Kuidas teada saada, kas raadiovõrk on turvaline?


Täieliku turvalisuse garantiid raadiovõrgus pole olemas. Aga raadiovõrgu kasutamisel turberiskide minimeerimiseks on teatud ettevaatusabinõud.

  • Alati, kui võimalik, looge ühendus ainult nende raadiovõrkudega, mis nõuavad võrgu turbevõtit või on kaitstud mõne muu turbemeetmega (nt serdiga). Sellises võrgus vahetatavad andmed krüptitakse, mis aitab arvutit kaitsta volitamata isikute juurdepääsu eest. Kui vaatate aknas Võrguga ühenduse loomine saadolevaid raadiovõrke, siis näete, et turvamata võrgud on tähistatud kollase kaitseikooniga.

    Akna Võrguühenduse loomine pilt, kus on näha ebaturvalist võrku tähistav kaitseikoon
    Võrguga ühenduse loomine, kui kuvatakse turvamata võrgu kilbikujuline ikoon
  • Enne, kui loote ühenduse võrguga, mida pakub mõni raadiovõrgu Interneti-teenuse pakkuja (ISP) (nt avaliku võrguga kohvikus või lennujaamas), lugege hoolikalt privaatsusavaldust ja veenduge, et mõistate, milliseid faile, kui üldse, teie arvutisse salvestatakse ja mis laadi teavet teenusepakkuja teie arvuti kohta kogub.

  • Kui ühendate seadme turvamata võrguga, pidage meeles, et sobivate vahenditega võib keegi näha kõike, mida teete, kaasa arvatud veebilehti, mida külastate, dokumente, millega töötate, kasutajanimesid ja paroole, mida kasutate. Kui olete sellesse võrku ühendatud, ärge töötage äriliselt tundliku teabega ega külastage parooliga kaitstud veebilehti.Kas vajate rohkem abi?