Ebapiisavast mälust tulenevate probleemide vältimine


Kui arvutil pole kõigi käivitatud toimingute sooritamiseks piisavalt mälu, võivad Windows ja programmid lakata töötamast. Teabe kaotamise ennetamiseks Windows teavitab teid, kui arvutil on vähe mälu. Samuti võite õppida ära tundma vähese mälu märke ning tegutseda, et probleemi ennetada.

Millised on vähese mälu märgid?

Ebapiisavast mälust annavad märku vähene jõudlus, kuvamisprobleemid ja ebapiisavast või puuduvast mälust teavitavad teated. Kui üritate näiteks avada menüüd mingis programmis ja teie arvutil on vähe mälu, võib programm vastata aeglaselt või jätta mulje mitte vastamisest. Kui ilmub menüü, ei pruugi see mingi üksuse klõpsamise korral vastata ega kuvada kõiki üksusi. Mõne menüükäsu klõpsamise järel võib menüü ka kaduda ja jätta ekraanile avatud dokumendi või faili sisu asemel tühja ala.

Miks vähese mälu probleemid tekivad?

Arvutil on kahte tüüpi mälu: muutmälu (RAM) ja virtuaalmälu. Kõik programmid kasutavad RAM-mälu, kui aga käivitatava programmi jaoks pole RAM-i piisavalt, teisaldab Windows tavaliselt RAM-mälus säilitatava teabe ajutiselt kõvakettal olevasse faili. Seda faili nimetatakse saalefailiks. Ajutiselt saalefailis talletatava teabe mahtu nimetatakse virtuaalmälu mahuks. Virtuaalmälu kasutamisel ehk teabe teisaldamisel RAM-ist saalefaili ja saalefailist RAM-i saate vabastada programmide õigeks töötamiseks vajalikku RAM-mälu.

Vähese mälu probleemid tekivad, kui teie arvutil pole RAM'i ja sel on vähe virtuaalmälu. See võib juhtuda, kui käivitate rohkem programme, kui arvutisse installitud RAM on mõeldud toetama. Vähesest mäluruumist põhjustatud probleemid võivad ilmneda ka siis, kui programm ei vabasta mäluruumi, mida ta enam ei vaja. Seda probleemi nimetatakse mälu ülekasutuseks või mälulekkeks.

Kuidas vähese mälu probleeme ennetada

Käivitage korraga vähem programme, sest nii saate ennetada ebapiisava mäluruumi probleeme ja andmete kaotsiminekut. Hea mõte on jälgida, millistes programmides esineb vähese mälu olukordi ja proovida neid üheaegselt mitte kasutada.

Siiski pole piiratud arvu programmide kasutamine alati mugav või praktiline. Vähese mälu märgid võivad viidata, et arvuti vajab kasutatavate programmide toetamiseks rohkem RAM'i. Järgnevalt soovitatavad viisid vähese mälu probleemide lahendamiseks või ennetamiseks:

 • Suurendage saalefaili (virtuaalmälu) mahtu

  Windows proovib esimesel korral, kui arvutis on vähe mälu, saalefaili mahtu automaatselt suurendada, kuid võite seda suurendada ka käsitsi kuni installitud RAM'i mahu poolt määratletud maksimummahuni. Kuigi saalefaili mahu suurendamine võib vähese mälu probleemide ennetamisele kaasa aidata, võib see põhjustada ka programmide aeglasemat töötamist. Kuna teie arvuti loeb teavet RAM'ilt palju kiiremini, kui kõvakettalt (saalefaili asukoht), aeglustab liiga suure virtuaalmälu kättesaadavaks tegemine programmide tööd.

  Lisateabe saamiseks vaadake teemat Virtuaalmälu mahu muutmine

 • Rohkema RAM'i installimine

  Kui märkate, et arvutil on ebapiisavalt mäluruumi või kui Windows teavitab teid vähese mäluruumi probleemist, lugege läbi arvutiga kaasas olnud teave või pöörduge arvuti tootja poole, et teha kindlaks, mis tüüpi RAM-mälu arvutisse sobib, ja paigaldage RAM-mälu juurde. RAM'i installimiseks uurige tootja poolt pakutavat teavet.

  Lisateabe saamiseks vaadake teemat Arvuti RAM-mälu mahu väljaselgitamine

 • Tehke kindlaks, kas programm ülekasutab mälu

  Kui arvutil on vähe mälu iga kord, kui käivitate teatud programmid, võib ühel või mitmel neist programmidest olla mäluleke. Mälulekke peatamiseks peate programmi sulgema. Mälulekke parandamiseks peate kontrollima programmi värskendusi või ühendust võtma tarkvara publitseerijaga.

  Selleks, et kindlaks teha, milline programm kasutab enim mälu, tehke järgnevat:

  1. Tegumihalduri avamiseks paremklõpsake tegumiribal ja seejärel klõpsake käsul Käivita tegumihaldur.

  2. Klõpsake vahekaardil Protsessid.

  3. Programmide sortimiseks mälukasutuse järgi klõpsake suvandil Mälu (isiklik töökomplekt).

  Programmitõrgete ja tõrkeotsingu teavet saate kontrollida ka Event Vieweri abil.

  1. Rakenduse Event Viewer avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, seejärel käsku Juhtpaneel, siis käsku Süsteem ja turve, käsku Haldusriistad ja siis topeltklõpsake rakendust Event Viewer. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

  2. Tõrkesündmuste kuvamiseks klõpsake vasakul paanil lingil Rakenduste ja teenuste logid. Probleemi kirjelduse kuvamiseks topeltklõpsake vastaval sündmusel. Et teada saada, kas teave tõrkeotsingu kohta on kättesaadav, otsige vastavat võrguspikri linki.

  Lisateabe saamiseks vaadake teemat Milline teave kuvatakse sündmuselogides (Event Vieweris)?Kas vajate rohkem abi?