Vaadake videot sellest, kuidas rakenduses Filmihetked videotest lühifilme teha. (Subtiitrite kuvamiseks oma keeles koputage või klõpsake nuppu Subtiitrid Tiitrinupp.)

Rakenduse Filmihetked abil saate oma videotest teha lühifilme, mida jagate suure rõõmuga. Saate ainult lemmikosade alles jätmiseks trimmida stseene, olulisemad hetked tiitrite abil esile tõsta ja meeleolu loomiseks muusikat lisada. Seejärel saate valmis filmi jagada rakendusest lahkumata.

See rakendus on mõeldud lühivideote kiirete ja toredate muudatuste tegemiseks. Valmis filmid on kuni 60-sekundised. Kui olete aga huvitatud täpsemate muudatuste tegemisest või soovite töödelda pikemaid videoid, otsige oma arvutis Windowsi poest muid videotöötlusrakendusi või laadige alla rakendus Movie Maker. Võtke arvesse, et Movie Maker pole saadaval operatsioonisüsteemis Windows RT 8.1.

Kuva kõik

Kuidas installida ja avada Filmihetked?

 1. Avage avakuval Windowsi pood. Veenduge, et teil on Interneti-ühendus ja et olete Microsofti konto abil sisse logitud.

 2. Sisestage Poe paremas ülanurgas otsinguväljale Filmihetked.

 3. Koputage või klõpsake tulemites rakendust Filmihetked.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Installi.

 5. Libistage sõrme avakuva keskkohast ülespoole või klõpsake vasakus allnurgas allanooltAllapoole suunatud nool.
 6. Sisestage otsinguväljale Filmihetked.

 7. Koputage või klõpsake tulemites rakendust Filmihetked.

Näpunäide.

 • Rakenduse Filmihetked kiiremaks avamiseks võite selle kinnitada avakuvale. Viimase juhise käigus rakenduse Filmihetked koputamise või klõpsamise asemel nipsake sõrmega allapoole või paremklõpsake seda. Seejärel koputage või klõpsake käsku Kinnita avakuvale. Nüüd minge rakenduse avamiseks avakuvale ja koputage või klõpsake paani Filmihetked.

Kuidas rakendus Filmihetked töötab?

 1. Avage avakuva kaudu rakendus Filmihetked.

 2. Valige video või filmige uus. Kui teie kaustas Pildid on mõni video, kuvatakse need sellel lehel.

 3. Filmi tegemisel saate teha mis tahes järgmistest:

  • Stseenide kustutamine. Liigutage pidemed filmi algus- ja lõpp-punkti. Valmis filmid võivad olla kuni 60 sekundi pikkused.

  • Tiitrite ja pealkirja lisamine. Koputage või klõpsake nuppu Caption (Tiitrid), sisestage tekst ja koputage või klõpsake nuppu Done (Valmis). Saate valida rõhutamiseks sõna või fraasi ja vastava kaadri külmutada.

  • Pealkirja ja tiitrite laadi muutmine. Koputage või klõpsake nuppu Caption (Tiitrid), koputage või klõpsake nuppu Styles (Laadid) ja seejärel valige filmi jaoks laad.

  • Muusika lisamine. Koputage või klõpsake nuppu Music (Muusika) ja valige lugu.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Eelvaade. Filmi eelvaates näete kõiki efekte ja kuulete helitausta.

 5. Tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Muutmine. Koputage või klõpsake nuppu Edit (Töötle), tehke muudatused ja vaadake uuesti eelvaadet.

  • Filmi salvestamine. Koputage või klõpsake nuppu Save (Salvesta). See salvestatakse kausta, kus on algne video.

  • Filmi postitamine või meili teel saatmine. Koputage või klõpsake nuppu Share (Jaga).

  • Uue filmi alustamine. Nipsake kuva allservast ülespoole või tehke paremklõps ja siis koputage või klõpsake käsku New movie (Uus film).

Kui pikk võib film olla?

Originaalvideo võib olla kuni 20-minutine. Valmis film peab olema 1–60 sekundi pikkune.

Kuidas muuta pikkust?

Lõplik film võib olla kuni 60-sekundine. Selleks saate eemaldada stseene algusest, keskelt või lõpust.

Stseenide trimmimine algusest või lõpust

 • Liigutage ajaskaala vasakus ja paremas otsas olevad pidemed uude algus- ja lõpp-punkti.

  Trimmimispidemetega ajaskaala
  Hiirekursor osutab vasakule pidemele.

Stseenide trimmimine keskelt

 1. Otsige üles nupu Caption (Tiitrid) all olev ring, mida nimetatakse esituspeaks. Viige esituspea alles jäetava osa lõppu.

 2. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui esituspea on aktiivses osas, siis koputage või klõpsake nuppu Split (Tükelda).

  • Kui esituspea on aktiivsest osast väljas, siis koputage või klõpsake nuppu Create section (Loo osa).

 4. Reguleerige pidemeid vastavalt vajadusele.

Lõplikku filmi jäävad aktiivsed osad.

Osade ühendamine

 • Lohistage ühe osa lõpu pide üle järgmise osa alguse.

Kuidas muuta pealkirja või tiitrite laadi?

Laadi muutmine

 1. Koputage või klõpsake nuppu Caption (Tiitrid).

  Ajaskaala ja nupp Caption (Tiitrid)
  Hiirekursor osutab nupule Caption (Tiitrid).
 2. Koputage või klõpsake nuppu Style (Laad). (Kui see pole kuvatud, siis koputage või klõpsake nuppu More (Veel).) Uus laad rakendatakse kogu filmi peakirjale ja tiitritele, mitte ainult praegusele tiitrile.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Valmis.

 4. Muudatuste nägemiseks koputage või klõpsake nuppu Preview (Eelvaade).

Märkus.

 • Mõne laadi puhul pole font kõigis keeltes saadaval. Sel juhul kasutab laad mõnda muud fonti.

Pealkirja või tiitri redigeerimine või eemaldamine

 1. Koputage või klõpsake tiitri punkti. Kuvatakse tiitri pisipilt.

  Tiitri punkt ajaskaalal
  Hiirekursor osutab nupule tiitri punktile.
 2. Koputage või klõpsake pisipilti.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Redigeerige tiitrit ja koputage või klõpsake seejärel nuppu Done (Valmis).

  • Koputage või klõpsake tiitri eemaldamiseks nuppu Remove caption (Eemalda tiitrid). (Kui nupp Remove caption (Eemalda tiitrid) pole kuvatud, siis koputage või klõpsake nuppu More (Veel).)

 4. Kui soovite muudatusi näha, siis koputage või klõpsake nuppu Preview (Eelvaade).

Kuidas lisada muusikat või heli vaigistada?

Loo lisamine

 1. Koputage või klõpsake nuppu Music (Muusika).

 2. (valikuline) Saate lugusid hankida rakenduse Filmihetked kaudu, koputades või klõpsates nuppu Download recommended songs (Laadi alla soovitatud lugusid).

 3. Vali mõni soovitatud lugu või koputage või klõpsake käsku Pick a song from my collection (Vali lugu minu kogust) ja valige mõni oma lugudest.

 4. Kui soovite muusikat kuulata koos filmiga, siis koputage või klõpsake nuppu Preview (Eelvaade).

Märkus.

 • Loo alguskoha määramine pole praegu toetatud.

Video heli vaigistamine

 1. Koputage või klõpsake nuppu Music (Muusika).

 2. Koputage või klõpsake nuppu Mute audio from video (Vaigista video heli).

 3. Muusikasuvandite peitmiseks koputage või klõpsake rakendust.

Kuidas muudatusi näha?

Muudatuste nägemiseks koputage või klõpsake nuppu Preview (Eelvaade). Siin näete, millised on teie pealkirja ja tiitrite efektid, ning kuulete muusikat filmi esitamise ajal.

Kui soovite filmi eelvaate esitamise ajal midagi muuta, siis koputage või klõpsake nuppu Edit (Redigeeri), tehke muudatused ja koputage või klõpsake seejärel uuesti nuppu Preview (Eelvaade).

Kuidas alustada uut filmi?

Rakenduse avamisel saate teha järgmist.

 • Koputage või klõpsake videot. Siin kuvatavad suvandid on teie kaustas Pildid olevad videod.

 • Olemasoleva video sirvides ülesotsimiseks koputage või klõpsake nuppu Pick a video (Vali video).

 • Veebikaameraga video salvestamiseks koputage või klõpsake nuppu Take a video (Jäädvusta video).

Eelvaate esitamise ajal nipsake ekraani allservast ülespoole või paremklõpsake ja koputage või klõpsake seejärel käsku New movie (Uus film). Seejärel saate valida video või jäädvustada uue.

Kuidas lõpetada videoga töötamine?

Video muudatuste tegemisel saate sellega töötamise lõpetada ja alustada uue filmi tegemist. Nipsake ekraani allservast ülespoole või paremklõpsake ja koputage või klõpsake seejärel käsku Cancel movie (Tühista film). Seejärel saate valida video või jäädvustada uue.

Mis kiirklahve saab kasutada?

Klahvid Toiming
Klahvid

Tagasilükkeklahv

Toiming

Töötlemise ajal: filmi tühistamine ja pealehele naasmine

Eelvaate ajal: naasmine töötlemisse

Klahvid

Sisestusklahv (Enter)

Toiming

Praeguse üksuse aktiveerimine (võrdub koputamise või klõpsamisega)

Klahvid

Paoklahv (Esc)

Toiming

Tiitrivälja kogu teksti kustutamine

Klahvid

Vasaknool

Toiming

Kui pide või osa on aktiivne, siis pideme või osa tagasi liigutamine

Klahvid

Paremnool

Toiming

Kui pide või osa on aktiivne, siis pideme või osa edasi liigutamine

Klahvid

Tõstuklahv (Shift) + vasak- või paremnool

Toiming

Tagasi- või edasikerimine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+Z
Toiming

Rakenduse muude saadaolevate käskude kuvamine