Kiirklahvid on kahe või enama klahvi kombinatsioonid, mille abil saate teha toimingu, mis tavaliselt nõuab hiirt või muud osutusseadist. Kiirklahvid teevad suhtlemise arvutiga lihtsamaks, säästes aega ja vaeva Windowsi ja teiste rakendustega töötamisel.

Enamik rakendustes saab kasutada ka kiirendusklahve, mis lihtsustavad menüüde ja muude käskudega töötamist. Uurige kiirendusklahve rakenduste menüüdes. Kui menüüs on sõna täht allakriipsutusega, tähendab see tavaliselt, et saate menüü-üksuse klõpsamise asemel muuteklahvi (Alt) ja allakriipsutusega klahvi koos vajutada. Kui kasutate puuteklaviatuuri, kuvatakse lisaks mõned otseteed juhtklahvi (Ctrl) vajutamisel.

Mõnes rakenduses (nt Paint ja WordPad) kuvatakse muuteklahvi (Alt) vajutamisel käsud, mis on sildistatud täiendava klahviga ja mingi kindla käsu kasutamiseks tuleb vajutada vastavat klahvi.

Märkus

Windowsi kasutamine

Kuva kõik

Peamised kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud opsüsteemides Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 enim kasutatavad kiirklahvid.

Klahvid
Toiming

Ctrl+C (või Ctrl+Insert)

Valitud üksuse kopeerimine

Ctrl+X

Valitud üksuse lõikamine

Ctrl+V (või Shift+Insert)

Valitud üksuse kleepimine

Ctrl+Z

Toimingu tagasivõtmine

Alt+Tab

Avatud rakenduste (peale töölauarakenduste) vahel liikumine

Alt+F4

Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest rakendusest väljumine

Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + L

Arvuti lukustamine või kasutaja vahetamine

Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + D

Töölaua kuvamine ja peitmine

Uued kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud Windowsi uued kiirklahvid.

Klahvid Toiming
Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + hakake tippima
Toiming

Arvutis otsimine

Klahvid

Ctrl+plussmärgiklahv (+) või Ctrl+miinusmärgiklahv (-)

Toiming

Suure hulga üksuste (nt avakuvale kinnitatud rakenduste) suurendamine või vähendamine

Klahvid

Ctrl+hiire kerimisratas

Toiming

Suure hulga üksuste (nt avakuvale kinnitatud rakenduste) suurendamine või vähendamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + C
Toiming

Tuumnuppude avamine

Rakenduses rakendusekäskude avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + F
Toiming

Failide otsimiseks tuumnupu Otsing avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv‌Windowsi logoga klahv + H
Toiming

Tuumnupu Jagamine avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + I
Toiming

Tuumnupu Sätted avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + K
Toiming

Tuumnupu Seadmed avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv‌Windowsi logoga klahv + O
Toiming

Ekraanisuuna lukustamine (horisontaal- või vertikaalpaigutus)

Klahvid
Windowsi logoga klahv‌Windowsi logoga klahv + Q
Toiming

Kõikjalt või avatud rakendusest otsimiseks tuumnupu Otsing avamine (kui rakendus toetab rakendusesisest otsingut)

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + S
Toiming

Tuumnupu Otsing avamine Windowsist ja veebist otsimiseks

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + W
Toiming

Sätete otsimiseks tuumnupu Otsing avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Z
Toiming

Rakenduses saadaolevate käskude kuvamine

Märkus

  • Mõnede sätete ja suvandite vaatamiseks võite ka avada tuumnupu Sätted, kui rakendus on avatud.

Klahvid
Windowsi logoga klahv‌Windowsi logoga klahv + tühikuklahv
Toiming

Sisestuskeele ja klaviatuuripaigutuse vahetamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv‌Windowsi logoga klahv + juhtklahv (Ctrl) + tühikuklahv
Toiming

Eelnevalt valitud sisestuse muutmine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tabeldusklahv (Tab)
Toiming

Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + juhtklahv (Ctrl) + tabeldusklahv (Tab)
Toiming

Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv‌Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)
Toiming

Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel vastupäeva liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + punktiklahv (.)
Toiming

Rakenduse tõmme vasakule

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + punktiklahv (.)
Toiming

Avatud rakenduste vahel liikumine

Klahvid

Esc

Toiming

Praeguse toimingu peatamine või sellest väljumine

Üldised kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud Windowsi üldised kiirklahvid.

Klahv Toiming
Klahv

F1

Toiming

Spikri kuvamine

Klahv

F2

Toiming

Valitud üksuse ümbernimetamine

Klahv

F3

Toiming

Faili või kausta otsimine

Klahv

F4

Toiming

File Exploreris aadressiriba loendi kuvamine

Klahv

F5

Toiming

Aktiivse akna värskendamine

Klahv

F6

Toiming

Aknas või töölaual kuvaelementide vahel liikumine

Klahv

F10

Toiming

Aktiivses rakenduses menüüriba aktiveerimine

Klahv

Alt+F4

Toiming

Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest rakendusest väljumine

Klahv

Alt+Esc

Toiming

Järjest ühest üksusest järgmisse liikumine (nende avamise järjekorras)

Klahv

Alt + allakriipsutatud täht

Toiming

Selle tähe käsu teostamine

Klahv

Alt+Enter

Toiming

Valitud üksuse atribuutide kuvamine

Klahv

Alt+tühikuklahv

Toiming

Aktiivse akna kiirmenüü avamine

Klahv

Alt+vasaknool

Toiming

Tagasi

Klahv

Alt+paremnool

Toiming

Edasi

Klahv

Alt+Page Up

Toiming

Ühe kuva võrra üles liikumine

Klahv

Alt+Page Down

Toiming

Ühe kuva võrra alla liikumine

Klahv

Alt+Tab

Toiming

Avatud rakenduste (peale töölauarakenduste) vahel liikumine

Klahv

Ctrl+F4

Toiming

Aktiivse dokumendi sulgemine (rakendustes, kus saab mitut dokumenti korraga lahti hoida)

Klahv

Ctrl+A

Toiming

Valib kõik üksused dokumendis või aknas

Klahv

Ctrl+C (või Ctrl+Insert)

Toiming

Valitud üksuse kopeerimine

Klahv

Ctrl+D (või Delete)

Toiming

Valitud üksuse kustutamine ja prügikasti teisaldamine

Klahv

Ctrl+R (või F5)

Toiming

Aktiivse akna värskendamine

Klahv

Ctrl+V (või Shift+Insert)

Toiming

Valitud üksuse kleepimine

Klahv

Ctrl+X

Toiming

Valitud üksuse lõikamine

Klahv

Ctrl+Y

Toiming

Toimingu uuesti tegemine

Klahv

Ctrl+Z

Toiming

Toimingu tagasivõtmine

Klahv

Ctrl+plussmärk (+) või Ctrl+miinusmärk (-)

Toiming

Suure hulga üksuste (nt avakuvale kinnitatud rakenduste) suurendamine või vähendamine

Klahv

Ctrl+hiire kerimisratas

Toiming

Töölaua ikoonide suuruse muutmine või suure hulga üksuste (nt avakuvale kinnitatud rakenduste) suurendamine või vähendamine

Klahv

Ctrl+paremnool

Toiming

Kursori viimine järgmise sõna algusse

Klahv

Ctrl+vasaknool

Toiming

Kursori viimine eelmise sõna algusse

Klahv

Ctrl+allanool

Toiming

Kursori viimine järgmise lõigu algusse

Klahv

Ctrl+ülesnool

Toiming

Kursori viimine eelmise lõigu algusse

Klahv

Ctrl+Alt+Tab

Toiming

Kõigi avatud rakenduste vahel nooleklahvidega liikumine

Klahv

Ctrl+nooleklahv (üksusele liikumiseks)+tühikuklahv

Toiming

Mitme üksiku üksuse valimine aknas või töölaual

Klahv

Ctrl+Shift+nool

Toiming

Tekstiploki valimine

Klahv

Ctrl+Esc

Toiming

Menüü Start avamine

Klahv

Ctrl+Shift+Esc

Toiming

Tegumihalduri avamine

Klahv

Ctrl+Shift

Toiming

Mitme lubatud klahvipaigutuse korral klahvipaigutuse vahetamine

Klahv

Ctrl+tühikuklahv

Toiming

Hiinakeelse sisestusmeetodiredaktori (IME) sisse või välja lülitamine

Klahv

Shift+F10

Toiming

Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine

Klahv

Shift+nooleklahv

Toiming

Aknas või töölaual mitme üksuse valimine või dokumendis teksti valimine

Klahv

Shift+Delete

Toiming

Valitud üksuse kustutamine (seda esmalt prügikasti teisaldamata)

Klahv

Paremnool

Toiming

Alammenüü või järgmise parempoolse menüü avamine

Klahv

Vasaknool

Toiming

Alammenüü sulgemine või järgmise vasakpoolse menüü avamine

Klahv

Esc

Toiming

Praeguse toimingu peatamine või sellest väljumine

Windowsi logoga klahvi sisaldavad kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid, mille puhul kasutatakse Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv.
Klahvid Toiming
Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + F1
Toiming

Windowsi spikri ja toe avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv
Toiming

Avakuva kuvamine või peitmine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + B
Toiming

Olekualal fookuse määramine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + C
Toiming

Tuumnuppude avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + D
Toiming

Töölaua kuvamine ja peitmine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + E
Toiming

File Exploreri avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + F
Toiming

Failide otsimiseks tuumnupu Otsing avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + H
Toiming

Tuumnupu Jagamine avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + I
Toiming

Tuumnupu Sätted avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + K
Toiming

Tuumnupu Seadmed avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + L
Toiming

Arvuti lukustamine või kasutaja vahetamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + M
Toiming

Kõikide akende minimeerimine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + O
Toiming

Seadme paigutuse lukustamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + P
Toiming

Esitluse kuvamisrežiimi valimine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Q
Toiming

Kõikjalt või avatud rakendusest otsimiseks tuumnupu Otsing avamine (kui rakendus toetab rakendusesisest otsingut)

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + R
Toiming

Dialoogiboksi Käivitamine avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + S
Toiming

Tuumnupu Otsing avamine Windowsist ja veebist otsimiseks

Klahvid
Windows logo key Windowsi logoga klahv + T
Toiming

Tegumiribal rakenduste vahel liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + U
Toiming

Hõlbustuskeskuse avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + V
Toiming

Teatiste vahel liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + V
Toiming

Teatiste vahel tagasisuunas liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + W
Toiming

Sätete otsimiseks tuumnupu Otsing avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + X
Toiming

Menüü Otselink avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Z
Toiming

Rakenduses saadaolevate käskude kuvamine

Märkus

  • Mõnede sätete ja suvandite vaatamiseks võite ka avada tuumnupu Sätted, kui rakendus on avatud.

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + komaklahv (,)
Toiming

Töölaua ajutine piilumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + klahv Pause (Peata)
Toiming

Dialoogiboksi Süsteemiatribuudid kuvamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + juhtklahv (Ctrl) + F
Toiming

Kõigi arvutite otsimine (kui olete võrgus)

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + M
Toiming

Töölaual minimeeritud akende taastamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + number
Toiming

Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse avamine. Kui rakendus juba töötab, liigutakse sellesse rakendusse.

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + number
Toiming

Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse uue eksemplari käivitamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + juhtklahv (Ctrl) + number
Toiming

Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse viimasele aktiivsele aknale liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Alt + number
Toiming

Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse kiirpääsuloendi avamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + juhtklahv (Ctrl) + tõstuklahv (Shift) + number
Toiming

Töölaua avamine ja tegumiribal tähistatud kohas asuva rakenduse uue eksemplari käivitamine administraatorina

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tabeldusklahv (Tab)
Toiming

Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + juhtklahv (Ctrl) + tabeldusklahv (Tab)
Toiming

Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)
Toiming

Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel vastupäeva liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + juhtklahv (Ctrl) + B
Toiming

Olekualal teate esitanud rakendusse liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + ülesnooleklahv
Toiming

Akna maksimeerimine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + allanooleklahv
Toiming

Aktiivse rakenduse eemaldamine kuvalt või töölauaakna minimeerimine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + vasaknooleklahv
Toiming

Rakenduse või töölauaakna maksimeerimine kuva vasakus servas

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + paremnooleklahv
Toiming

Rakenduse või töölauaakna maksimeerimine kuva paremas servas

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + klahv Home
Toiming

Kõigi akende minimeerimine peale aktiivse töölauaakna (taastab kõik aknad teisel vajutusel)

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + ülesnooleklahv
Toiming

Töölauaakna venitamine kuva ülaservast alaservani

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + allanooleklahv
Toiming

Aktiivsete töölauaakende püstsuunas taastamine/minimeerimine koos laiuse säilitamisega

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + vasaknooleklahv või paremnooleklahv
Toiming

Töölaual rakenduse või akna nihutamine ühelt kuvarilt teisele

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + tühikuklahv
Toiming

Sisestuskeele ja klaviatuuripaigutuse vahetamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + juhtklahv (Ctrl) + tühikuklahv
Toiming

Eelnevalt valitud sisestuse muutmine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + sisestusklahv (Enter)
Toiming

Jutustaja avamine

Klahvid
Windows i logoga klahv Windowsi logoga klahv + tõstuklahv (Shift) + punktiklahv (.)
Toiming

Avatud rakenduste vahel liikumine

Klahvid
Windows i logoga klahv Windowsi logoga klahv + punktiklahv (.)
Toiming

Avatud rakenduste vahel liikumine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + kaldkriipsuklahv (/)
Toiming

IME tagasiteisenduse käivitamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Alt + sisestusklahv (Enter)
Toiming

WindowsMedia Centeri avamine

Klahvid
Windows i logoga klahv Windowsi logoga klahv + pluss- (+) või miinusklahv (-)
Toiming

Suurendi abil sisse või välja suumimine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + paoklahv (Esc)
Toiming

Luubist väljumine

Dialoogiboksi kiirklahvid

Järgmises tabelis on kiirklahvid, mida saate kasutada dialoogiboksides liikumiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

F1

Toiming

Spikri kuvamine

Klahvid

F4

Toiming

Aktiivse loendi üksuste kuvamine

Klahvid

Ctrl+Tab

Toiming

Vahekaartide vahel edasisuunas liikumine

Klahvid

Ctrl+Shift+Tab

Toiming

Vahekaartide vahel tagasisuunas liikumine

Klahvid

Ctrl+number (number 1-9)

Toiming

n-dale vahekaardile liikumine

Klahvid

Tab

Toiming

Suvandite vahel edasisuunas liikumine

Klahvid

Shift+Tab

Toiming

Suvandite vahel tagasisuunas liikumine

Klahvid

Alt + allakriipsutatud täht

Toiming

Tähega seotud käsu teostamine (või suvandi valimine)

Klahvid

Tühikuklahv

Toiming

Märkeruudu märkimine või tühjendamine, kui märkeruut on aktiivne

Klahvid

Tagasilükkeklahv

Toiming

Ühe taseme võrra kõrgema kausta avamine, kui dialoogiboksis Nimega salvestamine või Avamine on valitud kaust

Klahvid

Nooleklahvid

Toiming

Nupu valimine, kui nuppude rühm on aktiivne

File Exploreri kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve File Exploreri akende või kaustadega töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

Alt+D

Toiming

Aadressiriba valimine

Klahvid

Ctrl+E

Toiming

Otsinguvälja valimine

Klahvid

Ctrl+F

Toiming

Otsinguvälja valimine

Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Uue akna avamine

Klahvid

Ctrl+W

Toiming

Praeguse akna sulgemine

Klahvid

Ctrl+hiire kerimisratas

Toiming

Faili- ja kaustaikoonide suuruse ja ilme muutmine

Klahvid

Ctrl+Shift+E

Toiming

Valitud kausta kohal kõikide kaustade kuvamine

Klahvid

Ctrl+Shift+N

Toiming

Uue kausta loomine

Klahvid

Num Lock+tärniklahv (*)

Toiming

Valitud kausta kõigi alamkaustade kuvamine

Klahvid

Num Lock+plussmärk (+)

Toiming

Valitud kausta sisu kuvamine

Klahvid

Num Lock+miinusmärk (+)

Toiming

Valitud kausta ahendamine

Klahvid

Alt+P

Toiming

Eelvaatepaani kuvamine

Klahvid

Alt+Enter

Toiming

Valitud üksuse dialoogiboksi Atribuudid avamine

Klahvid

Alt+paremnool

Toiming

Järgmise kausta vaatamine

Klahvid

Alt+ülesnool

Toiming

Kausta asukohaks oleva kausta vaatamine

Klahvid

Alt+vasaknool

Toiming

Eelmise kausta vaatamine

Klahvid

Tagasilükkeklahv

Toiming

Eelmise kausta vaatamine

Klahvid

Paremnool

Toiming

Praeguse valiku kuvamine (kui on ahendatud) või esimese alamkausta valimine

Klahvid

Vasaknool

Toiming

Praeguse valiku ahendamine (kui on laiendatud) või kausta asukohaks oleva kausta valimine

Klahvid

Lõpuklahv (End)

Toiming

Aktiivse akna alaosa kuvamine

Klahvid

Home-klahv

Toiming

Aktiivse akna ülaosa kuvamine

Klahvid

F11

Toiming

Aktiivse akna minimeerimine või maksimeerimine

Tegumiriba klaviatuuri otseteed

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve töölaua tegumiriba üksustega töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

Shift+tegumiribanupu klõpsamine

Toiming

Rakenduse või rakenduse muu eksemplari kiiravamine

Klahvid

Ctrl+Shift+tegumiribanupu klõpsamine

Toiming

Rakenduse avamine administraatorina

Klahvid

Shift+tegumiribanupu paremklõpsamine

Toiming

Rakenduse aknamenüü kuvamine

Klahvid

Shift+rühmitatud tegumiribanupu paremklõpsamine

Toiming

Rühma aknamenüü kuvamine

Klahvid

Ctrl+rühmitatud tegumiribanupu klõpsamine

Toiming

Tsükliliselt rühma akende vahel liikumine

Hõlbustuse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve, mis aitavad arvutikasutust hõlbustada.

Klahvid Toiming
Klahvid

Parem tõstuklahv (Shift), kaheksa sekundit

Toiming

Filterklahvide sisse- või väljalülitamine

Klahvid

Vasakpoolne Alt+vasakpoolne Shift+Print Screen

Toiming

Kõrge kontrasti sisse- või väljalülitamine

Klahvid

Vasakpoolne Alt+vasakpoolne Shift+Num Lock

Toiming

Hiireklahvide sisse- või väljalülitamine

Klahvid

Tõstuklahv (Shift), viis korda

Toiming

Nakkeklahvide sisse- või väljalülitamine

Klahvid

Numbrilukk (Num Lock), viis sekundit

Toiming

Tumblerklahvide sisse- või väljalülitamine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + U
Toiming

Hõlbustuskeskuse avamine

Luubi kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve Luubiga töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + pluss- (+) või miinusklahv (-)
Toiming

Suumides suurendamine ja vähendamine

Klahvid

Ctrl+Alt+tühikuklahv

Toiming

Töölaua eelvaate kuvamine täisekraanirežiimis

Klahvid

Ctrl+Alt+D

Toiming

Dokitud režiimi aktiveerimine

Klahvid

Ctrl+Alt+F

Toiming

Täisrežiimile lülitumine

Klahvid

Ctrl+Alt+I

Toiming

Värvide pööramine

Klahvid

Ctrl+Alt+L

Toiming

Läätserežiimi aktiveerimine

Klahvid

Ctrl+Alt+R

Toiming

Luubi suuruse muutmine

Klahvid

Ctrl+Alt+nooleklahvid

Toiming

Paanimiseks nooleklahvi suunas

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + paoklahv (Esc)
Toiming

Luubist väljumine

Jutustaja kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve Jutustajaga töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

Tühikuklahv või sisestusklahv

Toiming

Praeguse üksuse aktiveerimine

Klahvid

Tabeldus- ja nooleklahvid

Toiming

Kuval liikumine

Klahvid

Ctrl

Toiming

Lugemise peatamine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+D

Toiming

Üksuse lugemine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+M

Toiming

Lugemise alustamine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+H

Toiming

Dokumendi lugemine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+V

Toiming

Fraasi kordamine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+W

Toiming

Aknast lugemine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+Page Up või Page Down

Toiming

Hääle tugevuse suurendamine või vähendamine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+plussmärk (+) või miinusmärk (-)

Toiming

Hääle kiiruse suurendamine või vähendamine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+tühikuklahv

Toiming

Vaiketoimingu tegemine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+vasak- või paremnooled

Toiming

Eelmise/järgmise üksuse juurde liikumine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+F2

Toiming

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Klahvid

Suurtäheluku kiiresti kaks korda järjest vajutamine

Toiming

Suurtäheluku sisse- või väljalülitamine

Klahvid

Suurtähelukk (Caps Lock)+paoklahv (Esc)

Toiming

Jutustajast väljumine

Jutustaja puuteklaviatuuri kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve Jutustajaga töötamiseks nelja puutekohaga tahvelarvutis.

Klahvid Toiming
Klahvid

Ühekordne koputus kahe sõrmega

Toiming

Jutustaja lugemise peatamine

Klahvid

Kolmekordne koputus nelja sõrmega

Toiming

Jutustaja kõigi käskude kuvamine (sh nende, mida selles loendis pole)

Klahvid

Topeltkoputus

Toiming

Põhitoimingu aktiveerimine

Klahvid

Kolmekordne koputus

Toiming

Teisese toimingu aktiveerimine

Klahvid

Ühe sõrmega puudutus või lohistamine

Toiming

Sõrme all oleva teksti lugemine

Klahvid

Ühe sõrmega vasakule/paremale liigutus

Toiming

Järgmisele või eelmisele üksusele liikumine

Klahvid

Kahe sõrmega vasakule/paremale/üles/alla nipsamine

Toiming

Kerimine

Klahvid

Kolme sõrmega alla nipsamine

Toiming

Uuritava teksti lugemise alustamine

Töölaual kaugtöölaua ühenduse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve töölaual kaugtöölaua ühendusega töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

Alt+Page Up

Toiming

Rakenduste vahel vasakult paremale liikumine.

Klahvid

Alt+Page Down

Toiming

Rakenduste vahel paremalt vasakule liikumine.

Klahvid

Alt+Insert

Toiming

Rakenduste vahel käivitusjärjekorras liikumine.

Klahvid

Alt+Home

Toiming

Avakuva kuvamine

Klahvid

Ctrl+Alt+Break

Toiming

Akna ja täisekraani vahel liikumine.

Klahvid

Ctrl+Alt+End

Toiming

Dialoogiboksi Windowsi turvalisus kuvamine

Klahvid

Ctrl+Alt+Home

Toiming

Täisekraanirežiimis ühenduseriba aktiveerimine

Klahvid

Alt+Delete

Toiming

Süsteemimenüü kuvamine

Klahvid

Ctrl+Alt+miinusmärk (-) numbriklahvistikul

Toiming

Aktiivse akna koopia koos klientrakendusega terminaliserveri lõikelauale paigutamine (sama funktsioon, mis kohalikus arvutis klahvikombinatsiooni Alt+Print Screen vajutamine)

Klahvid

Ctrl+Alt+plussmärk (+) numbriklahvistikul

Toiming

Kogu klientrakenduse akna ala koopia terminaliserveri lõikelauale paigutamine (sama funktsioon, mis kohalikus arvutis klahvi Print Screen vajutamine)

Klahvid

Ctrl+Alt+paremnool

Toiming

Kaugtöölaua juhtelementidest tabeldusklahviga hostrakenduse juhtelementi (nt nupule või tekstiväljale) liikumine. Kasulik, kui kaugtöölaua juhtelemendid on manustatud teise (hosti) rakendusse.

Klahvid

Ctrl+Alt+vasaknool

Toiming

Kaugtöölaua juhtelementidest tabeldusklahviga hostrakenduse juhtelementi (nt nupule või tekstiväljale) liikumine. Kasulik, kui kaugtöölaua juhtelemendid on manustatud teise (hosti) rakendusse.

Windowsi spikrivaaturi kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve spikrivaaturiga töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

F3

Toiming

Kursori viimine otsinguväljale

Klahvid

F10

Toiming

Menüü Suvandid kuvamine

Klahvid

Home-klahv

Toiming

Teema algusse liikumine

Klahvid

End-klahv

Toiming

Teema lõppu liikumine

Klahvid

Alt+vasaknool

Toiming

Eelnevalt vaadatud teemale naasmine

Klahvid

Alt+paremnool

Toiming

Järgmisele (eelnevalt vaadatud) teemale liikumine

Klahvid

Alt+Home

Toiming

Spikri ja toe avaulehe kuvamine

Klahvid

Alt+A

Toiming

Klienditoe lehe kuvamine

Klahvid

Alt+C

Toiming

Sisukorra kuvamine

Klahvid

Alt+N

Toiming

Menüü Ühendussätted kuvamine

Klahvid

Ctrl+F

Toiming

Praeguse teema otsimine

Klahvid

Ctrl+P

Toiming

Teema printimine

Rakenduste ümberkorraldamise kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab uue kujundusega rakenduste ümberkorraldamise kiirklahve.

Märkus

  • Hoidke rakenduste ümberkorraldamisel alates ümberkorraldusrežiimi aktiveerimisest kõikide ümberkorralduskäskude kasutamise ajal pidevalt all Windowsi logoga klahvi Windowsi logoga klahv. Kui olete ümberkorraldamise lõpetanud, siis vabastage praeguse paigutuse valimiseks Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv.
Klahvid Toiming
Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + punktiklahv (.) (punkt)
Toiming

Ümberkorraldusrežiimi aktiveerimine ja rakenduste või jaoturite valimine mitmel kuvaril

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + vasaknooleklahv
Toiming

Rakendusejaoturi nihutamine vasakule

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + paremnooleklahv
Toiming

Rakendusejaoturi nihutamine paremale

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + ülesnooleklahv
Toiming

Rakenduse maksimeerimine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + allanooleklahv
Toiming

Rakenduse sulgemine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + paoklahv (Esc)
Toiming

Ümberkorraldusrežiimist väljumine

Rakenduste kasutamine

Kuva kõik

Kalkulaatori kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kalkulaatoriga töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

F1

Toiming

Kalkulaatori spikri avamine

Klahvid

F2

Toiming

Arvutuste ajaloo muutmine

Klahvid

Alt+1

Toiming

Standardrežiimi lülitumine

Klahvid

Alt+2

Toiming

Teaduslikku režiimi lülitumine

Klahvid

Alt+3

Toiming

Programmeerijarežiimi lülitumine

Klahvid

Alt+4

Toiming

Statistikarežiimi lülitumine

Klahvid

Alt+C

Toiming

Kuupäevaarvutuste ja töölehtede arvutamine või lahendamine

Klahvid

Ctrl+E

Toiming

Kuupäevaarvutuste avamine

Klahvid

Ctrl+H

Toiming

Arvutamisajaloo sisse- ja väljalülitamine

Klahvid

Ctrl+L

Toiming

Nupu MC vajutamine

Klahvid

Ctrl+M

Toiming

Nupu MS vajutamine

Klahvid

Ctrl+P

Toiming

Nupu M+ vajutamine

Klahvid

Ctrl+Q

Toiming

Nupu M- vajutamine

Klahvid

Ctrl+R

Toiming

Nupu MR vajutamine

Klahvid

Ctrl+U

Toiming

Ühikuteisenduse avamine

Klahvid

Ctrl+Shift+D

Toiming

Arvutuste ajaloo kustutamine

Klahvid

F9

Toiming

Nupu +/- vajutamine

Klahvid

R

Toiming

Nupu 1/× vajutamine

Klahvid

@

Toiming

Ruutjuurenupu vajutamine

Klahvid

Del

Toiming

Nupu CE vajutamine

Klahvid

Ülesnool

Toiming

Arvutuste ajaloos ülespoole liikumine

Klahvid

Allanool

Toiming

Arvutuste ajaloos allapoole liikumine

Klahvid

Esc

Toiming

Nupu C vajutamine või arvutusajaloo redigeerimise peatamine

Klahvid

Enter

Toiming

Uuestiarvutamine pärast arvutuste ajaloo muutmist

Klahvid

F3

Toiming

Valiku Kraadid valimine teaduslikus režiimis

Klahvid

F4

Toiming

Valiku Radiaanid valimine teaduslikus režiimis

Klahvid

F5

Toiming

Valiku Goonid valimine teaduslikus režiimis

Klahvid

Ctrl+B

Toiming

Nupu 3√x vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

Ctrl+G

Toiming

Nupu 10x vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

Ctrl+O

Toiming

cosh-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

sinh-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

Ctrl+T

Toiming

tanh-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

Ctrl+Y

Toiming

Nupu y√x vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

D

Toiming

Mod-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

I

Toiming

Inv-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

L

Toiming

log-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

M

Toiming

dms-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

N

Toiming

ln-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

O

Toiming

cos-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

P

Toiming

Nupu pi vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

Q

Toiming

x^2-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

S

Toiming

sin-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

T

Toiming

tan-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

V

Toiming

F-E-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

X

Toiming

Exp-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

Y

Toiming

x^y-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

#

Toiming

x^3-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

;

Toiming

Int-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

!

Toiming

n!-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Klahvid

F2

Toiming

Suvandi T-sõna valimine programmeerimisrežiimis

Klahvid

F3

Toiming

Suvandi Word valimine programmeerimisrežiimis

Klahvid

F4

Toiming

Suvandi Byte valimine programmeerimisrežiimis

Klahvid

F5

Toiming

Suvandi 16-nd valimine programmeerimisrežiimis

Klahvid

F6

Toiming

Suvandi 10-nd valimine programmeerimisrežiimis

Klahvid

F7

Toiming

Suvandi 8-nd valimine programmeerimisrežiimis

Klahvid

F8

Toiming

Suvandi 2-nd valimine programmeerimisrežiimis

Klahvid

F12

Toiming

Suvandi N-sõna valimine programmeerimisrežiimis

Klahvid

A-F

Toiming

Nuppude A-F vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

J

Toiming

RoL-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

K

Toiming

RoR-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

<

Toiming

Lsh-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

>

Toiming

Rsh-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

%

Toiming

Mod-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

|

Toiming

Or-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

^

Toiming

Xor-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

~

Toiming

MITTE-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

&

Toiming

JA-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

Tühikuklahv

Toiming

Biti väärtuse ümberlülitamine programmeerimisrežiimis

Klahvid

A

Toiming

Nupu Keskmine vajutamine statistikarežiimis

Klahvid

Ctrl+A

Toiming

Nupu Average Sq vajutamine statistikarežiimis

Klahvid

S

Toiming

Sum-nupu vajutamine statistikarežiimis

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Sum Sq-nupu vajutamine statistikarežiimis

Klahvid

T

Toiming

S.D.-nupu vajutamine statistikarežiimis

Klahvid

Ctrl+T

Toiming

Inv S.D.-nupu vajutamine statistikarežiimis

Klahvid

D

Toiming

Nupu CAD vajutamine statistikarežiimis

Kalendri kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kalendrirakendusega töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

Ctrl+1 või Ctrl+D

Toiming

Päevavaate kuvamine

Klahvid

Ctrl+2 või Ctrl+O

Toiming

Töönädalavaate kuvamine

Klahvid

Ctrl+3 või Ctrl+W

Toiming

Nädalavaate kuvamine

Klahvid

Ctrl+4 või Ctrl+M

Toiming

Kuuvaate kuvamine

Klahvid

Ctrl +T või klahv Home

Toiming

Praeguse kuupäeva avamine

Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Uue sündmuse loomine

Klahvid

Page up

Toiming

Kuuvaates eelmisele kuule liikumine

Nädalavaates eelmisele nädalale liikumine

Päevavaates kahele eelmisele päevale liikumine

Klahvid

Ctrl+H

Toiming

Kuuvaates eelmisele kuule liikumine

Nädalavaates eelmisele nädalale liikumine

Päevavaates kahele eelmisele päevale liikumine

Klahvid

Page down

Toiming

Kuuvaates järgmisele kuule liikumine

Nädalavaates järgmisele nädalale liikumine

Päevavaates kahele järgmisele päevale liikumine

Klahvid

Ctrl+J

Toiming

Kuuvaates järgmisele kuule liikumine

Nädalavaates järgmisele nädalale liikumine

Päevavaates kahele järgmisele päevale liikumine

Klahvid

Paremnool

Toiming

Vaates järgmisele päevale liikumine

Klahvid

Vasaknool

Toiming

Vaates eelmisele päevale liikumine

Klahvid

Allanool

Toiming

Vaates järgmisele tunnile liikumine

Klahvid

Ülesnool

Toiming

Vaates eelmisele tunnile liikumine

Klahvid

Esc

Toiming

Tagasiminek

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Sündmuse salvestamine või saatmine

Klahvid

Ctrl+P, valimine üles- ja allanooltega

Toiming

Sündmusele vastamine

Klahvid

Ctrl+D

Toiming

Sündmuse kustutamine

Meilirakenduse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve meilirakendusega töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

Ctrl+R

Toiming

Vastamine

Klahvid

Ctrl+Shift+R

Toiming

Kõigile vastamine

Klahvid

Ctrl+F

Toiming

Edasi saatmine

Klahvid

Ctrl+M

Toiming

Üksuse teisaldamine mõnda teise kausta

Klahvid

Ctrl+J

Toiming

Sõnumi vaheldumisi rämpspostiks ja mitte-rämpspostiks märkimine

Klahvid

Ctrl+Shift+U

Toiming

Ainult lugemata sõnumite kuvamine

Klahvid

Ctrl+Shift+A

Toiming

Kõigi sõnumite kuvamine

Klahvid

Ctrl+Shift+E

Toiming

Kaustasuvandite kuvamine

Klahvid

Ctrl+U

Toiming

Lugemata märkimine

Klahvid

Ctrl+Q

Toiming

Loetuks märkimine

Klahvid

Ctrl+A

Toiming

Kõigi sõnumite valimine

Klahvid

Insert

Toiming

Vaheldumisi sõnumite lipuga märkimine ja neilt lipu eemaldamine

Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Uus sõnum

Klahvid

F5

Toiming

Sünkroonimine

Klahvid

Alt+B

Toiming

Nupu Salakoopia aktiveerimine

Klahvid

Alt+C

Toiming

Nupu Koopia aktiveerimine

Aktsepteerimine

Klahvid

Alt+D

Toiming

Keeldumine

Klahvid

Alt+T

Toiming

Nupu Adressaat aktiveerimine

Ebalev

Klahvid

Alt+V

Toiming

Kutse kalendris avamine

Klahvid

Alt+S

Toiming

Sõnumi saatmine

Klahvid

Alt+i

Toiming

Manuse lisamine

Klahvid

Ctrl+Shift+F

Toiming

Fondi valimine

Klahvid

Ctrl+tühikuklahv

Toiming

Vormingu tühjendamine

Klahvid

Ctrl+Y

Toiming

Uuesti tegemine

Klahvid

F4

Toiming

Uuesti tegemine

Klahvid

Ctrl+[

Toiming

Fondisuuruse ühe punkti võrra suurendamine

Klahvid

Ctrl+]

Toiming

Fondisuuruse ühe punkti võrra vähendamine

Klahvid

Ctrl+Shift+,

Toiming

Fondisuuruse vähendamine

Klahvid

Ctrl+Shift+.

Toiming

Fondisuuruse suurendamine

Klahvid

Ctrl+K

Toiming

Lingi lisamine

Klahvid

Ctrl+E

Toiming

Keskele

Klahvid

Ctrl+L

Toiming

Vasakule

Klahvid

Ctrl+R

Toiming

Paremale

Klahvid

Ctrl+Shift+L

Toiming

Täpploend

Klahvid

Ctrl+M

Toiming

Taande lisamine teksti valimisel

Klahvid

Ctrl+Shift+M

Toiming

Taane vasakule

Klahvid

Tab või Shift+Tab

Toiming

Taane paremale/vasakule, kui tekst on valitud või fookus on loendis

Klahvid

Ctrl+'

Toiming

Diakriitik

Klahvid

Ctrl+,

Toiming

Sedii

Klahvid

Ctrl+Shift+6

Toiming

Tsirkumfleks

Klahvid

Ctrl+Shift+;

Toiming

Treema

Klahvid

Ctrl+`

Toiming

Graavis

Klahvid

Ctrl+Shift+7

Toiming

Ligatuur

Klahvid

Ctrl+Shift+2

Toiming

Ring

Klahvid

Ctrl+/

Toiming

Ettepoole suunatud kaldkriipsuga rõhumärk

Klahvid

Ctrl+Shift+`

Toiming

Tilde

Klahvid

Alt+Ctrl+Shift+1

Toiming

Pööratud hüüumärk

Klahvid

Alt+Ctrl+Shift+/

Toiming

Pööratud küsimärk

Rakenduse Inimesed kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab rakenduse Inimesed kiirklahve.

Klahvid Toiming
Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Kontakti lisamine

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Muudatuste salvestamine

Klahvid

Delete

Toiming

Kontakti kustutamine

Klahvid

Ctrl+F

Toiming

Kontakti lemmikuks muutmine

Klahvid

Ctrl+Shift+1

Toiming

Kontakti lisamine avakuvale

Klahvid

Esc

Toiming

Tagasiminek

Klahvid

Home-klahv

Toiming

Kontaktiloendi algusse liikumine

Klahvid

Page down

Toiming

Kontaktiloendis edasi liikumine

Klahvid

Page up

Toiming

Kontaktiloendis tagasi liikumine

Klahvid

End

Toiming

Kontaktiloendi lõppu liikumine

Sõnumside kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve sõnumside rakendusega töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Uue vestluse alustamine

Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Inimeste valimine

Klahvid

Ctrl+E

Toiming

Emotikoni valimine

Klahvid

Ctrl+>

Toiming

Järgmine vestlus

Klahvid

Ctrl+<

Toiming

Eelmine vestlus

Programmi Paint kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve programmiga Paint töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

F1

Toiming

Programmi Paint spikri avamine

Klahvid

F11

Toiming

Pildi kuvamine täisekraanrežiimis

Klahvid

F12

Toiming

Pildi salvestamine uue failina

Klahvid

Ctrl+A

Toiming

Kogu pildi valimine

Klahvid

Ctrl+B

Toiming

Valitud teksti paksuks tegemine

Klahvid

Ctrl+C

Toiming

Valiku kopeerimine lõikelauale

Klahvid

Ctrl+E

Toiming

Dialoogiboksi Atribuudid avamine

Klahvid

Ctrl+G

Toiming

Ruudustiku kuvamine või peitmine

Klahvid

Ctrl+I

Toiming

Valitud teksti seadmine kursiivi

Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Uue pildi loomine

Klahvid

Ctrl+O

Toiming

Olemasoleva pildi avamine

Klahvid

Ctrl+P

Toiming

Piltide printimine

Klahvid

Ctrl+R

Toiming

Joonlaua kuvamine või peitmine

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Pildis tehtud muutuste salvestamine

Klahvid

Ctrl+U

Toiming

Valitud teksti allajoonimine

Klahvid

Ctrl+V

Toiming

Valiku kleepimine lõikelaualt

Klahvid

Ctrl+W

Toiming

Dialoogiboksi Suuruse muutmine ja kallutamine avamine

Klahvid

Ctrl+X

Toiming

Valiku lõikamine

Klahvid

Ctrl+Y

Toiming

Muutuse uuestitegemine

Klahvid

Ctrl+Z

Toiming

Muutuse tagasivõtmine

Klahvid

Ctrl+plussmärk (+)

Toiming

Pintsli, joone või kujundi kontuuri laiendamine ühe piksli võrra

Klahvid

Ctrl+miinusmärk (-)

Toiming

Pintsli, joone või kujundi kontuuri kitsendamine ühe piksli võrra

Klahvid

Ctrl+Page Up

Toiming

Suurendamine

Klahvid

Ctrl+Page Down

Toiming

Vähendamine

Klahvid

Alt (või F10)

Toiming

Klahvispikrite kuvamine

Klahvid

Alt+F4

Toiming

Pildi ja selle Painti akna sulgemine

Klahvid

Paremnool

Toiming

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra paremale

Klahvid

Vasaknool

Toiming

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra vasakule

Klahvid

Allanool

Toiming

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra alla

Klahvid

Ülesnool

Toiming

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra üles

Klahvid

Shift+F10

Toiming

Käesoleva kiirmenüü kuvamine

Lugeja kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve rakendusega Lugeja töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

F8

Toiming

Kahelehelise paigutuse kasutamine

Klahvid

Ctrl+R

Toiming

Faili pööramine 90 kraadi päripäeva

Klahvid

Ctrl+F

Toiming

Failist teksti otsimine

Klahvid

F7

Toiming

Klaviatuuri valikurežiimi kasutamine

Klahvid

Ctrl+P

Toiming

Faili printimine

Klahvid

Ctrl+O

Toiming

Faili avamine

Klahvid

Ctrl+W

Toiming

Faili sulgemine

Klahvid

Ctrl+M

Toiming

Rakenduse Lugeja avaleht

Kaugtöölaua ühenduse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kaugtöölaua ühendusega töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

Ctrl+Alt+Home

Toiming

Rakenduseribade vahetamine kaugarvuti ja kohaliku arvuti vahel

Klahvid

Ctrl+Alt+vasaknool

Toiming

Vaatega eelmisse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)

Klahvid

Ctrl+Alt+paremnool

Toiming

Vaatega järgmisse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)

Klahvid

Ctrl+Alt+ülesnool

Toiming

Vaatega esimesse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)

Klahvid

Ctrl+Alt+allanool

Toiming

Vaatega viimasesse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)

OneDrive'i kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud OneDrive'i kiirklahvid

Klahvid Toiming
Klahvid

Ctrl+A

Toiming

Kogu sisu valimine

Klahvid

Ctrl+Alt+1

Toiming

Vaate muutmine (üksikasjad/pisipildid)

Klahvid

Ctrl+U

Toiming

Üleslaadimine

Klahvid

Ctrl+Shift+N

Toiming

Uus kaust

Klahvid

Esc

Toiming

Valiku tühjendamine

Klahvid

Ctrl+O

Toiming

Avamine prorgammiga

Klahvid

Ctrl+Alt+O

Toiming

Kausta vaatamine

Klahvid

Ctrl+Shift+V

Toiming

Kopeerimine

Klahvid

Ctrl+Shift+Y

Toiming

Teisaldamine

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Alla laadimine

Klahvid

Alt+ülesnool

Toiming

Ülespoole liikumine

Klahvid

F2

Toiming

Ümber nimetamine

Klahvid

F5

Toiming

Värskendamine

Windows Journali kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve Windowsi Journaliga töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

F1

Toiming

Päeviku spikri avamine

Klahvid

F5

Toiming

Märkmeloendi värskendamine

Klahvid

F6

Toiming

Märkmeloendi ja märkme vahel liikumine

Klahvid

F11

Toiming

Märkme täisekraanrežiimis kuvamine

Klahvid

Ctrl+A

Toiming

Kõigi üksuste valimine leheküljel

Klahvid

Ctrl+C

Toiming

Valiku kopeerimine lõikelauale

Klahvid

Ctrl+F

Toiming

Failist teksti otsimine

Klahvid

Ctrl+G

Toiming

Leheküljele liikumine

Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Uue märkme loomine

Klahvid

Ctrl+O

Toiming

Viimati kasutatud märkme avamine

Klahvid

Ctrl+P

Toiming

Märkme printimine

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Märkmes tehtud muutuste salvestamine

Klahvid

Ctrl+V

Toiming

Valiku kleepimine lõikelaualt

Klahvid

Ctrl+X

Toiming

Valiku lõikamine

Klahvid

Ctrl+Y

Toiming

Muutuse uuestitegemine

Klahvid

Ctrl+Z

Toiming

Muutuse tagasivõtmine

Klahvid

Alt+F4

Toiming

Märkme ja selle päevikuakna sulgemine

Klahvid

Ctrl+Shift+C

Toiming

Märkmeloendis veerupäiste kiirmenüü kuvamine

Klahvid

Ctrl+Shift+V

Toiming

Märkme teisaldamine kindlasse kaustaProgrammi WordPad kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve programmiga WordPad töötamiseks.

Klahvid Toiming
Klahvid

F1

Toiming

WordPadi spikri avamine

Klahvid

F3

Toiming

Otsitava teksti järgmise esinemiskorra otsimine dialoogiboksis Otsing

Klahvid

F10

Toiming

Klahvispikrite kuvamine

Klahvid

F12

Toiming

Dokumendi salvestamine uue failina

Klahvid

Ctrl+1

Toiming

Ühekordse reasammu seadmine

Klahvid

Ctrl+2

Toiming

Kahekordse reasammu seadmine

Klahvid

Ctrl+5

Toiming

Reasammu väärtuse 1,5 seadmine

Klahvid

Ctrl+A

Toiming

Kogu dokumendi valimine

Klahvid

Ctrl+B

Toiming

Valitud teksti paksuks tegemine

Klahvid

Ctrl+C

Toiming

Valiku kopeerimine lõikelauale

Klahvid

Ctrl+D

Toiming

Microsoft Painti joonistuse lisamine

Klahvid

Ctrl+E

Toiming

Teksti joondamine keskele

Klahvid

Ctrl+F

Toiming

Dokumendist teksti otsimine

Klahvid

Ctrl+H

Toiming

Teksti asendamine dokumendis

Klahvid

Ctrl+I

Toiming

Valitud teksti seadmine kursiivi

Klahvid

Ctrl+J

Toiming

Teksti rööpjoondamine

Klahvid

Ctrl+L

Toiming

Teksti joondamine vasakule

Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Uue dokumendi loomine

Klahvid

Ctrl+O

Toiming

Olemasoleva dokumendi avamine

Klahvid

Ctrl+P

Toiming

Dokumendi printimine

Klahvid

Ctrl+R

Toiming

Teksti joondamine paremale

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Dokumendis tehtud muudatuste salvestamine

Klahvid

Ctrl+U

Toiming

Valitud teksti allajoonimine

Klahvid

Ctrl+V

Toiming

Valiku kleepimine lõikelaualt

Klahvid

Ctrl+X

Toiming

Valiku lõikamine

Klahvid

Ctrl+Y

Toiming

Muutuse uuestitegemine

Klahvid

Ctrl+Z

Toiming

Muutuse tagasivõtmine

Klahvid

Ctrl+=

Toiming

Valitud teksti alaindeksiks tegemine

Klahvid

Ctrl+Shift+=

Toiming

Valitud teksti ülaindeksiks tegemine

Klahvid

Ctrl+Shift+>

Toiming

Fondisuuruse suurendamine

Klahvid

Ctrl+Shift+<

Toiming

Fondisuuruse vähendamine

Klahvid

Ctrl+Shift+A

Toiming

Kõigi tähemärkide muutmine suurtähtedeks

Klahvid

Ctrl+Shift+L

Toiming

Täpi laadi muutmine

Klahvid

Ctrl+vasaknool

Toiming

Kursori viimine ühe sõna võrra vasakule

Klahvid

Ctrl+paremnool

Toiming

Kursori viimine ühe sõna võrra paremale

Klahvid

Ctrl+ülesnool

Toiming

Kursori viimine eelmisele väljale

Klahvid

Ctrl+allanool

Toiming

Kursori viimine järgmisele reale

Klahvid

Ctrl+Home

Toiming

Dokumendi algusesse hüppamine

Klahvid

Ctrl+End

Toiming

Dokumendi lõppu hüppamine

Klahvid

Ctrl+Page Up

Toiming

Ühe lehe võrra ettepoole liikumine

Klahvid

Ctrl+Page Down

Toiming

Ühe lehe võrra tahapoole liikumine

Klahvid

Ctrl+Delete

Toiming

Järgmise sõna kustutamine

Klahvid

Alt+F4

Toiming

WordPadi sulgemine

Klahvid

Shift+F10

Toiming

Käesoleva kiirmenüü kuvamine


Internet Exploreri kiirklahvid

Internet Exploreri kiirklahvide loendi leiate teemast Internet Exploreri kiirklahvid.

Lisateavet Windowsi kiirklahvide kasutamise kohta leiate õppetükist Arvutiga tutvumine.
Kas vajate rohkem abi?