Vanemliku järelevalve häälestamine


Kui teie arvuti on domeeniga liidetud, pole vanemlik järelevalve saadaval.

Vanemliku järelevalve funktsiooni abil saate kontrollida ja juhtida laste arvutikasutust. Näiteks saate määrata ajapiirangud ehk tunnid, millal lapsed saavad arvutit kasutada, milliseid mänge nad tohivad mängida ja milliseid programme on neil lubatud kasutada.

Video esitamiseks klõpsake: Nupu Esita piltVideo: Vanemliku järelevalve kasutamine.

Kui vanemliku järelevalve funktsioon blokeerib juurdepääsu mõnele mängule või programmile, kuvatakse teatis programmi blokeerimise kohta. Mängule või programmile juurdepääsu taotlemiseks võib laps klõpsata teatises oleval lingil. Juurdepääsu lubamiseks peate sisestama oma kontoteabe.

Vanemliku järelevalve funktsiooni häälestamiseks peab teil olema administraatorikonto. Enne alustamist veenduge, et kõigil lastel, kelle jaoks soovite vanemliku järelevalve funktsiooni häälestada, on standardsed kasutajakontod. Vanemlikku järelevalvet saab rakendada ainult standardkontodele. Lisateavet kasutajakontode ja nende häälestamise kohta leiate artiklist Mis on kasutajakonto?

Lisaks Windowsi pakutavatele kontrollisüsteemidele saate installida lisakontrollisüsteeme (nt veebi filtreerimine ja tegevuse jälgimine) teistelt tarkvaratootjatelt. Lisateavet leiate artiklist Kuidas saan lisada täiendavat vanemlikku järelevalvet?

Vanemliku järelevalve sisselülitamine standardse kasutajakonto jaoks

  1. Vanemliku järelevalve avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, seejärel käsku Juhtpaneel ja siis klõpsake jaotises Kasutajakontod ja pereturvalisus käsku Kasutajate vanemliku järelevalve häälestamine.‌ ‌ Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

  2. Klõpsake standardkasutajakontol, millele soovite seada vanemliku järelevalve. Kui standardkasutajakontot pole veel seadistatud, klõpsake uue konto tegemiseks lingil Loo uus kasutajakonto.

  3. Klõpsake jaotises Vanemlik järelevalve nupul Sees, rakenda praegused sätted.

  4. Kui olete lapse standardkonto jaoks vanemliku järelevalve funktsiooni sisse lülitanud, saate kohandada järgmisi sätteid vastavalt sellele, mida soovite kontrollida.

    • Ajapiirangud. Saate seada ajalised piirangud, et kontrollida, millal lastel on lubatud arvutisse sisse logida. Ajalised piirangud ei luba lastel määratud kellaaegadel sisse logida. Saate seada erinevad sisselogimise kellaajad igaks nädalapäevaks. Kui laps on määratud aja lõppemisel arvutisse sisse logitud, siis logitakse ta arvutist automaatselt välja. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Arvuti kasutamise aja määramine laste jaoks.

    • Mängud. Saate kontrollida juurdepääsu mängudele, valida vanusepõhise hinnangutaseme ja sisutüübid, mida soovite blokeerida, ning lubada või blokeerida hinnanguta mängude või kindlate mängude mängimise. Lisateavet leiate artiklist Määrake, milliseid mänge lapsed mängida saavad.

    • Kindlate programmide lubamine või blokeerimine. Saate takistada lapsi käivitamast programme, mida te ei soovi, et nad käivitaks. Lisateavet leiate artiklist Takistage lapsi teatud programme kasutamast.