Raadio kuulamine Windows Media Centeris


Saate Windows Media Centeris kuulata FM-raadiot ja luua lemmikraadiojaamade eelhäälestusi.

FM-raadio kuva pilt
FM-raadiojaama kuulamine Media Centeris

FM-raadio kuulamiseks Media Centeris vajate arvutiga ühendatud või sinna paigaldatud FM-tuunerit ning tuuneriga ühendatud antenni signaali vastuvõtuks. FM-tuunerid on väga sarnased TV-tuuneritega - tegelikult on paljudel TV-tuunerikaartidel sisseehitatud FM-tuuner.

Lisateavet FM-raadio kuulamise, sealhulgas FM-tuuneri häälestamise kohta leiate teemast Raadio Windows Media Centeris: korduma kippuvad küsimused.

Kuva kõik

FM-raadiojaama leidmine ja kuulamine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Muusika, klõpsake nupul Raadio ja seejärel suvandil FM-Raadio.

 3. Saadaoleva raadiojaama leidmiseks Media Centeris klõpsake jaotises Otsi või HäälestaplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul. Kui teate jaama sagedust, sisestage klaviatuurilt või Media Centeri kaugjuhtimispuldilt numbrid.
 4. Kui raadio mängib, liigutage taasesituse juhtelementide kuvamiseks hiirt ja tehke seejärel ühte järgmistest.

  • Raadiojaama saate ajutiseks peatamiseks klõpsake nupul PeataNupu Peata pilt. Kui olete valmis saadet samast kohast edasi kuulama, kus enne pooleli jäite, klõpsake nupul EsitaNupu Esita pilt.
  • Mõne sekundi võrra tagasiliikumiseks klõpsake nupul Mine tagasiNupu Mine tagasi pilt, jätkamiseks klõpsake nupul Mine edasiNupu Mine edasi pilt.
  • Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks klõpsake nupul Helitugevuse suurendamineNupu Helitugevuse suurendamine pilt või Helitugevuse vähendamineNupu Helitugevuse vähendamine pilt ning heli sisse- või väljalülitamiseks nupul VaigistaNupu Vaigista pilt.
  • Läbi eelhäälestuste liikumiseks klõpsake nupul KanalivähendusNupu Kanalivähendus pilt või KanalisuurendusNupu Kanalisuurendus pilt.
 5. Kui te ei soovi enam raadiot kuulata, liigutage hiirt ja klõpsake siis nupul PeataNupu Lõpeta pilt.

FM-raadiojaamade eelhäälestuste loomine

 1. Leidke kuval FM-raadio jaam, millel veel eelhäälestust pole.

 2. Klõpsake käsul Salvesta eelhäälestus, sisestage raadiojaama nimi ja klõpsake seejärel nupul Salvesta.

Olemasoleva eelhäälestuse redigeerimine või kustutamine

 1. Klõpsake kuval FM-raadio jaotisel Eelhäälestused.

 2. Paremklõpsake eelhäälestusel, mida soovite redigeerida, klõpsake käsul Redigeeri ja tehke seejärel ühte järgmistest.

  • Jaama nime muutmiseks tippige uus nimi ja klõpsake seejärel nupul Salvesta.

  • Jaama kustutamiseks klõpsake käsul Kustuta ja seejärel nupul Jah.

Interneti-raadiojaamade leidmine ja kuulamine

Peale FM-raadio saate kuulata ka Interneti-raadiojaamu. Mõned Interneti-raadiojaamad on saadaval üksnes tellimise teel.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustusekraanil kerides jaotisse Lisad ja klõpsake siis nupul Uuri.

 3. Saadaolevate Interneti-raadio partnerite loendi kuvamiseks klõpsake jaotisel Muusika + raadio.

 4. Klõpsake Interneti-raadiojaamal ning järgige seejärel juhiseid.

  Märkus

  • Interneti-raadio kättesaadavus, sealhulgas lehele Uuri ilmuvad jaamad, olenevad teie asukohariigist ja regioonist.Kas vajate rohkem abi?