Windowsi poest pärit kaugtöölauarakenduse abil saate töötada ühe arvutiga ja luua ühenduse mõnes muus asukohas asuva arvutiga (kaugarvutiga). Näiteks saate luua koduarvuti kaudu ühenduse oma tööarvutiga ja kasutada kõiki oma rakendusi, faile ja võrguressursse – täpselt nagu istuksite oma tööarvuti taga.

Kuva kõik

Kuidas luua rakenduse Kaugtöölaud abil ühendus teise arvutiga?

Järgmised juhised on mõeldud operatsioonisüsteemiga Windows 8.1 töötava arvuti häälestamiseks. Teavet operatsioonisüsteemiga Windows 7 või Windows Vista arvuti häälestamise kohta leiate teemast Kaugtöölauaühenduse abil teise arvutiga ühenduse loomine. Mõne muu versiooni kuvamiseks kasutage pealkirja kõrval olevat rippmenüüd.

Kaugarvuti häälestamine

 1. Avage kaugarvuti.

 2. Nipsake sõrmega kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja siis klõpsake nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale luba kaugjuurdepääs ning koputage või klõpsake üksust Luba kaugjuurdepääs sellele arvutile. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

 3. Veenduge, et dialoogiboksis Süsteemiatribuudid oleks jaotise Kaugtöölaud nupp Luba kaugühendused selle arvutiga valitud. Lisateavet nende suvandite kohta leiate selle teema jaotisest "Milliseid kaugtöölaua ühenduse tüüpe peaksin ma lubama?".

 4. Koputage või klõpsake nuppu Vali kasutajad ja seejärel koputage või klõpsake dialoogiboksis Kaugtöölaua kasutajad nuppu Lisa.

 5. Tehke dialoogiboksis Kasutajate või rühmade valimine järgmist.

  • Otsinguasukoha valimiseks koputage või klõpsake nuppu Asukohad ja valige asukoht, kust soovite otsida.

  • Sisestage lisatava inimese nimi või kasutajanimi väljale Sisestage valitavate objektide nimed ja seejärel koputage või klõpsake nuppu OK. Nimi lisatakse nende inimeste loendisse, kellel on õigus selle arvutiga ühendus luua.

 6. Te peate kindlasti teadma selle arvuti täisnime. Peate selle sisestama kaugtöölauarakendusse, kui soovite selle arvutiga luua kaugühenduse. Arvuti täisnime otsimine

  1. Akna Süsteem avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Süsteem ja seejärel koputage või klõpsake käsku Süsteem.

  2. Arvuti täisnime leiate jaotisest Arvuti nimi, domeen ja töörühma sätted.

 7. Lülitage kaugarvutis välja puhke- ja talveunerežiim. Veenduge, et puhke- ja talveunerežiimi sätete väärtuseks oleks seatud Mitte kunagi, kuna puhke- ega talveunerežiimis oleva arvutiga ei saa ühendust luua. Lisateavet leiate teemast Energiarežiimid: KKK.

Kaugarvutiga ühenduse loomine kaugtöölauarakenduse abil

 1. Avage kohalikus arvutis rakendus Kaugtöölaud. (Kui te rakendust ei leia, saate selle installida Windowsi poest.)

 2. Sisestage kaugarvuti täisnimi ja siis koputage või klõpsake nuppu Loo ühendus.

Märkus.

Milliste arvutitega saab rakenduse Kaugtöölaud abil ühenduse luua?

Ühenduse loomiseks saate kasutada arvuteid, milles töötab Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 või Windows RT 8.1. Kuid ühendust ei saa luua arvutitega, kus töötab üks järgmistest Windowsi operatsioonisüsteemidest:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Miks ei saa kaugarvutiga ühendust luua?

Allpool on esitatud mõned võimalikud lahendused kaugarvutiga ühenduse loomisel ilmneda võivatele probleemidele. Kui need lahendused ei aita, leiate rohkem teavet Microsofti kogukonnafoorumist .

 • Kaugarvutit ei leita. Selle tõrke kuvamise korral pöörduge kaugarvuti süsteemiadministraatori poole ja veenduge, et teil on õige arvutinimi, ning kontrollige, kas olete selle õigesti sisestanud. Kui ühendust ei saa ikkagi luua, siis sisestage kaugarvuti nime asemel selle IP-aadress.

 • Võrguga on probleem. Veenduge, et:

  • marsruuter oleks sisse lülitatud (ainult koduvõrgu korral);

  • Etherneti kaabel oleks võrguadapteriga ühendatud (ainult kaabelühendusega võrkude korral);

  • arvuti raadiosidelüliti oleks sisse lülitatud (ainult raadiovõrgus töötavates sülearvutite korral);

  • võrguadapter töötaks.

  Kui probleem kordub, pöörduge võrgu häälestanud isiku poole.

 • Kaugtöölaua porti võib blokeerida kohaliku või kaugarvuti tulemüür. Kaugtöölaua lubamiseks läbi Windowsi tulemüüri tehke ühes või mõlemas arvutis järgmist.

  1. Windowsi tulemüüri avamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst tulemüür, koputage või klõpsake nuppu Sätted ja seejärel koputage või klõpsake linki Windowsi tulemüür.

  2. Koputage või klõpsake linki Luba rakendus või funktsioon läbi Windowsi tulemüüri.

  3. Koputage või klõpsake nuppu Muuda sätteid. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

  4. Valige jaotises Lubatud rakendused ja funktsioonid suvand Kaugtöölaud ja koputage või klõpsake siis nuppu OK.

  Kui kasutate mõnda muud tulemüüri, siis veenduge, et kaugtöölaua port (tavaliselt 3389) oleks avatud.

 • Kaugühendused ei pruugi kaugarvutis olla lubatud. Selle probleemi lahendamiseks lugege selle teema jaotist "Kuidas luua rakenduse Kaugtöölaud abil ühendus teise arvutiga?".

 • Kaugarvuti võib lubada ühenduse luua ainult arvutitel, kus on sisse lülitatud võrgutaseme autentimine. Lisateavet leiate selle teema jaotisest "Milliseid kaugtöölaua ühenduse tüüpe peaksin ma lubama?".

 • Kaugarvuti võib olla välja lülitatud. Arvutiga, mis on une- või talveunerežiimis, ei saa ühendust luua. Seega, kui kaugarvuti toetab talveunerežiimi, siis veenduge, et kaugarvuti une- ja talveunesätteks oleks määratud Mitte kunagi. Lisateavet leiate teemast Energiarežiimid: KKK.

Märkus.

 • Kui näete kaugarvuti sisselogimiskuva, aga te ei saa sisse logida, siis ei pruugi te olla lisatud kaugtöölaua kasutajate rühma või ühtegi rühma, millel oleks kaugarvutis administraatoriõigused. Paluge süsteemiadministraatoril seda teie eest teha.

Kuidas kaugtöölaua sätteid muuta?

Saate muuta mitmesuguseid kaugühenduse sätteid (nt selliste kaugseadmete kasutamine nagu printerid, lõikelauad ja heliseadmed ning puutekursori kiiruse muutmine).

Kõigi kaugarvutite sätete muutmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Ühendussätted.

Konkreetse kaugarvuti sätete muutmine

 1. Nipsake sõrme rakenduse avakuval soovitud arvuti pisipildi valimiseks või paremklõpsake seda.

 2. Koputage või klõpsake käsku Redigeeri ja siis tühjendage ruut Kasuta samu sätteid kõigi kaugarvutite puhul.

 3. Muutke soovitud sätted.

Kuidas avada kaugarvuti avakuva, tuumnuppe või puuteklaviatuuri?

Kaugarvuti rakendusekäskude (siin asuvad avakuva, tuumnuppude ja puuteklaviatuuri ikoonid) kuvamiseks rakenduses Kaugtöölaud on mitu võimalust.

 • Paremklõps ekraani ülaservas

 • Kuva üla- või allservast keskkoha poole nipsamine (kaugseanss peab olema täisekraanvaates)

 • Ühendusriba koputamine või klõpsamine

 • Vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv + Z

Milliseid kaugtöölaua ühenduse tüüpe peaksin ma lubama?

Enne kui teie või keegi teine saab kaugarvutiga ühenduse luua, tuleb kaugarvutis valida asjakohane ühendussäte. Tehke kaugühenduse sätete muutmiseks järgmist.

 1. Akna Süsteem avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Süsteem ja seejärel koputage või klõpsake käsku Süsteem.

 2. Klõpsake linki Kaugtöö sätted. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

Kaugtöösätete suvandeid on kaks:

 • Ära luba selle arvutiga kaugühendusi. See ei luba kellelgi teie arvutiga kaugühendust luua.

 • Luba kaugühendused selle arvutiga. See lubab teie arvutiga kaugühenduste loomise.

  Kui teate, et nende inimeste arvutites, kes loovad teie arvutiga ühendused, töötab Windows 7, Windows 8 või Windows 8.1 , siis märkige ruut Luba ühendused ainult arvutitest, milles töötab võrgutaseme autentimisega kaugtöölaud (soovitatav) . Need Windowsi versioonid kasutavad võrgutaseme autentimist – autentimismeetodit, mille korral kasutaja autenditakse juba enne täieliku ühenduse loomist ja sisselogimiskuva kuvamist. See võib aidata kaugarvutit häkkerite ja ründevara eest kaitsta.

Kas kaugtöölaua rakendust saab mitmel kuvaril kasutada?

Ei. Ühte kaugseanssi ei saa kuvada mitmel kuvaril ning avakuva ja Windowsi poe rakendusi (nagu rakendus Kaugtöölaud) saab avada korraga ühel ekraanil. Seega saab korraga vaadata ainult ühte seanssi. Kui soovite ühenduse luua mitme arvutiga ja näha neid korraga mitmel kuvaril või soovite ühel kuvaril kuvada mitut kaugakent, siis peaksite kasutama töölaual rakendust Kaugtöölaua ühendus.

Kas vajate rohkem abi?