CD või DVD kirjutamise sätete muutmine Windows Media Playeris


Kirjutamise hõlbustamiseks saate muuta mitut Windows Media Playeri sätet.

Vaadake seda videot ja saate teada, kuidas muuta CD või DVD kirjutamise sätteid (0:57)

CD või DVD kirjutamise sätete muutmine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel käsul Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake Playeri teegis vahekaardil Kirjuta.

 3. Klõpsake nupul KirjutamissuvandidNupu Suvandid pilt ja siis käsul Rohkem kirjutamissuvandeid.
 4. Tehke üks või mitu järgmistest muudatustest.

  • Kirjutamiskiirus. Kirjutamiskiirust on tavaliselt vaja korrigeerida ainult probleemide korral. Probleemi ilmnemisel võib kirjutamiskiiruse vähendamine probleemi lahendada. See säte rakendub kõigile arvutis kasutatavatele kirjutitele.

  • Väljuta ketas automaatselt pärast kirjutamist. Märkige see ruut, kui soovite, et CD pärast kirjutamist automaatselt väljutatakse.

  • Rakenda helitugevuse ühtlustamist kõigile paladele. Kui kirjutate muusikapalasid, mis on algselt salvestatud erineva helitugevusega, märkige CD-le kirjutatavate muusikapalade helitugevuse erinevuse minimeerimiseks see ruut. Nii pole hiljem vaja CD esitamisel helitugevust reguleerida.

  • Kirjuta CD ilma vahedeta. Märkige see ruut, kui te ei soovi, et kirjutataval CD-l oleks muusikapalade vahel kahesekundilised pausid.

  • Lisa plaadile kõigi kirjutatud failide loend selles vormingus. Andmeketta kirjutamisel loob Player kõikidest kirjutatavatest failidest esitusloendi ja lisab selle kettale. Kui taasesitusseade toetab esitusloendeid, siis esitatakse muusikapalad kirjutusloendis kuvatavas järjekorras. Vaikimisi salvestatakse esitusloend WPL-failina. Kui soovite mängida andmekettaid seadmes, mis ei toeta WPL-faile, saate loendi salvestada M3U-vormingus.

  • Kasuta meediumiteavet, et paigutada failid plaadil kaustadesse. Märkige see ruut, kui soovite CD-dele või DVD-dele kirjutatud failid talletada järgmistes kaustades: Muusika\esitaja\album, TV, Video või Pilt. Kui failides puudub meediumiteave (nt teave albumi ja albumi esitaja kohta), siis salvestatakse failid kausta nimega Tundmatu esitaja või Tundmatu album. Selle vältimiseks veenduge enne kirjutamist, et failid sisaldaksid teavet albumi ja albumi esitaja kohta. Lisateavet meediumiteabe kohta vaadake teemast Meediumiteabe lisamine või redigeerimine Windows Media Playeris.

  Märkused

  • Playeri selles versioonis ei saa faile enne CD-le või DVD-le kirjutamist väiksemamahuliseks teisendada.

  • Kui teie CD- või DVD-kirjutaja vahedeta kirjutamist ei toeta, võib püsivara värskendus (kui see on olemas) probleemi lahendada. Lisateabe saamiseks pöörduge oma arvuti või draivi tootja poole.

Lisateavet kirjutamise kohta saate teemast CD või DVD kirjutamine Windows Media Playeri abil.

Märkus.

 • Autoriõigustega kaitstud materjali volitamata kasutamine ja/või paljundamine võib olla Ameerika Ühendriikide ja/või teiste riikide/regioonide autoriõiguse seaduse rikkumine. Autoriõigustega kaitstud materjal sisaldab (kuid ei ole nendega piiratud) tarkvara, dokumentatsiooni, graafikat, laulusõnu, fotosid, pilte, animatsioone, filme ja videoklippe ning nii heli kui ka muusikat (ka MP3-vormingus). Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse seaduse rikkumine võib tähendada teile märkimisväärseid tsiviil- ja/või kriminaalkaristusi.Kas vajate rohkem abi?