CD või DVD esitamine Windows Media Centeris


Windows Media Centeris saate esitada nii heli-CD-de sisu kui ka DVD-dele salvestatud filme. Samuti saate mängitada andme-CD-sid ja -DVD-sid (plaadid, mis sisaldavad digitaalseid meediumifaile, nt MP3-, WMV- ja JPEG-faile).

CD-de ja DVD-de sisu esitamist Media Centeris on mugav juhtida Media Centeri kaugjuhtimispuldi abil. Veenduge, et kasutatav Media Centeri kaugjuhtimispult ühildub teie arvutiga.

Windows Media Centeris asuva DVD esitamise suvandi pilt
DVD sisu esitamine Media Centeris

Parema ülevaate saamiseks selle kohta, kuidas teie arvuti CD või DVD sisestamisel multimeediumsisuga käitub, lugege teemat Automaatesituse sätete muutmine.

Kuva kõik

DVD esitamine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Kui Media Center ei ole täisekraanrežiimis, klõpsake nupul MaksimeeriNupu Maksimeeri pilt.
 3. Sisestage DVD arvuti DVD-draivi.

 4. Kui Media Centeri lähtekuval ei kuvata DVD teosemenüüd automaatselt, liikuge kerides jaotisse Filmid ja siis klõpsake nupul Esita DVD.

 5. DVD esitamiseks klõpsake DVD-menüüs vastaval nupul (tavaliselt nupp Esita).

 6. Taasesituse juhtelementide kuvamiseks DVD sisu esitamisel piisab hiire liigutamisest. Kuvatavate juhtelementide abil saate teha näiteks järgmist.

  • DVD-l järgmisse peatükki hüppamiseks klõpsake nupul Mine edasi Nupu Mine edasi pilt.
  • DVD-l eelmisse peatükki naasmiseks klõpsake nupul Mine tagasiNupu Mine tagasi pilt.
  • Klõpsake nupul PeataNupu Peata pilt ja seejärel klõpsake DVD aegluubis vaatamiseks üks kord nupul Edasi‌. (DVD kiiremalt vaatamiseks klõpsake veel kord nupul Edasi.)
  • DVD esitamise peatamiseks klõpsake nupul LõpetaNupu Lõpeta pilt.

DVD taasesituse sätete muutmine

 1. Liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted ja seejärel vahekaardil DVD.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Keele vaikesätete muutmiseks klõpsake nupul Keel.

  • Peamiste helisätete muutmiseks klõpsake nupul Heli.

  • Subtiitrite kuvamistingimuste muutmiseks klõpsake nupul Subtiiter.

  • Media Centeri kaugjuhtimispulti kindlate nuppude toimimise muutmiseks klõpsake nupul Kaugjuhtimisseadme suvandid.

Heli-CD esitamine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Kui Media Center ei ole täisekraanrežiimis, klõpsake nupul MaksimeeriNupu Maksimeeri pilt.
 3. Sisestage heli-CD arvuti CD-draivi.

 4. Kui CD ei hakka automaatselt mängima, liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Muusika, klõpsake nupul Muusikateek ja nupul Albumid. Seejärel klõpsake sisestatud CD nimel ja nupul Esita album.

 5. CD esitamise ajal saate teha näiteks järgmist.

  • Taasesituse juhtelementide kuvamiseks liigutage hiirt ja klõpsake siis CD järgmise pala esitamiseks nupul Mine edasiNupu Mine edasi pilt.
  • Taasesituse juhtelementide kuvamiseks liigutage hiirt ja klõpsake siis esitatava loo algusse minemiseks nupul Mine tagasiNupu Mine tagasi pilt.
  • CD kõigi palade vaatamiseks klõpsake nupul Kuva palade loend.

  • Visualiseeringu vaatamiseks muusika esitamise ajal klõpsake nupul Visualiseeri.

  • Koos muusikaga oma piltidest slaidiseansi käivitamiseks klõpsake nupul Esita pildid.

  • CD-l olevate palade esitamiseks juhuslikus järjestuses klõpsake nupulJuhuesitus.

  • CD korduvaks esitamiseks klõpsake nupul Korda.

  • Taasesituse juhtelementide kuvamiseks liigutage hiirt ja klõpsake siis CD esitamise peatamiseks nupul LõpetaNupu Lõpeta pilt.

Andme-CD- või DVD-ketastel ning irdseadmetel olevate meediumfailide esitamine

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Kui Media Center ei ole täisekraanrežiimis, klõpsake nupul MaksimeeriNupu Maksimeeri pilt.
 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Sisestage meediumfaile (nt MP3-faile) sisaldav CD- või DVD-ketas arvuti CD- või DVD-draivi.

  • Ühendage irdseade (nt USB-mäluseade) arvuti USB-porti.

 4. Klõpsake jaotises Mida soovite teha? nupul Esita muusikat.

Märkused

 • Media Center ei toeta Blu-ray-vormingut. Blu-ray-ketta esitamiseks peate kasutama mitte-Microsofti programmi, mis toetab Blu-ray-taasesitust, ning seadet, mis on võimeline Blu-ray-kettaid lugema.

 • Andme-CD-de ja -DVD-de mängimisel Media Centeris veenduge, et toetatakse vastavate heli- või videoüksuste failitüüpe. Teavet toetatavate failitüüpide kohta leiate teemast Windows Media Centeri toetatavad failitüübid.Kas vajate rohkem abi?