Energiarežiim on selliste riistvara- ja süsteemisätete (nt kuva, unerežiim jne) kogum, mis määravad, kuidas arvuti energiat kasutab. See, milliseid energiarežiime saate kasutada, sõltub teie arvuti tüübist.

Arvutid, mis toetavad funktsiooni InstantGo

InstantGo lubab teie arvutil unerežiimist hetkega üles ärgata nii, et kõik teie rakendused ja andmed on kohe ajakohased. Funktsiooni InstantGo toetavad kõik arvutid, kus töötab Windows RT 8.1, ja teatud arvutid, kus töötab Windows 8.1. Kontrollimaks, kas teie arvuti toetab seda, vaadake üle arvutiga kaasasolev teave või minge arvutitootja veebisaidile.

Kuva kõik

Millised energiarežiimid on saadaval?

Ainus energiarežiim, mida Windows pakub InstantGo funktsiooniga arvutite jaoks, on tasakaalustatud režiim. See režiim võimaldab vajaduse korral kasutada kogu jõudlust ning säästab energiat siis, kui te seda ei vaja. Saate seda režiimi enda vajadustele vastavalt kohandada või ise uue režiimi luua, kasutades tasakaalustatud režiimi lähtekohana. Võimalik, et ka teie arvuti tootja pakub täiendavaid energiarežiime.

Kas energiarežiimi saab ise luua?

Jah. Saate ka ise energiarežiime luu ja neid kohandada.

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Energiarežiimi suvandid ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Koputage või klõpsake linki Loo energiarežiim ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kas energiarežiimi saab kustutada?

Kustutada saate ainult need energiarežiimid, mille olete ise loonud või mille arvuti tootja on arvutiga kaasa pannud. Tasakaalustatud režiimi ega kasutatavat režiimi ei saa kustutada.

Samuti ei pruugi teil olla režiimi kustutamiseks vajalikke õigusi, kuna teie süsteemiadministraator võib olla sellele juurdepääsu piiranud.

Energiarežiimi kustutamine

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Energiarežiimi suvandid ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Kui režiim, mille soovite kustutada, on valitud, siis valige muu režiim ja koputage või klõpsake seejärel režiimi kõrval linki Režiimi sätete muutmine.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Kustuta see režiim ja seejärel nuppu OK.

Miks ei saa energiarežiimi sätteid muuta?

Teie süsteemiadministraatori seatud piirangud või arvuti riistvarakonfiguratsioon võivad piirata seda, milliseid sätteid saate muuta. Kui teie arvuti kuulub näiteks mõnda ettevõttevõrku (nt kooli või asutuse võrku), võib süsteemiadministraator olla mõne sätte välja lülitanud või isegi eemaldanud. Sel juhul paluge abi oma administraatorilt.

Kui teil on arvutiga ühendus kaugtöölaua ühenduse kaudu, peate kaugarvuti energiasätete muutmiseks olema sisse logitud administraatorina.

Mis on kiire käivitus?

Kiire käivitus on Windowsis vaikimisi sisse lülitatud säte, mille abil saate arvuti pärast sulgemist kiiremini käivitada. Windows salvestab selleks süsteemiteabe sulgemisel omaette faili ja kui käivitate arvuti uuesti, kasutab Windows seda süsteemiteavet teie arvuti töö taas nullist alustamise asemel hoopis töö jätkamiseks.

Märkused.

 • Kiire käivituse säte ei rakendu taaskäivitamisele. Kiire käivituse jõustumiseks peate arvuti sulgema ja seejärel uuesti käivitama.

Kõik muud arvutid

Siit leiate vastused korduvatele küsimustele kõigi muude arvutite energiarežiimide kohta.

Kuva kõik

Millised energiarežiimid on saadaval?

Windows pakub järgmisi režiime.

 • Tasakaalustatud. Võimaldab vajaduse korral kasutada kogu jõudlust ning säästab energiat siis, kui te seda ei vaja. See on enamikule kõige sobivam energiarežiim.

 • Energiasäästja. Säästab energiat süsteemi jõudluse ja ekraani heleduse vähendamise abil. Kui kasutate sülearvutit, võib see režiim aidata teil kord täis laetud akuga võimalikult kaua töötada.

 • Suur jõudlus. Maksimeerib ekraani heleduse ja võib suurendada arvuti jõudlust. Kuna see režiim kasutab palju rohkem energiat, ei pea teie sülearvuti aku kahe laadimise vahel kuigi kaua vastu.

  Märkus.

  • Akumõõturil ei kuvata vaikimisi suure jõudluse valikut. Suure jõudluse režiimi sisselülitamiseks avage leht Energiarežiimi suvandid. Selleks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (kui kasutate hiirt, osutage hiirekursoriga kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale fraas Energiarežiimi suvandid, koputage või klõpsake nuppu Sätted ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Energiarežiimi suvandid. Koputage või klõpsake käsku Kuva lisarežiimid ja seejärel valige Suur jõudlus.

Kui need režiimid ei vasta teie vajadustele, saate hõlpsalt luua oma energiarežiimi, kasutades ühte neist režiimidest lähtepunktina. Võimalik, et ka teie arvuti tootja pakub täiendavaid energiarežiime.

Kuidas saab valida mõne muu energiarežiimi?

Kui kasutate sülearvutit, klõpsake tegumiriba parempoolses otsas olekualal akuikooni Akuikoon ja seejärel valige üks energiarežiimidest (Tasakaalustatud või Energiasäästja), mis on akumõõturis vaikimisi kuvatud. Arvuti tootja võib lisada täiendavaid energiarežiime ja akumõõturit kohandada.
Energiarežiime näitav akumõõtur
Energiarežiime näitav akumõõtur

Kui kasutate sülearvuti asemel mõnda muud tüüpi arvutit või soovite kasutada mõnda sellist energiarežiimi, mis pole akumõõturil kuvatud, tehke järgmist.

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Energiarežiimi suvandid ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Valige suvand, mida soovite kasutada.

  Kui loendis pole soovitud energiarežiimi, koputage või klõpsake käsku Kuva lisarežiimid.

Kas energiarežiimi saab ise luua?

Jah. Saate ka ise energiarežiime luu ja neid kohandada.

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Energiarežiimi suvandid ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Koputage või klõpsake linki Loo energiarežiim ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kas akumõõturil vaikimisi kuvatavaid energiarežiime saab muuta?

Windows valib kaks mõõturis kuvatavat energiarežiimi, kuid te saate neid muuta.

Akumõõturil kuvatavate energiarežiimide muutmine

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Energiarežiimi suvandid ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Koputage või klõpsake linki Lisarežiimid ja seejärel valige soovitud režiim.

  • Looge uus energiarežiim. Lisateavet leiate selle teema jaotisest „Kas energiarežiimi saab ise luua?”

  Vaikimisi muudetakse teie valitud või loodud energiarežiim aktiivseks režiimiks ning see kuvatakse akumõõturil.

Kas energiarežiimi saab kustutada?

Ainsad energiarežiimid, mida saate kustutada, on need, mille loote ise ja mida pakuv arvuti tootja. Energiarežiime Tasakaalustatud, Energiasäästja, Suur jõudlus ega kasutatavat energiarežiimi ei saa kustutada.

Samuti ei pruugi teil olla režiimi kustutamiseks vajalikke õigusi, kuna teie süsteemiadministraator võib olla sellele juurdepääsu piiranud.

Energiarežiimi kustutamine

 1. Energiarežiimi suvandite avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Energiarežiimi suvandid ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Kui režiim, mille soovite kustutada, on valitud, siis valige muu režiim ja koputage või klõpsake seejärel režiimi kõrval linki Režiimi sätete muutmine.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Kustuta see režiim ja seejärel nuppu OK.

Miks ei saa energiarežiimi sätteid muuta?

Teie süsteemiadministraatori seatud piirangud või arvuti riistvarakonfiguratsioon võivad piirata seda, milliseid sätteid saate muuta. Kui teie arvuti kuulub näiteks mõnda ettevõttevõrku (nt kooli või asutuse võrku), võib süsteemiadministraator olla mõne sätte välja lülitanud või isegi eemaldanud. Sel juhul paluge abi oma administraatorilt.

Kui teil on arvutiga ühendus kaugtöölaua ühenduse kaudu, peate kaugarvuti energiasätete muutmiseks olema sisse logitud administraatorina.

Mis on kiire käivitus?

Kiire käivitus on Windowsis vaikimisi sisse lülitatud säte, mille abil saate arvuti pärast sulgemist kiiremini käivitada. Windows salvestab selleks süsteemiteabe sulgemisel omaette faili ja kui käivitate arvuti uuesti, kasutab Windows seda süsteemiteavet teie arvuti töö taas nullist alustamise asemel hoopis töö jätkamiseks.

Märkused.

 • Kiire käivituse säte ei rakendu taaskäivitamisele. Kiire käivituse jõustumiseks peate arvuti sulgema ja seejärel uuesti käivitama.
Kas vajate rohkem abi?