Tegumihalduri kaudu arvuti jõudluse üksikasjade vaatamine


Tegumihalduri vahekaardil Jõudlus kuvatakse üksikasjalik teave arvuti süsteemiressursi (nt RAM-i ja protsessori) hõive kohta.

 1. Tegumihalduri avamiseks paremklõpsake tegumiribal ja seejärel klõpsake käsul Käivita tegumihaldur.

 2. Klõpsake vahekaardil Jõudlus.

Kuva kõik

Jälgimine, kui palju CPU-d ja virtuaalmäluressurssi kasutatakse

Jõudlusdiagrammide pilt
Jõudlusdiagrammid

Jõudluse vahekaart sisaldab nelja graafikut. Kahel ülemisel graafikul kuvatakse protsessori hõive hetkeseisuga ja viimase paari minuti jooksul. (Kui CPU kasutusajaloo graafik ilmneb tükeldatuna, siis on teie arvutil kas mitu CPU'd, üksik kahe tuumaga CPU või mõlemad.) Kõrge protsent tähendab, et programmid või protsessid vajavad palju CPU ressursse, mis võib arvuti tööd aeglustada. Kui tundub, et protsent on 100% juures külmunud, siis ei pruugi programm vastata. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Programmi sulgemine, kui programm ei vasta

Kahel alumisel graafikul kuvatakse RAM-i kasutus megabaitides (MB) nii hetkeseisuga kui ka viimase paari minuti jooksul. Tegumihalduri akna allosas olevas loendis kuvatakse kasutatav mälumaht protsentides. Kui mälukasutus on pidevalt suur või arvuti töö märgatavalt aeglustunud, proovige vähendada korraga avatud programmide arvu või paigaldage rohkem RAM-i. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Ebapiisavast mälust tulenevate probleemide vältimine.

Et näha mälukasutust üksikute arvuti protsesside puhul, klõpsake vahekaardil Protsessid. Mälu (privaatne töökomplekt) tulp on valitud vaikimisi. Privaatne töökomplekt on töökomplekti alamkomplekt ehk tehniline mõiste, mis kirjeldab kui palju mälu kasutatakse iga protsessi poolt. Isiklik töökomplekt kirjeldab protsessi seda kasutatavat mälumahtu, mida ei saa teiste protsessidega ühiselt kasutada.

Kui olete edasijõudnud kasutaja, soovite võibolla vaadata muid täpsemaid mälu väärtusi vahekaardil Protsessid. Selle tegemiseks klõpsake nupul Vaade, klõpsake käsul Vali tulbad ning seejärel valige mälu väärtus:

 • Mälu - töökomplekt. Mälu hulk privaatses töökomplektis pluss mälu hulk, mida protsess kasutab ja mida saab ühiskasutada teiste protsessidega.

 • Mälu - Tipp töökomplekt. Maksimaalne hulk töökomplekti mälu, mida protsessi poolt kasutatakse.

 • Mälu - töökomplekt Delta. Töökomplekti mäluvahemikku hulk, mida protsessi poolt kasutatakse.

 • Mälu - kehtestatud suurus. Virtuaalmälu maht, mis on mingi protsessi jaoks reserveeritud.

 • Mälu - saalitav mälu. Mõnele muule andmekandjale (nt kõvakettale) kirjutatavale protsessile eraldatud virtuaalmälu maht.

 • Mälu - mittesaalitav mälu. Sellise protsessi virtuaalmälu maht, mida ei saa kirjutada muule andmekandjale.

Kuva üksikasjad, kui palju mälu kasutatakse

Jõudlustabelite pilt
Jõudlustabelid

Kolmest graafikute all olevast täpsemast tabelist leiate täpsemat teavet mälu- ja ressursikasutuse kohta. Üksus Kokku, füüsilise mälu (MB) alt, tähendab arvutisse paigaldatud RAM-i hulka loetletuna megabaitides (MB). Suvand Vahemälustatud viitab füüsilise mälu hulgale, mida on hiljuti süsteemiressurssidele kasutatud. Saadaval tähistab mälu, mis on protsesside, draiverite või operatsioonisüsteemi jaoks kasutamiseks kohe saadaval. Vaba mälu on mälu, mida parasjagu ei kasutata või mis ei sisalda kasulikku teavet (erinevalt vahemälus talletatavatest failidest, mis sisaldavad kasulikku teavet).

Jaotises Tuumamälu (MB), saalitud kuvatakse Windowsi põhiosa ehk tuuma kasutatava virtuaalmälu hulk.. Saalimata on tuuma kasutatav RAM-mälu hulk.

Tabel Süsteem sisaldab viit välja:

 • Sangad. Kordumatute objektiidentifikaatorite arv, mida protsessid parajasti kasutavad. See väärtus huvitab enamasti IT-spetsialiste ja programmeerijaid.

 • Harud. Objektide või protsesside arv suuremates protsessides või programmides. See väärtus huvitab enamasti IT-spetsialiste ja programmeerijaid.

 • Protsessid. Arvutis töötavate üksikprotsesside arv (seda teavet saab vaadata ka vahekaardil Protsessid).

 • Tööaeg. Aeg, mis on möödunud arvuti taaskäivitamisest.

 • Saalefail (MB). Virtuaalmälu kasutuse (ka nn saalefaili kasutuse) kirjeldus. Saalefail on ruum kõvakettal, mida kasutatakse süsteemi Windows poolt lisaks RAM-le. Esimene number on kasutatava RAM'i ja hetkel kasutuses oleva virtuaalmälu maht ja teine number RAM'i ja virtuaalmälu maht, mis on teie arvutis kättesaadav.

Täpsema teabe saamiseks kasutatava mälu ja CPU ressursside kohta klõpsake nupul Ressursimonitor. Ressursimonitor kuvab graafilisi kokkuvõtteid nagu Tegumihaldurgi, kuid rohkemate detailidega. See sisaldab samuti rohkem üksikasju ressursside nagu ketta- ja võrgukasutuse kohta.

Lisateavet tegumihalduri kohta leiate artiklist Tegumihalduri avamine.Kas vajate rohkem abi?