Windows Media Centeri kiirklahvid


Kõik Windows Media Centeri funktsioonid on juurdepääsetavad ka ainult klaviatuuri abil. Lisaks sellele pakub Media Center laia valikut kiirklahve, mis muudavad klaviatuuri abil arvutikasutuse veelgi lihtsamaks.

Teavet hõlbustusfunktsioonide (nt Jutustaja ja Luup) kasutamise kohta leiate teemast Hõlbustusfunktsioonide kasutamine Windows Media Centeris.

Järgmistes tabelites on esitatud mitmesugused Media Centeris kasutatavad kiirklahvid. Lisateavet Windowsi kiirklahvide kohta leiate artiklist Kiirklahvid.

Tavalisemate toimingute kiirklahvid

Järgmisest tabelist saate ülevaate Media Centeris tavalisemateks toiminguteks kasutatavatest kiirklahvidest.

Toiming
Klahv või klahvikombinatsioon

Media Centeri avamine või naasmine Media Centeri lähtekuvale

Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahvi pilt+Alt+Enter

Valiku aktsepteerimine

Sisestusklahv (Enter)

Eelmisele kuvale naasmine

Tagasilükkeklahv

Loendi esimesele üksusele liikumine

Home-klahv

Loendi viimasele üksusele liikumine

End-klahv

Vasakule, paremale, üles või alla liikumine

Nooleklahvid

Täisekraanvaate sisse- või väljalülitamine

Alt+Enter

Kiirklahvide kasutamine heli juhtimiseks

Järgmisest tabelist saate ülevaate heli juhtimiseks kasutatavatest kiirklahvidest.

Toiming
Klahv või klahvikombinatsioon

Heli vaigistamine või sisselülitamine

F8

Helitugevuse vähendamine

F9

Helitugevuse suurendamine

F10

Muusikateegi lehele liikumine

Ctrl+M

Muusikapala esitamine

Ctrl+Shift+P

Muusikapala esitamise lõpetamine

Ctrl+Shift+S

Muusikapala esitamise peatamine või jätkamine

Ctrl+P

Esitatava muusikapala algusse liikumine

Ctrl+B

Järgmisele muusikapalale hüppamine

Ctrl+F

Muusikapala edasikerimine

Ctrl+Shift+F

CD rippimine

Ctrl+R

Kiirmenüü kuvamine

Ctrl+D

Kiirklahvide kasutamine telesaadete vaatamiseks ja salvestamiseks

Järgmisest tabelist saate ülevaate telesaadete vaatamiseks ja salvestamiseks kasutatavatest kiirklahvidest.

Toiming
Klahv või klahvikombinatsioon

Salvestatud telesaadete kausta liikumine

Ctrl+O

Kavasse liikumine

Ctrl+G

TV-otsesaadete kausta liikumine

Ctrl+T

Ekraani kuvasuhte muutmine (suum)

Ctrl+Shift+Z

Telesaate salvestamine

Ctrl+R

TV-otsesaate või salvestatud telesaate esitamise peatamine või jätkamine

Ctrl+P

Telesaate salvestamise või esitamise peatamine

Ctrl+Shift+S

Telesaate esitamise jätkamine

Ctrl+Shift+P

TV-otsesaate või salvestatud telesaate tagasikerimine

Ctrl+Shift+B

TV-otsesaate või salvestatud telesaate edasikerimine

Ctrl+Shift+F

Tagasiliikumine

Ctrl+B

Edasiliikumine

Ctrl+F

Kiirmenüü kuvamine

Ctrl+D

Järgmisele kanalile liikumine

Page Up

Eelmisele kanalile liikumine

Page Down

Kiirklahvide kasutamine piltide vaatamiseks

Järgmisest tabelist saate ülevaate piltide vaatamiseks kasutatavatest kiirklahvidest.

Toiming
Klahv või klahvikombinatsioon

Liikumine kausta Pildid

Ctrl+I

Pildi suurendamine

Sisestusklahv (Enter)

Slaidiseansi esitamine

Ctrl+Shift+P

Slaidiseansi esitamise lõpetamine

Ctrl+Shift+S

Slaidiseansi esitamise peatamine või jätkamine

Ctrl+P

Eelmisele pildile liikumine

Ülesnool või vasaknool

Järgmisele pildile liikumine

Allanool või paremnool

Kiirmenüü kuvamine

Ctrl+D

Kiirklahvide kasutamine videote esitamiseks

Järgmisest tabelist saate ülevaate videote esitamiseks kasutatavatest kiirklahvidest.

Toiming
Kasutage seda klaviatuuri otseteed

Liikumine kausta Videod

Ctrl+E

Video esitamine

Ctrl+Shift+P

Video esitamise peatamine või jätkamine

Ctrl+P

Video esitamise lõpetamine

Ctrl+Shift+S

Video tagasikerimine

Ctrl+Shift+B

Video edasikerimine

Ctrl+Shift+F

Tagasiliikumine

Ctrl+B

Edasiliikumine

Ctrl+F

Ekraani kuvasuhte muutmine (suum)

Ctrl+Shift+Z

Kiirklahvide kasutamine DVD-de esitamiseks

Järgmisest tabelist saate ülevaate kiirklahvide kasutamisest DVD-de esitamise ajal.

Toiming
Klahv või klahvikombinatsioon

DVD menüüsse liikumine

Ctrl+Shift+M

DVD esitamine

Ctrl+Shift+P

DVD esitamise peatamine või jätkamine

Ctrl+P

DVD esitamise lõpetamine

Ctrl+Shift+S

DVD tagasikerimine

Ctrl+Shift+B

DVD edasikerimine

Ctrl+Shift+F

Eelmisse peatükki liikumine

Ctrl+B

Järgmisse peatükki liikumine

Ctrl+F

Ekraani kuvasuhte muutmine (suum)

Ctrl+Shift+Z

DVD helivaliku muutmine

Ctrl+Shift+A

Märkus

  • Kõik ülalloetletud kiirklahvid ei pruugi teie arvuti riistvarast või esitatava meediumi tüübist sõltuvalt saadaval olla. Kui te näiteks pole TV-tuunerit seadistanud, ei saa te saatekava kuvada.Kas vajate rohkem abi?