Windows Media Centeris CD-lt muusika rippimine


Saate Windows Media Centeri abil rippida (kopeerida) muusikapalu heli-CD-lt arvutile. Failid salvestatakse arvutile (tavaliselt kausta Minu muusika), nii et saate neid Media Centeris alati kasutada isegi siis, kui heli-CD ei ole sisestatud.

Muusika rippimine heli-CD-lt

  1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel käsul Windows Media Center.
  2. Kui Media Center ei ole täisekraanrežiimis, klõpsake akna parempoolses ülanurgas nupul MaksimeeriNupu Maksimeeri pilt.
  3. Sisestage heli-CD arvuti CD-ROM-draivi. CD hakkab automaatselt mängima.

  4. Klõpsake kuval Praegu esitamisel käsul Ripi CD. (Kui te kuvalt Praegu esitamisel lahkute, võite alati Windows Media Centeri alustuskuvalt sinna naasta, kerides jaotisse Muusika, klõpsates nupul Muusikateek ja Albumid ning klõpsates seejärel sisestatud CD-l.)

  5. CD esmakordsel rippimisel järgige kuval CD rippimissuvandid toodud juhiseid. (Järgmine kord, kui mõnda CD-d ripite, see kuva enam ei avane.)

  6. Palade rippimiseks arvutile klõpsake dialoogiboksis CD rippimine nupul Jah. Ripitud muusikafailid lisatakse automaatselt teie Muusikateeki.

Märkused

  • Mõningad rippimissätted, nagu näiteks failivorming ja ripitud muusikafailide bitikiirus, on määratud Windows Media Playeris spetsifitseeritud sätetega. Lisateavet sätete muutmise kohta Windows Media Playeris leiate teemast Muusika rippimise sätete muutmine.

  • Kuval CD rippimissuvandid saate valida, kas soovite ripitud faile kaitsta meediumi kasutusõigusega või ei. Lisateavet kopeerimiskaitse kohta leiate teemast Muusika rippimine: korduma kippuvad küsimused.

  • Heli-CD sisestamisel võib see automaatselt mängima hakata ja rippimist alustada olenevalt automaatesituse sätetest. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Automaatesituse sätete muutmine.

Märkus.

  • Autoriõigustega kaitstud materjali volitamata kasutamine ja/või paljundamine võib olla Ameerika Ühendriikide ja/või teiste riikide/regioonide autoriõiguse seaduse rikkumine. Autoriõigustega kaitstud materjal sisaldab (kuid ei ole nendega piiratud) tarkvara, dokumentatsiooni, graafikat, laulusõnu, fotosid, pilte, animatsioone, filme ja videoklippe ning nii heli kui ka muusikat (ka MP3-vormingus). Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse seaduse rikkumine võib tähendada teile märkimisväärseid tsiviil- ja/või kriminaalkaristusi.Kas vajate rohkem abi?