Salvestatud telesaadete haldamine Windows Media Centeris: korduma kippuvad küsimused


Õige häälestusega saate Windows Media Centerit kasutada TV-otsesaadete vaatamiseks ja salvestamiseks oma arvutil. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Telesaadete salvestamine Windows Media Centeris.

Kui teil on probleeme telesaadete salvestamisega, vaadake teemat Miks jäi soovitud telesaade Windows Media Centeris salvestamata?.

Järgnevalt mõned vastused levinud küsimustele salvestatud telesaadete haldamise kohta Media Centeris.

Kuva kõik

Kuidas muuta sätteid telesaadete salvestamiseks?

Võite telesaadete salvestamiseks Media Centeris muuta mitmesuguseid sätteid, nagu näiteks saate salvestuskvaliteet ja sihtdraiv.

  1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
  2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti, nupul Salvesti mälu ja tehke seejärel ühte järgmistest.

    • Sihtdraivi valimiseks, kuhu Media Center teie telesaated salvestab, klõpsake jaotises Salvesta draivileplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul. Võite telesaated salvestada arvuti kõvakettale või otse välisele kõvakettale. Kui kasutada saab ainult ühte salvestuskohta, siis ei ole plussmärgiPlussmärgi nupu pilt ja miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupud saadaval.
    • Maksimaalse kettaruumi määramiseks telesaadete jaoks klõpsake jaotises Telesaate maksimumpiir ruumi muutmiseks plussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul. Kasutatav ruum oleneb kõvaketta mahust, mille te jaotises Salvesta draivile valite.
    • Salvestuskvaliteedi määramiseks tulevaste salvestiste jaoks klõpsake jaotises Salvestuskvaliteet sätte valimiseks plussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul. Kvaliteedisäte mõjutab summaarset salvestusaega, mis on valitud kõvakettal saadaval. Näiteks kui valite kvaliteeditaseme Hea, saate salvestada palju rohkem telesaateid kui kvaliteedi Parim juures.
    Pilt kuvast Salvesti mälu
    Kõvakettaruumi visuaalne esitus muutub iga kord, kui ühte nendest kolmest sättest muudate.

Märkus

  • Kõrglahutusega telesaateid saab Windows Media Centeris salvestada ainult kõrgkvaliteedisätetega, et säiliks pildi ja heli tippkvaliteet. Seetõttu on kõrglahutusega telesaate faili maht suurem kui standardlahutusega saatel parima kvaliteedi juures.

Milline on parim viis salvestatud telesaadete kustutamiseks?

Oleneb sellest, kui palju vaba kettaruumi teil on. Vaikimisi kustutab Media Center automaatselt saateid, et teha kõvakettal ruumi uute salvestuste jaoks. Saadete automaatse kustutamise sätteid on võimalik muuta; võite telesaateid kustutada ka käsitsi.

Salvestatud telesaadete automaatse kustutamise üldsätete muutmine

  1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
  2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Salvesti ja seejärel nupul Salvestuse vaikesätted.

  3. Klõpsake jaotises Hoia allesplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul, et valida üks järgmistest suvanditest.
    • Valige suvand Kuni on ruumi vaja saadete automaatseks kustutamiseks, kui kõvakettaruumi piir on saavutatud. Teavet piiri suurendamise kohta leiate eelnevast jaotisest „Kuidas muuta sätteid telesaadete salvestamiseks?”.

    • Valige suvand Üheks nädalaks saadete automaatseks kustutamiseks üks nädal pärast salvestamist.

    • Valige suvand Kuni vaatan saadete automaatseks kustutamiseks pärast nende vaatamise lõpetamist.

    • Valige suvand Kuni kustutan, kui te ei soovi saadete automaatset kustutamist.

  4. Klõpsake nupul Salvesta.

Märkus

  • Vaikesäte on Kuni on ruumi vaja. Kui te muudate seda sätet ning kõvaketta vaba ruum saab otsa, siis ajastatud saateid ei salvestata

Üldsätete alistamine kindla saate puhul

Võite kindla saate jaoks üldsätted alistada. Näiteks kui soovite, et Media Center kustutab ruumipuudusel enamiku saateid, kuid üks saade peab igal juhul alles jääma, muutke selle konkreetse saate sätteid.

  1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
  2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Salvestatud TV.

  3. Klõpsake salvestatud telesaatel, mida soovite muuta, liikuge jaotisse Toimingud (kuva ülaosas), klõpsake suvandil Hoia alles kuni ja valige seejärel säte üldsätete alistamiseks ainult selle saate puhul.

Telesaate kustutamine käsitsi

  1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
  2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Salvestatud TV.

  3. Klõpsake saatel, mille soovite kustutada, klõpsake käsul Kustuta ja seejärel nupul Jah.

Mis juhtub telesarja osana salvestatud saadetega?

See oleneb salvestatud telesaadete automaatse kustutamise üldsätetest (vt eelnevat jaotist „Milline on parim viis salvestatud telesaadete kustutamiseks?”), samuti ka konkreetse sarja sätetest.

Sarja salvestussätete muutmine

  1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
  2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ning klõpsake järjest nuppudel Salvestatud TV, Kuva ajastatud ja Sari.

  3. Klõpsake parempoolsel loendil sarja ja seejärel nupul Sarjade sätted. (Kui ühegi sarja salvestust pole ajastatud, siis on loend tühi.)

  4. Üldsätte valimiseks saadete automaatseks kustutamiseks selles sarjas klõpsake jaotises Hoia allesplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul.
  5. Saadete maksimumarvu valimiseks, mida soovite korraga säilitada, klõpsake jaotises Hoia alles kuniplussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu pilt nupul.
  6. Klõpsake nupul Salvesta.

Märkus

  • Kui muudate kindla sarja sätteid, kasutab Media Center neid sätteid koos üldsätetega, määrates saate automaatse kustutamise aja.

Kuidas sarja salvestamist tühistada?

Sarja salvestamise tühistamine

  1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
  2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ning klõpsake järjest nuppudel Salvestatud TV, Kuva ajastatud ja Sari.

  3. Klõpsake parempoolses loendis oleval sarjal, käsul Tühista sari ja seejärel nupul Jah. (Kui ühegi sarja salvestust pole ajastatud, siis on loend tühi.)

Mis on kopeerimiskaitse ja kuidas see mind mõjutab?

Volitamata levitamise vältimiseks on mõningad digitaalsed meediumifailid kaitstud meediumi kasutusõigustega. Õigused sätestavad, kuidas faili võib kasutada - näiteks kas te tohite sünkroonida faili kandeseadmele või esitada seda mõnel teisel arvutil. Kasutusõiguste tingimused määrab kindlaks faili loonud isik või ettevõte või sisu levitav telejaam. Media Center ei saa kaitstud faile esitada, välja arvatud juhul, kui te laadite alla vastava sisu õigused.

Meediumi kasutusõiguste omandamiseks on mitu võimalust, kuid kõige levinum viis on laadida need alla sisupakkujatelt. Sisupakkuja võib õigused anda faili allalaadimisel. Vastasel korral, kui te üritate esitada faili, mille kohta õigused puuduvad, proovib Media Center õigusi omandada automaatselt või palub teil teha seda ise.

Lisaks võib TV-sisu omanik, levitaja või autor tähistada mõne telesaate sisu kaitstuks. Sisu kaitsmise tingimused määrab sisupakkuja ja need edastatakse koos telesaatega. Kui te salvestate saate, salvestatakse sisu kaitsetingimused koos telesaate failiga ning jõustatakse faili taasesitusel.

Mõne saate või salvestatud saate osa esitamine võib olla lubatud ainult samal arvutil, kus see salvestati. Kui proovite esitada salvestatud telesaate faili mõnel teisel arvutil, teatatakse teile, et see on piiratud sisu ja seda ei saa esitada.

Lisaks võivad mõne kaitstud meediumifaili või selle osa kasutusõigused pärast ettenähtud ajavahemikku aeguda. Kui proovite sellist meediumifaili pärast õiguste aegumist esitada, teatatakse teile, et meediumifaili ei saa enam kasutada.Kas vajate rohkem abi?