Erinevate Windowsi versioonidega töötavate arvutite ühendamine koduvõrkuKui olete eelnevalt loonud koduvõrgu operatsioonisüsteemi Windows XP kasutavatest arvutist, näete, et operatsioonisüsteeme Windows XP ja Windows Vista kasutavatest erinevatest arvutitest võrgu loomine on sarnane. Siiski on mõned olulised erinevused ning nende erinevuste mõistmine aitab teil mõningaid tavalisi probleeme vältida.

See artikkel sisaldab ka teavet sätete kohta, mis on vajalikud failide ja printeri võrgus ühiskasutuse häälestamiseks.

Mis on muutunud, võrreldes operatsioonisüsteemiga Windows XP?

Peamised võrguga seotud erinevused operatsioonisüsteemide Windows XP ja Windows Vista vahel on järgmised.

Funktsioon Windows XP Windows Vista
Funktsioon

Töörühma vaikenimi

Windows XP

Versioonis Windows XP Home Edition: MSHOME, kõikides teistes versioonides: TÖÖRÜHM

Windows Vista

TÖÖRÜHM

Funktsioon

Ühiskausta nimi

Windows XP

Ühisdokumendid

Windows Vista

Ühiskaust

Funktsioon

Tavaline failide ühiskasutus

Windows XP

Vaikimisi lubatud

Windows Vista

Ei ole vaikimisi lubatud—juurdepääs ühiskasutatavatele kaustadele, sealhulgas Ühiskaustale (kui see on ühiskasutatav), nõuab kasutajanime ja parooli.

Funktsioon

Võrgusolevate arvutite tuvastamine ja neile juurdepääs

Windows XP

Ainult sama töörühma arvutid

Windows Vista

Kõik võrgusolevad arvutid, olenemata operatsioonisüsteemist või töörühmast, millesse arvuti kuulub

Funktsioon

Sätete ja eelistuste muutmise koht

Windows XP

Minu võrgukohad

Windows Vista

Võrgukaust

Funktsioon

Võrgu juhtelemendid

Windows XP

Mitmes kohas kogu operatsioonisüsteemis

Windows Vista

Suuremalt osalt Võrgu- ja ühiskasutuskeskuses

Ärge heitke meelt! Kui te pole valmis kõigi oma arvutite operatsioonisüsteemi Windows Vistaks täiendama, saate siiski kõik need erinevused ületada ning oma võrgu sujuvalt tööle panna. Käsitleme kõiki ülalmainitud erinevusi ja õpetame, kuidas nendega tegeleda. Samuti anname teada, kust leida sätted, mida muuta on vaja.

Eeldame, et olete füüsilise võrgu juba seadistanud. Kui ei ole, siis aitavad teid selles järgmised teemad.

Kõikide arvutite lisamine samasse töörühma

Kui võrk on loodud, tuleb see järgmise sammuna häälestada, nii et kõik arvutit "näeksid" üksteist – seda on vaja failide ja printerite ühiskasutamiseks.

On oluline kasutada võrgu kõikide arvutite puhul sama töörühma nime. See muudab võimalikuks erinevate Windowsi versioonidega arvutitel üksteist tuvastada ja üksteisele juurde pääseda. Pidage meeles, et töörühma vaikenimi ei ole kõikides Windowsi versioonides sama.

Töörühma nime leidmiseks või muutmiseks arvutis, milles töötab Windows XP toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu Start, paremklõpsake nuppu Minu arvuti ning seejärel klõpsake nuppu Atribuudid.

 2. Töörühma nime vaatamiseks klõpsake dialoogiboksis Süsteemiatribuudid vahekaarti Arvuti nimi. Nime muutmiseks klõpsake nuppu Muuda, tippige väljale Arvuti nimi uus nimi ning klõpsake nuppu OK.

Töörühma nime leidmiseks arvutis, milles töötab Windows Vista toimige järgmiselt.

 1. Avage Süsteem, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Süsteem.

 2. Töörühma nimi kuvatakse jaotises Arvuti nimi, domeen ja töörühma sätted.

Töörühma nime muutmiseks arvutis, milles töötab Windows Vista toimige järgmiselt.

 1. Avage Süsteem, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Süsteem.

 2. Arvuti nime, domeeni ja töörühma sätted all klõpsake Muuda sätteid.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Süsteemiatribuudid vahekaardil Arvuti nimi nuppu Muuda.

 4. Tippige dialoogiboksis Arvutinime/domeeni muutmine väljale Töörühm töörühma nimi, mida kasutada soovite ning klõpsake seejärel nuppu OK. Teil palutakse arvuti taaskäivitada.

Pilt aknast Süsteem
Töörühma nimi on kuvatud aknas Süsteem.

Võrgu asukohatüübi seadmine väärtusele Privaatne

Järgmiseks kontrollige kõikides arvutites, milles töötab Windows Vista, võrgu asukohatüüpi. Võrgu asukohatüüp on säte, mis võimaldab operatsioonisüsteemil Windows Vista automaatselt kohandada turvalisuse ja muid sätteid lähtuvalt võrgu tüübist, kuhu arvuti ühendatud on. Lisateavet on artiklis Võrgukoha valimine.

Võrgu asukohatüüpe on kolm.

 • Avalik. Arvuti on ühendatud avalikuks kasutamiseks mõeldud võrku. Avalikud võrgutüübid on näiteks avalikud Interneti-juurdepääsuga võrgud lennujaamades, raamatukogudes ja kohvikutes. (See asukohatüüp vastab võrgutüübile "Avalik koht".)

 • Privaatne. Arvuti on ühendatud võrku, millel on Internetis mingi kaitse (nt marsruuteri ja tulemüüriga) ning kuhu kuuluvad tuttavad või usaldusväärsed arvutid. Selles kategoorias on enamik koduvõrke. (See asukohatüüp vastab võrgutüübile "Kodu" või "Töö".)

 • Domeen. Arvuti on ühendatud võrku, kus on Active Directory domeenikontroller. Domeeni võrgutüüp on näiteks võrk töökohas.

Koduvõrgu puhul veenduge, et võrgu asukohatüübiks oleks määratud Privaatne. Seda saate teha nii.

 • Avage suvand Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet ning seejärel klõpsates nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

Võrgu asukohatüüp kuvatakse võrgunime kõrval sulgudes.

Pilt Võrgu- ja ühiskasutuskeskusest
Võrgu asukohatüüp kuvatakse Võrgu- ja ühiskasutuskeskuses

Kui teie võrgutüübiks on Avalik, muutke see tüübiks Privaatne, tehes järgmist.

 1. Klõpsake võrgunimest ja asukohatüübist paremal käsku Kohanda.

 2. Klõpsake üksuse Asukohatüüp kõrval üksuses Määra võrgu asukoht üksust Privaatne, seejärel nuppu Edasi ning siis nuppu Sule.

Hoiatus

 • Võrgu peaksite muutma tüübiks Privaatne ainult juhul, kui tegemist on tuttava ja usaldusväärse võrguga, nagu seda on näiteks teie koduvõrk. Avalikus kohas võrgu muutmine tüübiks Privaatne võib kaasa tuua turvariski.

Portide avamine tulemüüris failide ja printeri ühiskasutuse lubamiseks

Kui kasutate Windowsi tulemüüri, saate selle sammu vahele jätta, sest Windowsi tulemüür avab automaatselt õiged pordid failide ja printeri ühiskasutuseks, kui lülitate võrgutuvastuse sisse. Mõnda teist tulemüüri kasutades peate need pordid ise avama, et teie arvuti leiaks üles teised arvutid ja seadmed, kus asuvad failid või printerid, mida ühiskasutada soovite.

Et leida teised arvutid, kus töötab Windows Vista, avage järgmised pordid:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Et leida teised arvutid, kus töötab mõni varasem Windowsi versioon, ning et võimaldada failide ja printeri ühiskasutus kõikides Windowsi versioonides, avage järgmised pordid:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

Võrguseadmete leidmiseks avage järgmised pordid:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Failide ja printeri ühiskasutuse lisasuvandite sisselülitamine

Kui seate oma võrgutüübiks Privaatne, lülitub Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse jaotises Ühiskasutus ja tuvastamine automaatselt sisse võrgutuvastus. (Lisateavet võrgutuvastuse kohta on artiklis Mis on võrgutuvastus?) Samuti peaksite sisse lülitama järgmised ühiskasutuse ja tuvastamise suvandid.

 • Failide ühiskasutus

 • Ühiskausta ühiskasutus

 • Printeri ühiskasutus

Kui lülitate need suvandid sisse, saab teie arvuti teha järgmist:

 • leida teie koduvõrgus teised arvutid ja seadmed ning võimaldada teistel arvutitel teie arvuti leida;

 • anda ühiskasutusse oma kaustu;

 • anda ühiskasutusse oma Ühiskausta;

 • anda ühiskasutusse oma printeri.

Märge

 • Parooliga kaitstud ühiskasutus on eriline võimalus, mida käsitleme allpool.

Failide, ühiskausta ja printeri ühiskasutuse sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage suvand Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet ning seejärel klõpsates nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

 2. Klõpsake jaotises Ühiskasutus ja tuvastamine noolenuppu üksuse Pilt noolenupustFailide ühiskasutus kõrval sektsiooni laiendamiseks, siis klõpsake üksust Lülita faili ühiskasutus sisse ja seejärel nuppu Rakenda. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.
 3. Klõpsake noolenuppu Pilt noolenupust üksuse Ühiskausta ühiskasutus kõrval sektsiooni laiendamiseks ning tehke seejärel üks järgmistest toimingutest.
  • Ühiskausta ühiskasutusse andmiseks nii, et teistest võrguarvutitest saaks faile avada, kuid mitte neid luua ega muuta, klõpsake üksust Lülitage ühiskasutus sisse, et kõik võrgupääsuga saaksid faile avada ning siis klõpsake nuppu Rakenda. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus. See on vaikesäte.

  • Ühiskausta ühiskasutusse andmiseks nii, et teistest võrguarvutitest saaks faile avada, samuti luua ja muuta, klõpsake üksust Lülitage ühiskasutus sisse, et kõik võrgupääsuga saaksid faile avada, muuta ja luua ja seejärel nuppu Rakenda. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.

 4. Klõpsake noolenuppu Pilt noolenupust suvandi Printeri ühiskasutus kõrval sektsiooni laiendamiseks, siis klõpsake käsku Lülitage printeri ühiskasutus sisse ja seejärel nuppu Rakenda. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.

Parooliga kaitstud ühiskasutuse soovitus

Kui ühiskasutus on parooliga kaitstud, pääsevad teiste võrgus olevate arvutite kasutajad ühiskasutusse antud kaustadele, sealhulgas Ühiskaustale, ligi ainult juhul, kui neil on kasutajanimi või parool, mis vastab teie arvutis olevale kasutajakontole. (Nii et kui kasutate parooliga kaitstud ühiskasutust, peaks teil olema vastavad kasutajakontod kõikides arvutites.)

Parooliga kaitstud ühiskasutuse sisselülitamiseks tehke järgmist.

 1. Avage suvand Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet ning seejärel klõpsates nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

 2. Klõpsake jaotises Ühiskasutus ja tuvastamine noolenuppu üksuse Pilt noolenupustParooliga kaitstud ühiskasutus kõrval sektsiooni laiendamiseks, siis klõpsake üksust Lülitage parooliga kaitstud ühiskasutus sisse ning seejärel nuppu Rakenda. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.

Kui parooliga kaitstud ühiskasutus on keelatud, saate faile ühiskasutada tavalisel viisil nagu operatsioonisüsteemis Windows XP.

Võrguskeemi kasutamine

Võrguskeem Võrgu- ja ühiskasutuskeskuses on võrgu arvutite ja seadmete graafiline vaade, mis näitab nende ühendatust ja toob välja probleemsed kohad. See võib abiks olla tõrkeotsingul. Võimalik, et enne kui arvutit, milles töötab Windows XP, saab tuvastada ja võrguskeemil kuvada, tuleb teil installida lingikihi topoloogiatuvastuse (LLTD) protokoll. Lisateavet on Microsofti veebisaidi artiklis Network Map Does Not Display Computers Running Windows XP (Võrguskeem ei kuva arvuteid, mis töötavad operatsioonisüsteemiga Windows XP).

Kui LLTD protokoll on installitud, kuid võrguskeemil ei kuvata sellegipoolest arvuteid, milles töötab Windows XP, võivad tulemüüri sätted takistada Windowsil nende tuvastamist. Kontrollige tulemüüri sätteid ja veenduge, et faili ja printeri ühiskasutus on lubatud. Juhiseid selleks leiate Windowsi tulemüüri kasutamise korral, kui avate spikri ja toe ja otsite teemat „Failide ja printeri ühiskasutuse lubamine". Avage spikriteema ja kerige selle lõppu. Kui kasutate mõnda muud tulemüüri, vaadake tulemüüriga kaasasolnud teavet. Lisateavet on artiklis Tõrkeotsing probleemide puhul, kui arvutit ei kuvata võrgu plaanil.