikumine

Alt+Home

Järgmisele lehele liikumine

Alt+paremnool

Eelmisele lehele liikumine

Alt+vasaknool või tagasilükkeklahv

Lingi otseteemenüü kuvamine

Shift+F10

Paneelide ja brauserielementide hulgas edasiliikumine (töötab ainult siis, kui vahekaartide abil sirvimine on keelatud)

Ctrl+Tab või F6

Paneelide hulgas tagasiliikumine (töötab ainult siis, kui vahekaartide abil sirvimine on keelatud)

Ctrl+Shift+Tab

Kerimine dokumendi alguse suunas

Ülesnool

Kerimine dokumendi lõpu suunas

Allanool

Suuremate ühikute kaupa dokumendi alguse suunas kerimine

Page Up

Suuremate ühikute kaupa dokumendi lõpu suunas kerimine

Page Down

Dokumendi algusesse hüppamine

Home

Dokumendi lõppu hüppamine

End

Aktiivselt lehelt otsimine

Ctrl+F

Aktiivse lehe värskendamine

F5

Aktiivse veebilehe värskendamine ka juhul, kui veebiversiooni ja vahemäluversiooni ajatempel on sama

Ctrl+F5

Lehe allalaadimise katkestamine

Esc

Uue veebisaidi või lehe avamine

Ctrl+O

Uue akna avamine

Ctrl+N

Uue InPrivate-sirvimise akna avamine

Ctrl+Shift+P

Topeltvahekaart (praeguse vahekaardi avamine uuel vahekaardil)

Ctrl+K

Viimati suletud vahekaardi taasavamine

Ctrl+Shift+T

Aktiivse akna sulgemine (kui teil on avatud ainult üks vahekaart)

Ctrl+W

Aktiivse lehe salvestamine

Ctrl+S

Aktiivse lehe või paneeli printimine

Ctrl+P

Valitud lingi aktiveerimine

Sisestusklahv (Enter)

Lemmikute avamine

Ctrl+I

Ajaloo avamine

Ctrl+H

Kanalite avamine

Ctrl+J

Lehemenüü avamine

Alt+P

Menüü Tööriistad avamine

Alt+T

Spikrimenüü avamine

Alt+H

Vahekaartidega töötamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse vahekaartidega töötamisel kasutatavaid otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Linkide avamine taustal uuel vahekaardil

Ctrl+klõpsake

Linkide avamine esiplaanil uuel vahekaardil

Ctrl+Shift+klõpsake

Uue vahekaardi avamine esiplaanil

Ctrl+T

Vahekaartide vaheldumisi aktiveerimine

Ctrl+Tab või Ctrl+Shift+Tab

Aktiivse vahekaardi sulgemine (või aktiivse akna sulgemine, kui vahekaartide abil sirvimine on keelatud)

Ctrl+W

Esiplaanil uue vahekaardi avamine aadressiribalt

Alt+Enter

Kindla vahekaardi aktiveerimine järjekorranumbri alusel

Ctrl+n (kus n on number 1-8)

Viimase vahekaardi aktiveerimine

Ctrl+9

Muude vahekaartide sulgemine

Ctrl+Alt+F4

Kiirvahekaartide (pisipildivaade) sisse- või väljalülitamine

Ctrl+Q

Suumi kasutamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse suumimise otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Suumi suurendamine (+10%)

Ctrl+plussmärk

Suumi vähendamine (-10%)

Ctrl+miinusmärk

Suumimine 100%-ni

Ctrl+0

Otsingu kasutamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse otsingu otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Otsinguväljale minemine

Ctrl+E

Otsingupäringu avamine uuel vahekaardil

Alt+Enter

Otsinguteenusepakkujate menüü avamine

Ctrl+allanool

Prindi eelvaate kasutamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse veebilehtede eelvaateks ja printimiseks kasutatavaid otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Prindisuvandite määramine ja lehe printimine

Alt+P

Paberi, lehe päiste ja jaluste, paigutuse ja veeriste muutmine

Alt+U

Esimese prinditava lehekülje kuvamine

Alt+Home

Eelmise prinditava lehekülje kuvamine

Alt+vasaknool

Kuvatava leheküljenumbri sisestamine

Alt+A

Järgmise prinditava lehekülje kuvamine

Alt+paremnool

Viimase prinditava lehekülje kuvamine

Alt+End

Paneelide prindi häälestamine (saadaval ainult nende veebilehtede printimisel, mis kasutavad paneele)

Alt+F

Prindi eelvaate sulgemine

Alt+C

Aadressiriba kasutamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse aadressiribal kasutatavaid otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Aadressiriba teksti valimine

Alt+D

Tipitud aadresside loendi kuvamine

F4

Kursori liigutamine vasakule aadressi järgmise loogilise katkeni aadressiribal (punkt või murdjoon)

Ctrl+vasaknool

Kursori liigutamine paremale aadressi järgmise loogilise katkeni aadressiribal (punkti või murdjoon)

Ctrl+paremnool

Aadressiribale tipitava teksti algusesse www. ja lõppu .com lisamine

Ctrl+Enter

Automaatteksti valikutes edasiliikumine

Ülesnooleklahv

Automaatteksti valikutes tagasiliikumine

Allanooleklahv

Internet Exploreri tööriistariba menüüde avamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse Internet Exploreri tööriistariba menüüde avamiseks kasutatavaid otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Avamenüü avamine

Alt+M

Printimismenüü avamine

Alt+R

RSS-menüü avamine

Alt+J

Menüü Tööriistad avamine

Alt+O

Menüü Turve avamine

Alt+S

Spikrimenüü avamine

Alt+L

Kanalite, ajaloo ja lemmikutega töötamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse kanalite, ajaloo ja lemmikutega töötamisel kasutatavaid otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Praeguse lehekülje lisamine lemmikutesse (või kanali eelvaates kanali tellimine)

Ctrl+D

Sirvimisajaloo kustutamine

Ctrl+Shift+Del

InPrivate-sirvimise akna avamine

Ctrl+Shift+P

Dialoogiboksi Kausta Lemmikud sisu korraldamine avamine

Ctrl+B

Valitud üksuse lemmikute loendis ettepoole nihutamine dialoogiboksis Kausta Lemmikud sisu korraldamine

Alt+ülesnool

Valitud üksuse lemmikute loendis tahapoole nihutamine dialoogiboksis Korralda kausta Lemmikud

Alt+allanooleklahv

Lemmikute keskuse avamine ja lemmikute kuvamine

Alt+C

Lemmikute keskuse avamine ja ajaloo kuvamine

Ctrl+H

Lemmikute keskuse avamine ja kanalite kuvamine

Ctrl+J

Lemmikute keskuse avamine ja dokkimine ning kanalite kuvamine

Ctrl+Shift+J

Menüü Lisa kausta Lemmikud avamine (või kanali eelvaates kanali tellimine)

Alt+Z

Menüü Lemmikud avamine menüüribalt

Alt+A

Kõikide kanalite kuvamine (kui olete kanalivaates)

Alt+I

Kanalite märkimine loetuks (kui olete kanalivaates)

Alt+M

Kursori viimine otsinguväljale kanalivaates

Alt+S

Redigeerimine

Järgmises tabelis kirjeldatakse veebilehtede redigeerimisel kasutatavaid otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Valitud üksuste eemaldamine ja lõikelauale kopeerimine

Ctrl+X

Valitud üksuste lõikelauale kopeerimine

Ctrl+C

Lõikelaual asuvate üksuste kleepimine valitud asukohta

Ctrl+V

Kõigi aktiivse veebilehe üksuste valimine

Ctrl+A

Internet Exploreri arendustööriistade avamine

F12

Teaberiba kasutamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse teaberibaga töötamisel kasutatavaid otseteid.

Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Fookuse liigutamine teaberibale

Alt+N

Teaberiba klõpsamine

TühikuklahvKas vajate rohkem abi?