Mida on koduvõrgu loomiseks vaja?


Lai valik võimalusi koduvõrkude loomiseks võib ostmisotsuste langetamise raskeks muuta. Enne, kui otsustate, millist riistvara soetada, peaksite otsustama, millist tüüpi võrgutehnoloogiat (st viisi, kuidas arvutid võrgus on üksteisega ühendatud või suhtlevad) kasutada. See artikkel kirjeldab ja võrdleb kõige tavalisemaid võrgutehnoloogiaid ja esitab iga tehnoloogia riistvaranõuded.

Võrgutehnoloogiad

Kõige tavalisemad võrgutehnoloogiad on raadiovõrk, Ethernet, HomePNA ja elektrivõrk. Valides võrgutehnoloogiat, peaksite arvestama arvutite asukohaga ja soovitud võrguläbilaskevõimsusega. Ülalmainitud tehnoloogiatega seotud kulud on sarnased. Järgmistes jaotistes võrreldakse neid nelja tehnoloogiat.

Kuva kõik

Raadiovõrk

Raadiovõrgud kasutavad arvutitevaheliseks andmesideks raadiolaineid. Kolm kõige levinumat raadiovõrgu standardit on 802.11b, 802.11g ja 802.11a. Arvatakse, et eriti populaarseks saab uue standardi 802.11n kasutamine.

Kiirus
 • 802.11b: suurim andmeedastuskiirus on 11 megabitti sekundis (Mbit/s). 10-megabaidise (MB) foto allalaadimiseks Internetist kulub optimaalsetes tingimustes umbes 7 sekundit.

 • 802.11g: suurim andmeedastuskiirus on 54 Mbit/s. 10-megabaidise (MB) foto allalaadimiseks Internetist kulub optimaalsetes tingimustes umbes 1,5 sekundit.

 • 802,11a: suurim andmeedastuskiirus on 54 Mbit/s. 10-megabaidise (MB) foto allalaadimiseks Internetist kulub optimaalsetes tingimustes umbes 1,5 sekundit.

 • 802.11n: sõltuvalt sellest, mitut andmevoogu riistvara toetab, võib standardi 802.11n andmeedastuskiirus olla teoreetiliselt kuni 150, 300, 450 või 600 Mbit/s.

  Märkus. Need andmeedastusajad kehtivad ideaalsete tingimuste korral. Need kiirused ei pruugi riistvara, veebiserverite ja võrguliikluse erinevuste tõttu olla tavatingimustes saavutatavad.

Plussid
 • Arvuteid on lihtne ühest kohast teise paigutada, sest juhtmeid ei ole.

 • Raadiovõrke on tavaliselt lihtsam häälestada kui Ethernetti.

Miinused
 • Raadiovõrk on tavaliselt aeglasem kui ülejäänud kolm tehnoloogiat.

 • Raadiovõrku võivad mõjutada seinad, suured metallobjektid ja torud. Samuti võivad raadiovõrku segada raadiotelefonid ja mikrolaineahjud, kui need samal ajal töötavad.

 • Kui ideaalsed tingimused välja arvata, on raadiosidevõrgud tavaliselt märgitust poole väiksema kiirusega.

Ethernet

Etherneti võrgud kasutavad arvutite vahel teabe vahetamiseks Etherneti kaablit.

Kiirus

Etherneti andmeedastuskiirus on 10, 100 või 1000 megabitti sekundis (Mbit/s), sõltuvalt sellest, milliseid kaableid kasutatakse. Gigabitine Ethernet on kiireim, selle andmeedastuskiirus on kuni 1 gigabitti sekundis (ehk 1000 Mbit/s).

Näiteks 10-megabaidise (MB) foto allalaadimiseks Internetist kulub optimaalsetes tingimustes 10 Mbit/s võrgus 8 sekundit, 100 Mbit/s võrgus 1 sekund ja 1000 Mbit/s võrgus alla ühe sekundi.

Plussid
 • Etherneti võrgud on odavad ja kiired.

Miinused
 • Etherneti kaablitega tuleb ühendada kõik arvutid ja jaotur, kommutaator või marsruuter. See võib olla aeganõudev ja keeruline, kui arvutid on erinevates ruumides.

HomePNA

HomePNA võrgud kasutavad arvutitevaheliseks andmesideks olemasolevaid telefonijuhtmeid.

Kiirus

HomePNA 2.0 andmeedastuskiirus on kuni 10 Mbit/s. HomePNA 3.0 andmeedastuskiirus on kuni 128 Mbit/s.

Näiteks 10-megabaidise (MB) foto allalaadimiseks Internetist kulub optimaalsetes tingimustes HomePNA 2.0 võrgus 8 sekundit ja HomePNA 3.0 võrgus 1 sekund.

Plussid
 • HomePNA tehnoloogia korral kasutatakse olemasolevat telefonijuhtmestikku.

 • Rohkem kui kahe arvuti HomePNA-võrku ühendamiseks pole vaja jaotureid ega kommutaatoreid.

Miinused
 • Igas ruumis, kus on arvuti, peab olema telefonijuhtme pistikupesa ja kõik pesad peavad olema samal telefoniliinil.

Elektrivõrk

Elektrivõrkudes kasutatakse arvutitevaheliseks andmesideks olemasolevaid elektrijuhtmeid.

Kiirus

Andmeedastuskiirus elektrivõrgus võib olla kuni 200 Mbit/s.

Näiteks 10-megabaidise (MB) foto allalaadimiseks Internetist kulub optimaalsetes tingimustes elektrivõrgus alla ühe sekundi.

Plussid
 • Elektrivõrgu puhul kasutatakse olemasolevaid elektrijuhtmeid.

 • Rohkem kui kahe arvuti elektrivõrku ühendamiseks pole vaja jaotureid ega kommutaatoreid.

Miinused
 • Igas ruumis, kuhu soovite arvutit, peab olema elektrivõrgu pistikupesa.

 • Elektrivõrke võivad mõjutada liinihäiringud ja -müra.

Riistvaranõuded

Koduvõrkudes kasutatakse mitut tüüpi riistvara.

 • Võrguadapterid: Need adapterid (mida samuti nimetatakse võrguliidesekaartideks (NIC)) ühendavad arvutid võrku, nii et need saavad omavahel andmeid vahetada. Võrguadapteri saab ühendada arvuti USB- või Etherneti liidesesse või arvuti vabasse PCI- (Peripheral Component Interconnect) laienduspessa.

 • Võrgujaoturid ja -kommutaatorid Jaoturid ja kommutaatorid ühendavad kaks või enam arvutit Etherneti võrku. Kommutaator maksab natuke rohkem kui jaotur, kuid võimaldab kiiremat andmesidet.

  Etherneti jaoturi pilt
  Etherneti jaotur
 • Marsruuterid ja pääsupunktid Marsruuterid ühendavad arvuteid ja võrku omavahel (näiteks marsruuter võib ühendada koduvõrgu Internetti). Marsruuteritega saab jagada ühte Interneti-ühendust mitme erineva arvuti vahel. Marsruuterid võivad toimida kaabli- või raadioühendusega. Marsruuteri kasutamine ei ole hädavajalik juhtmetega võrgu puhul, kuid me soovitame seda kasutada, kui soovite Interneti-ühendust jagada. Ühise Interneti-ühenduse kasutamiseks raadiovõrgu korral on vaja raadiovõrgumarsruuterit. Pääsupunktid võimaldavad arvutitel ja seadmetel ühenduda raadiovõrguga.

  Pääsupunkti, kaabelvõrgumarsruuteri ja raadiovõrgu marsruuteri illustratsioon
  Pääsupunkt (vasakul); kaabelvõrgumarsruuter (keskel); raadiovõrgumarsruuter (paremal)
 • Modemid. Arvutid kasutavad modemeid telefoni- või kaabliliinide kaudu teabe saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Selleks, et Internetiga ühendada, on teil tarvis modemit. Kaabel-Interneti-teenuse tellimise korral võib mõni teenusepakkuja kaablimodemi tasuta või tasu eest kaasa anda. Saadaval on ka modemit ja marsruuterit sisaldavad liitseadmed.

  Kaablimodemi pilt
  Kaablimodem
 • Võrgukaablid (Ethernet, HomePNA ja elektrivõrk). Võrgukaablid ühendavad arvuteid üksteisega ja muu riistvaraga (nt jaoturid, marsruuterid, välised võrguadapterid). HomePNA- ja elektrivõrkude adapterid on sageli välised ja nende ühendamiseks arvutiga on sõltuvalt adapteri tüübist vaja kas Etherneti- või USB-kaableid.

Selles tabelis on toodud riistvara, mida vajate nimetatud võrgutehnoloogiate jaoks.

Tehnoloogia Riistvara Kogus
Tehnoloogia

Raadiovõrk

Riistvara

Raadiovõrguadapter

Kogus

Üks võrgu iga arvuti kohta (enamikul sülearvutitest on see sisse ehitatud)

Tehnoloogia

Riistvara

Raadiovõrgu pääsupunkt või marsruuter (soovitatav)

Kogus

Üks

Tehnoloogia

Ethernet

Riistvara

Etherneti võrguadapter

Kogus

Üks võrgu iga arvuti kohta (enamikul lauaarvutitest on see sisse ehitatud)

Tehnoloogia

Riistvara

Etherneti jaotur või kommutaator (tarvilik vaid siis, kui võrku on vaja ühendada rohkem kui kaks arvutit ja ühist Interneti-ühendust pole vaja)

Kogus

Üks (10/100/1000 jaotur või kommutaator on parim ja sel peaks olema piisavalt liideseid kõigi võrgus olevate arvutite jaoks)

Tehnoloogia

Riistvara

Etherneti marsruuter (tarvilik vaid siis, kui võrku on vaja ühendada rohkem kui kaks arvutit ja jagada Interneti-ühendust)

Kogus

Üks (kui marsruuteril pole piisavalt liideseid kõikide arvutite jaoks, võib vaja minna veel mõnda jaoturit või kommutaatorit)

Tehnoloogia

Riistvara

Etherneti kaablid

Kogus

Üks iga arvuti jaoks, mis on ühendatud võrgu jaoturi või kommutaatoriga (10/100/1000 kategooria 6 kaablid on parimad, kuid mitte kohustuslikud)

Tehnoloogia

Riistvara

Ristkaabel (vajalik ainult siis, kui tahate ühendada kaks arvutit otse omavahel, kasutamata jaoturit, kommutaatorit või marsruuterit)

Kogus

Üks

Tehnoloogia

HomePNA

Riistvara

Kodu telefoniliini võrgu adapter (HomePNA)

Kogus

Iga võrgus oleva arvuti jaoks üks

Tehnoloogia

Riistvara

Etherneti marsruuter

Kogus

Üks, kui soovite ühiselt kasutada Interneti-ühendust

Tehnoloogia

Riistvara

Telefonikaablid

Kogus

Üks iga võrgus oleva arvuti jaoks (kasutage standardset telefonikaablit, et ühendada iga arvuti telefonipistikupessa)

Tehnoloogia

Elektrivõrk

Riistvara

Elektrivõrguadapter

Kogus

Iga võrgus oleva arvuti jaoks üks

Tehnoloogia

Riistvara

Etherneti marsruuter

Kogus

Üks, kui soovite ühiselt kasutada Interneti-ühendust

Tehnoloogia

Riistvara

Kodu elektrijuhtmed

Kogus

Iga võrgus oleva arvuti jaoks üks elektrivõrgupistikupesa

Oleks kasulik välja uurida millised, kui üldse, võrguadapterid teie arvutitel on. Võite otsustada, kas valida tehnoloogia, mille jaoks teil juba enamik riistvarast on olemas, või uuendada oma riistvara. Mitme tehnoloogia kombinatsioon võib olla selles keskkonnas sobivaim. Näiteks kasutatakse raadiovõrgumarsruuterit, millega lauaarvutitel on kaabelvõrgu-Etherneti ühendus ja sülearvutitel raadioühendus.