MICROSOFTI TARKVARALITSENTSI TINGIMUSED

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Need litsentsitingimused moodustavad Microsoft Corporationi (või mõne tema sidusettevõtte, olenevalt teie elukohast) ja teie vahelise lepingu. Lugege tingimused läbi. Need kehtivad ülalnimetatud tarkvarale, sealhulgas tarkvaraga kaasnenud meediumile (olemasolul). Samuti kehtivad need tingimused kõigile Microsofti

 • tarkvara järgmistele versioonidele (sealhulgas mis tahes värskendustele ja täiendustele),

 • värskendustele,

 • täiendustele,

 • Interneti-põhistele teenustele ja

 • tugiteenustele,

mis selle tarkvaraga kaasnevad, kui nende üksustega pole kaasas eraldi tingimusi. Eraldi tingimuste olemasolul kohalduvad need tingimused.

Tarkvara kasutades nõustute nende tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, ärge kasutage tarkvara.

Nagu allpool kirjeldatud, kinnitate tarkvara installimisel või kasutamisel, et lubate teatud värskenduste valideerimisel, automaatsel allalaadimisel ja installimisel ning Interneti-põhiste teenuste kasutamisel edastada arvuti kohta teatud standardteavet.

Litsentsitingimustega nõustudes on teil järgmised õigused.


 1. INSTALLIMIS- JA KASUTUSÕIGUSED.

  1. Kodukasutaja. Kui olete kodukasutaja, võite installida piiramatul arvul tarkvarakoopiaid isiklikesse seadmetesse, mida kasutavad teie kodus elavad inimesed.

  2. Väikeettevõtted. Kui juhite väikeettevõtet, võite installida tarkvara ettevõttes kuni kümnesse (10) seadmesse ja neis seda kasutada.

  3. Piirangud. Tarkvara ei tohi kasutada valitsus- ega haridusasutustes.

  4. Komponentide eraldamine. Tarkvara komponente litsentsitakse ühtse üksusena. Te ei tohi komponente eraldada ega installida neid erinevatesse seadmetesse.

  5. Kaasasolevad Microsofti programmid. Tarkvara võib sisaldada muid Microsofti programme. Nende programmide kasutamisel kehtivad programmide litsentsitingimused.

 2. INTERNETI-PÕHISED TEENUSED. Microsoft pakub koos tarkvaraga Interneti-põhiseid teenuseid. Microsoft võib teenuseid igal ajal muuta või nende osutamise lõpetada.

  1. Interneti-põhiste teenustega nõustumine. Allpool ja Microsoft Security Essentialsi privaatsusavalduses kirjeldatud tarkvarafunktsioonid loovad Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega ühenduse Interneti kaudu. Teatud juhtudel ei teavitata teid ühenduse loomisest. Teatud juhtudel saate funktsioonid välja lülitada või neid mitte kasutada. Lisateavet nende funktsioonide kohta leiate aadressilt http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Nende funktsioonide kasutamisel nõustute selle teabe edastamisega. Microsoft ei kasuta seda teavet teie isiku tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks.

   1. Teave teie arvuti kohta. Need funktsioonid kasutavad Interneti-protokolle, mis saadavad asjakohastele süsteemidele arvutiga seotud teavet, nagu teie Interneti-protokolli aadress, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüüp, kasutatava tarkvara nimi ja versioon ning selle seadme keelekood, kuhu olete tarkvara installinud. Microsoft kasutab seda teavet selleks, et teha Interneti-põhine teenus teile kättesaadavaks.

    • Värskendused. Vaikimisi laaditakse tarkvara automaatselt alla definitsioonivärskendusi. Lisateabe saamiseks vaadake privaatsusavaldust aadressil http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Ründetarkvara eemaldamise tööriist. Ajastatud skannimisel ning selle toimingu valimisel otsib ja eemaldab tarkvara teie seadmest märkimisväärset ohtu kujutava tarkvara (ründevara). Kui tarkvara otsib teie seadmest ründevara, saadetakse Microsoftile tuvastatud ründevara loend või tuvastamisel ilmnenud tõrgete aruanne ning ka muud teavet teie seadme kohta, mis aitab meil seda toodet ning muid Microsofti tooteid ja teenuseid täiustada. Aruanne ei hõlma teavet, mille alusel saab teie isikut tuvastada.

    • Potentsiaalselt soovimatu tarkvara. Tarkvara otsib teie arvutist vähesel või keskmisel määral kahjulikku ründevara, sealhulgas nuhkvara ja muud potentsiaalselt soovimatut tarkvara (edaspidi potentsiaalselt soovimatu tarkvara). Tarkvara eemaldab või keelab vähesel või keskmisel määral kahjulikku potentsiaalselt soovimatut tarkvara vaid teie nõusolekul. Potentsiaalselt soovimatu tarkvara eemaldamise või keelamise tõttu võib muu arvutis olev tarkvara töötamast lakata, samuti rikute sellega võib-olla arvutis tarkvara kasutamisel kehtivaid litsentsitingimusi, kui muu tarkvara installis potentsiaalselt soovimatu tarkvara arvutisse muu tarkvara kasutamise eeltingimusena. Enne potentsiaalselt soovimatu tarkvara eemaldamise volitamist lugege muu tarkvara litsentsilepinguid. Tarkvara kasutamisel võib juhtuda, et süsteem eemaldab või keelab ka tarkvara, mis ei ole potentsiaalselt soovimatu.

    • Microsoft Active Protection Service’is (MAPS) osalemine. Microsoft Active Protection Service (MAPS) on vabatahtlik ülemaailmne ründevaravastane kogukond, mis hõlmab Microsoft Security Essentialsi kasutajatest. Esmasel installimisel on kasutaja MAPS-i lihtliikmesus vaikimisi aktiveeritud. Lihtliikmesus tähendab, et kui tarkvara on sisse lülitatud, edastab MAPS teavet ründevara ja muu potentsiaalselt soovimatu tarkvara kohta Microsoftile. Kui MAPS-i aruanne sisaldab üksikasju ründevara või potentsiaalselt soovimatu tarkvara kohta, mida tarkvara saab eemaldada, laadib MAPS sellega tegelemiseks alla vajaliku uusima viiruse signatuuri. MAPS võib leida ka valepositiivseid tulemusi (kui selgub, et algselt ründevarana tuvastatu ei ole tegelikult ründevara) ja need parandada. Teatud juhtudel võidakse Microsoftile kogemata saata isiklikke andmeid. Microsoft ei kasuta teavet teie tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks. MAPS-i ja Microsoftile edastatavate andmete kohta lisateabe saamiseks vaadake privaatsusavaldust aadressil http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Tõrketeated. See tarkvara saadab Microsoftile automaatselt tõrketeateid, mis kirjeldavad, millistes tarkvarakomponentides tõrked ilmnesid. Ühtki faili ega mälutõmmist ei saadeta, v.a juhul, kui lubate need saata. Lisateavet tõrketeadete kohta leiate aadressilt http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Tarkvara lülitab sisse automaatse värskendamise teenustest Windows Update’i ja Microsoft Update’i. Selleks et Windows Update ja Microsoft Update töötaksid tarkvaras õigesti, tuleb Windows Update’i ja/või Microsoft Update’i aeg-ajalt värskendada, misjuhul ei teavitata teid allalaadimisest ega installimisest.

   2. Teabe kasutamine. Võime kasutada teavet arvuti kohta, tõrkearuandeid, CEIP-teavet ja ründevara aruandeid tarkvara ja teenuste täiustamiseks. Seda teavet võime jagada ka teistega, näiteks riistvara- ja tarkvaratarnijatega. Nad võivad selle teabe alusel täiustada oma toodete toimivust Microsofti tarkvaras.

 3. LITSENTSI ULATUS. Tarkvara on litsentsitud, seda ei müüda. Selle lepinguga antakse teile ainult teatud õigused seda tarkvara kasutada. Microsoft jätab endale kõik muud õigused. Võite seda tarkvara kasutada ainult nii, nagu see on siinses lepingus selgesõnaliselt lubatud, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi. Peate järgima kõiki tarkvara tehnilisi piiranguid, mis lubavad tarkvara kasutada üksnes teatud kindlatel viisidel. Teil pole õigust

  • vältida tarkvara mis tahes tehnilisi kitsendusi;

  • tarkvara pöördprojekteerida, pöördkompileerida ega osadeks lahutada, välja arvatud määral, kuivõrd selline tegevus on hoolimata sellest piirangust kohaldatava seadusega lubatud;

  • teha tarkvarast rohkem koopiaid kui siinses lepingus on määratud või kohaldatavate seadustega sellest piirangust hoolimata on lubatud;

  • avaldada tarkvara teistele kopeerimiseks;

  • anda tarkvara kasutus- või kapitalirendile ega seda välja laenata;

  • anda tarkvara või siinset lepingut üle mis tahes kolmandale isikule;

  • kasutada tarkvara kaubanduslikul otstarbel virtuaalserveriteenuse osutamiseks.

 4. VARUKOOPIA. Võite tarkvarast teha ühe varukoopia. Seda võite kasutada üksnes tarkvara uuesti installimiseks.

 5. DOKUMENTATSIOON. Dokumentatsiooni tohib teie ettevõttesiseseks kasutuseks kopeerida ja kasutada igaüks, kellel on õigus pääseda juurde teie arvutile või sisevõrgule.

 6. ÜLEKANDMINE MUUSSE SEADMESSE. Võite desinstallida tarkvara ja installida selle muus seadmes isiklikuks kasutamiseks. Te ei tohi seda teha seadmete vahel litsentsi ühiskasutusse andmiseks.

 7. EKSPORDIPIIRANGUD. Tarkvarale kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordiseadused ja -määrused. Peate täitma kõiki riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja määrusi, mis tarkvara puhul kohalduvad. Need seadused hõlmavad sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse piiranguid. Lisateavet leiate aadressilt www.microsoft.com/exporting.

 8. TUGITEENUSED. Kuna seda tarkvara pakutakse olemasoleval kujul, ei pruugi me selle jaoks tugiteenuseid osutada.

 9. KOGU LEPING. Siinne leping ja kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ning tugiteenuste tingimused moodustavad tarkvara ja tugiteenuste kogu lepingu.

 10. KOHALDATAVAD SEADUSED.

  1. Ameerika Ühendriigid. Kui omandasite tarkvara Ameerika Ühendriikides, kehtivad siinse lepingu tõlgendamisel ja lepingu rikkumisega seotud kahjunõuete puhul Washingtoni osariigi seadused, olenemata kollisiooni põhimõtetest. Kõigi muude pretensioonide, sealhulgas osariigi tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguväliste kahjudega seotud pretensioonide puhul kohaldatakse selle osariigi seadusi, kus elate.

  2. Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused.

 11. ÕIGUSJÕUD. Siinne leping kirjeldab teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi. Samuti võib teil olla õigusi osapoole üle, kellelt tarkvara ostsite. Siinne leping ei muuda teie riigi seaduste järgseid õigusi, kui teie riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.

 12. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. Tarkvara litsentsitakse olemasoleval kujul. Kasutate seda omal vastutusel. Microsoft ei anna ühtki selgesõnalist garantiid ega tagatist. Kohalike seaduste kohaselt võivad teil tarbijana olla täiendavad õigused, mida see leping ei saa muuta. Microsoft ütleb teie kohalike seadustega lubatud määral lahti kaudsetest garantiidest, mis on seotud turustatavuse, konkreetseks eesmärgiks sobivuse ja seaduste mitterikkumisega. AINULT AUSTRAALIAS: Austraalia tarbijakaitseseaduse kohaselt kehtivad teile garantiid ja tingimuste ükski osa ei mõjuta neid õigusi.

 13. KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Saate Microsoftilt ja selle tarnijatelt nõuda ainult otseste kahjude kompenseerimist kuni 5 USA dollari ulatuses. Te ei saa nõuda ühegi muu kahju, sealhulgas kaudsete kahjude, saamatajäänud tulu või spetsiifiliste, ettenägematute või juhuslike kahjude hüvitamist.

  See piirang kehtib

  • kõigele, mis on seotud tarkvara, teenuste, kolmandate isikute loodud Interneti-saitide sisu (sh koodi) või muude tootjate programmidega, ja

  • pretensioonidele, mis on seotud lepingu rikkumise, garantii või tingimuste rikkumise, range vastutuse, hooletussejätmise või muude lepinguväliste kahjudega kohalduva seadusega lubatud ulatuses.

   See kehtib ka juhul, kui Microsoft teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest. Ülaltoodud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida, kui teie riigis ei ole kaudsete, ettenägematute või muude kahjude välistamine või piiramine lubatud.