Telesaadete salvestamine Windows Media Centeris


Windows Media Centeri abil saate salvestada otse-TV saateid ja filme otse oma arvutisse. Saate salvestamisi ka ette ajastada või oma lemmiktelesarjade uusi osi automaatselt salvestada.

Windows Media Centeri salvestatud TV suvandi pilt
Salvestatud telesaadetele juurdepääs Media Centeris

Telesaadete salvestamiseks Media Centeris vajate kahte asja:

 • TV-tuunerit (seade, mis on teie arvutiga ühendatud kas sisemise või välise laienduspesa abil);

 • TV-signaali allikat (nt TV-antenn või kaabel-TV seinakontakt).

Teavet salvestussuvandite muutmise kohta, nagu näiteks salvestuskvaliteet või salvestatud telesaadete asukoht, leiate teemast Salvestussuvandite seadmine Windows Media Centeris.

Media Centeris toimuvat saab juhtida peamiselt kahel viisil: hiire ja klaviatuuri abil või kaugjuhtimispuldiga. Järgnevalt saate ülevaate hiire ja klaviatuuri abil kasutatavatest taasesituse juhtelementidest, mis ilmuvad ekraanile hiire liigutamisel.

Windows Media Centeri taasesituse juhtelementide pilt
Taasesituse juhtelemendid Media Centeri juhtimiseks hiire kasutamise korral
Kuva kõik

Parajasti näidatavate telesaadete või filmide salvestamine

Saate salvestada telesaate või filmi, mida hetkel edastatakse. Sellisel juhul salvestatakse saade alates hetkest, mil salvestamist alustate. Kui olete näiteks mõne saate vaatamisega poole peal ja otsustate siis salvestamist alustada, jääb saate esimene pool salvestamata.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel programmil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Otse-TV.

 3. Liigutage saate edastamise ajal taasesituse juhtelementide kuvamiseks hiirt ja klõpsake siis nupul SalvestaNupu Salvesta pilt

Märkus.

 • Kui nuppu Salvesta ei kuvata, võib põhjus olla selles, et Media Centeri aken on liiga väike. Sel juhul suurendage akent või avage rakendus täisekraanvaates, klõpsates ülal paremal oleval nupul MaksimeeriNupu Maksimeeri pilt.

Salvestamise ajastamine saatekava abil

Saatekavast tulevasi telesaateid ja filme otsides saate kiiresti ka soovitud salvestamisi ajastada. Saatekava seadistamise kohta leiate teavet teema Windows Media Centeri kasutamise alustamine jaotisest „Tuunerite, TV-signaali ja saatekava konfigureerimine”.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Saatekava.

 2. Paremklõpsake saatel, mille soovite salvestada, ja klõpsake siis salvestuse ajastamiseks käsul Salvesta.

Salvestamise ajastamine otsingufunktsiooni abil

Saate Media Centeris otsida telesaadet või filmi, mida soovite salvestada.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Otsi.

 2. Klõpsake kategooriat, mille järgi soovite otsida (nt Pealkiri), ja järgige otsingu käivitamiseks kuvatavaid juhiseid.

 3. Klõpsake otsingutulemite lehel telesaatel või filmil, mille soovite salvestada, ja seejärel saate salvestamise ajastamiseks nupul Salvesta.

Telesarjade salvestamine

Selle asemel et ajastada oma lemmiksaate salvestamist iga nädal uuesti, saate selle toimingu automatiseerida, ajastades kogu sarja salvestamise.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Saatekava.

 2. Otsige üles telesari, mida soovite salvestada, klõpsake sellel ja seejärel nupul Salvesta sari.

Näpunäide

 • Kui kasutate saatekava sirvimiseks Media Centeri kaugjuhtimispulti, saate soovitud sarja salvestamise kiiresti ajastada. Selleks vajutage kaks korda nuppu RECORD (Salvesta).

Salvestatud telesaate esitamine

 1. Liikuge Windows Media Centeri avakuval kerides jaotisse TV, klõpsake nupul Salvestatud TV, klõpsake saatel, mida soovite vaadata, ja seejärel nupul Esita või Jätka.

 2. Salvestatud telesaate taasesituse juhtimiseks liigutage taasesituse juhtelementide kuvamiseks hiirt. Saate kasutada järgmisi võimalusi.

  • Saate ajutiseks peatamiseks klõpsake nupul Peata  Nupu Peata pilt. Kuvatakse ajariba, mis näitab, kui palju aega on salvestise algusest möödunud. Kui olete valmis saadet sama koha pealt edasi vaatama, kus enne pooleli jäite, klõpsake nupul EsitaNupu Esita pilt.
  • Kui soovite salvestatud saadet mõne muu koha pealt edasi vaadata, nihutage taasesituse suvandite kohal kuvatavat liugurit ribal soovitud kohta.

  • Mõne koha uuesti vaatamiseks klõpsake nupul Mine tagasiNupu Mine tagasi pilt või Tagasi ja salvestises edasi liikumiseks nupul Edasi või Mine edasiNupu Mine edasi pilt.
  • Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks klõpsake nupul Helitugevuse suurendamineHelitugevuse suurendamise nupu pilt või Helitugevuse vähendamineHelitugevuse vähendamise nupu pilt ja heli sisse- või väljalülitamiseks nupul VaigistaNupu Vaigista pilt.
 3. Kui te ei soovi saadet enam edasi vaadata, liigutage hiirt ja klõpsake siis nupul PeataNupu Lõpeta pilt.

Salvestuste ajastamine kanali ja kellaaja järgi

Saate seadistada Media Centeri automaatselt salvestama kindla kanali sisu kindlal kellaajal.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Salvestatud TV.

 2. Klõpsake nupul Lisa salvestus ja seejärel nupul Kanal ja kellaaeg.

 3. Sisestage jaotises Kanal kanal, mille sisu soovite salvestada.

 4. Jaotises Sagedus klõpsake kanali salvestamise sageduse määramiseks pluss-Plussmärginupu pilt või miinusmärgiMiinusmärginupu pilt nupul.
 5. Kui valisite jaotises Sagedus suvandi Salvesta üks kord, klõpsake salvestuskuupäeva määramiseks jaotises KuupäevplussmärgiPlussmärginupu pilt või miinusmärgiMiinusmärginupu pilt nupul.
 6. Sisestage jaotises Algusaeg salvestamise soovitud alguskellaaeg.

 7. Sisestage jaotises Lõppaeg salvestamise soovitud lõppkellaaeg.

 8. Salvestatud saate alleshoidmise ajavahemiku määramiseks klõpsake jaotises Hoia allespluss-Plussmärginupu pilt või miinusmärgiMiinusmärginupu pilt nupul.
 9. Klõpsake nupul Salvesta.

Märkus.

 • Saate ka muuta kanali ja kellaaja järgi ajastatud salvestuste pealkirju. Selleks liikuge Windows Media Centeri alustuskuval jaotisse TV, klõpsake nuppudel Salvestatud TV, Lisa salvestus, Kanal ja kellaaeg ja Muuda pealkirja ning järgige siis kuvatavaid juhiseid.

Salvestamise ajastamine märksõnade järgi

Saate seadistada Media Centeri automaatselt salvestama telesaateid ja filme nendega seotud märksõnade järgi. Märksõnadeks võivad näiteks olla näitlejate nimed, režissööri nimi või ka mõni pealkirjas leiduv sõnad. Kui mõni edastatav telesaade või film vastab teie määratud märksõnale, siis salvestatakse see telesaade või film automaatselt.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Salvestatud TV.

 2. Klõpsake nuppudel Lisa salvestus ja Sooviloend või Võtmesõna ning seejärel kategoorial vastavalt võtmesõnale, mida soovite salvestamiseks kasutada (näiteks Näitleja nimi).

 3. Tippige salvestamisel kasutatav märksõna ja tehke seejärel ühte järgmistest.

  • Klõpsake otsingutulemite loendis sobivat märksõna saadete salvestamiseks selle märksõna järgi.

  • Klõpsake jaotises Lisa sooviloendisse nupul Salvesta kõik vastavad saated, et salvestada täpselt sisestatud sõnaga seotud saated. See võib olla kasulik, kui te ei näinud soovitud märksõna otsingutulemites, kuid tahate edaspidi saateid siiski selle märksõna järgi salvestada.

  • Kui klõpsasite 2. etapis kategoorial Üldine märksõna, klõpsake sellele võtmesõnale põhinevate saadete salvestamiseks käsul Salvesta.

 4. Klõpsake oma kohandatud salvestuse puhul kasutatavate sätete muutmiseks eri kategooriates pluss-Plussmärginupu pilt või miinusmärgiMiinusmärginupu pilt nupul, klõpsake käsul Salvesta ja seejärel nupul OK.

Nende kaustade lisamine või eemaldamine, kust Windows Media Center salvestatud telesaateid otsib

Saate lisada kaustu, kust Media Center peaks salvestatud telesaadete faile otsima. Selleks, et Media Centeri praegune versioon faile tunnistaks, peavad need olema kas Windowsi TV-failid (.wtv) või Microsofti salvestatud TV-failid (.dvr-ms).

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti ja seejärel nupul Meediumiteegid.

 2. Kui soovite lisada või eemaldada kaustu, kust Media Center salvestatud telesaateid otsib, järgige alltoodud juhiseid.

Märkus.

 • Salvestatud telesaateid saab vaadata mitmest asukohast, kuid Media Center salvestab faile ainult asukohta, mille olete määranud lehel Salvesti mälu.

Märkmed.

 • Telesaated ja filmid salvestatakse teie arvuti kõvakettale wtv-failinimelaiendigaWindowsi TV-failina.

 • Teleülekannete esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris on vajalik analoog- või digi-TV-tuuner. Kui teie arvutiga TV-tuunerit kaasas polnud, on võimalik, et saate selle lisada. TV-tuuneri hankimise kohta teabe saamiseks vaadake teemat Teave TV-tuuneri kohta või võtke ühendust oma arvuti tootjaga.

Artikli ID: MSW700049Kas vajate rohkem abi?