Muusika kuulamine Windows Media Centeris


Enamasti seostatakse Windows Media Centerit telesaadete vaatamise ja salvestamisega, kuid kas teadsite, et Media Center sobib suurepäraselt ka muusika kuulamiseks?

Windows Media Centeri kaudu saate esitada oma lemmiklaule, koostada peomeeleoluga sobivaid esitusloendeid ja vaadata muusikat kuulates oma piltidest kokku pandud slaidiseansse.

Windows Media Centeris asuva muusikateegi suvandi pilt
Muusikafailidele juurdepääs Windows Media Centeris

Media Centeri funktsioone on kõige parem juhtida ühilduva Media Centeri kaugjuhtimispuldi abil. Kui teil pole Media Centeri kaugjuhtimispulti, saate oma digitaalmeediumide kogumikus vasakule või paremale liikuda, kui viite hiirekursori ekraani serva või kasutate klaviatuuril asuvaid vasak- ja paremnooleklahve.

Kuva kõik

Soovitud muusika otsimine ja esitamine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Muusika ja siis klõpsake nupul Muusikateek.

 3. Valige soovitud rühm (nt Albumid või Esitajad) ja klõpsake siis soovitud üksusel.

 4. Otsige laul, album või esitusloend, mida soovite esitada, ja klõpsake siis nupul Esita.

Näpunäited

 • Kui soovite muusika esitamise ajal lisada palade loendisse mõne üksiku muusikapala, albumi või esitusloendi hiljem esitamiseks, paremklõpsake soovitud üksusel ja seejärel käsul Lisa laululoendisse.

 • Media Centeri muusikateegist soovitud üksuste otsimiseks liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Muusika, liikuge paremale, klõpsake nupul Otsi ja siis sisestage oma otsingukriteeriumid.

Lemmikmuusika hindamine ja esitamine

Saate oma lemmiklugusid hinnata, hinnangute põhjal oma lemmikuid liigitada ja soovi korral ainult kõige paremaid lugusid esitada.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Muusika ja siis klõpsake nupul Muusikateek.

 3. Klõpsake nupul Laulud, paremklõpsake hinnataval laulul ja siis klõpsake soovitud hinnangu kuvamiseks järjest nupul Hinnang (viis tärni reas).

 4. Klõpsake Windows Media Centeri lähtekuvale naasmiseks rohelist Start-nuppu Windows Media Centeris asuva rohelise nupu Start pilt, liikuge kerides jaotisse Muusika ja siis klõpsake nupul Esita lemmikud.

  Vaikimisi määratleb Media Center teie lemmiklaulud lauludele antud hinnangute põhjal. Lemmikmuusika sätete muutmiseks liikuge Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil Muusika ja raadionupul Lemmikmuusika. Tehke soovitud muudatused ja siis klõpsake nupul Salvesta.

Lemmikpiltide kuvamine muusika esitamise ajal

Soovi korral saate oma lemmikpiltidest koostada muusika esitamise ajal kuvatava esitluse.

 1. Liikuge muusika kõlamise ajal Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Praegu esitamisel ja klõpsake seal kuvatud ikoonil.

 2. Lemmikpiltidest koosneva esitluse käivitamiseks klõpsake nupul Esita pildid.

Märkus

Palade loendi (järjekorra) vaatamine ja redigeerimine

 1. Liikuge muusika kõlamise ajal Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Praegu esitamisel ja klõpsake seal kuvatud ikoonil.

 2. Klõpsake nuppudel Kuva palade loend ja Redigeeri loend ning seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Laulu teisaldamiseks loendis üles- või allapoole klõpsake noolel ÜlesÜlesnoole pilt või AllaAllanoole pilt.
  • Laulu loendist eemaldamiseks klõpsake nupul KustutaNupu Kustuta pilt.
 3. Klõpsake nupul Valmis.

Palade loendi (järjekorra) salvestamine esitusloendina

Saate salvestada oma palade loendis järjestatud muusikapalad korduvalt esitamiseks püsiva esitusloendina. Esitusloendid aitavad teil muusikat mugavamalt kuulata. Esitusloendi koostamisega saate koondada mis tahes soovitud laulude valiku ühte loendisse, mida saate seejärel eraldi valimisele aega raiskamata esitada või plaadile kirjutada. Teavet muusikapalade kirjutamise kohta leiate teemast CD või DVD kirjutamine Windows Media Centeris.

 1. Pärast muusikafailide lisamist palade loendisse liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Praegu esitamisel ja klõpsake seal kuvatud ikoonil.

 2. Klõpsake nupul Kuva loend ja seejärel nupul Salvesta esitusloendina.

 3. Tippige esitusloendi nimi ja seejärel klõpsake nupul Salvesta.

  Palade loendi (järjekorra) salvestamisel esitusloendina lisatakse see teie püsivate esitusloendite kogusse. Salvestatud esitusloendite kasutamiseks avage Muusikateek ja seejärel kaust Esitusloendid.

Muusikapalade arvutist kustutamine

Kui kustutate mõne laulu, albumi või esitusloendi Media Centerist, kustutatakse see jäädavalt ka muusikateegist ja arvutist.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Muusika ja siis klõpsake nupul Muusikateek.

 3. Klõpsake lingil Album, Laul või Esitusloend, paremklõpsake soovitud pealkirjal või nimel ja siis klõpsake käsul Kustuta.

 4. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nupul Jah.

Visualiseeringute sisselülitamine muusika esitamise ajal

 1. Liikuge muusika kõlamise ajal Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Praegu esitamisel ja klõpsake seal kuvatud ikoonil.

 2. Klõpsake nupul Visualiseeri.

Näpunäide

 • Järjest ühest visualiseeringust teise saate liikuda klaviatuuri vasak- ja paremnooleklahvide abil.

Koos muusika esitamisega alati visualiseeringu käivitamine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted ja seejärel vahekaardil Muusika.

 3. Klõpsake käsul Hetke esitusloendi suvandid ja märkige siis ruut Käivita visualiseeringud automaatselt.

 4. Valige jaotises Kuva visualiseerimise ajal laulu teavet soovitud suvand ja klõpsake siis nupul Salvesta.Kas vajate rohkem abi?