Vanemliku järelevalve häälestamine


Kui teie arvuti on domeeniga liidetud, pole vanemlik järelevalve saadaval.

Vanemliku järelevalve funktsiooni abil saate kontrollida ja juhtida laste arvutikasutust. Näiteks saate määrata ajapiirangud ehk tunnid, millal lapsed saavad arvutit kasutada, milliseid mänge nad tohivad mängida ja milliseid programme on neil lubatud kasutada.

Kui vanemliku järelevalve funktsioon blokeerib juurdepääsu mõnele mängule või programmile, kuvatakse teatis programmi blokeerimise kohta. Mängule või programmile juurdepääsu taotlemiseks võib laps klõpsata teatises olevat linki. Juurdepääsu lubamiseks peate sisestama oma kontoteabe.

Vanemliku järelevalve funktsiooni häälestamiseks peab teil olema administraatorikonto. Enne alustamist veenduge, et kõigil lastel, kelle jaoks soovite vanemliku järelevalve funktsiooni häälestada, on tavakasutajakontod. Vanemlikku järelevalvet saab rakendada ainult tavakasutajakontodele. Lisateavet kasutajakontode ja nende häälestamise kohta leiate teemast Mis on kasutajakonto?

Lisaks Windowsi pakutavatele kontrollisüsteemidele saate installida lisakontrollisüsteeme (nt veebifiltreerimine ja tegevuse jälgimine) teistelt tarkvaratootjatelt. Lisateavet leiate teemast Kuidas lisada täiendavaid vanemliku järelevalve kontrollifunktsioone?

Vanemliku järelevalve sisselülitamine tavakasutajakonto jaoks

  1. Vanemliku järelevalve avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, seejärel käsku Juhtpaneel ja siis klõpsake jaotises Kasutajakontod ja pereturvalisus käsku Kasutajate vanemliku järelevalve häälestamine.‌ ‌ Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

  2. Klõpsake tavakasutajakontot, millele soovite seada vanemliku järelevalve. Kui tavakasutajakontot pole veel häälestatud, klõpsake uue konto loomiseks linki Loo uus kasutajakonto.

  3. Klõpsake jaotises Vanemlik järelevalve nuppu Sees, rakenda praegused sätted.

  4. Kui olete lapse tavakasutajakonto jaoks vanemliku järelevalve funktsiooni sisse lülitanud, saate kohandada järgmisi sätteid vastavalt sellele, mida soovite kontrollida.

    • Ajapiirangud. Saate seada ajalised piirangud, et kontrollida, millal tohivad lapsed arvutisse sisse logida. Ajalised piirangud ei luba lastel määratud kellaaegadel sisse logida. Saate seada erinevad sisselogimise kellaajad igaks nädalapäevaks. Kui laps on määratud aja lõppemisel arvutisse sisse logitud, siis logitakse ta arvutist automaatselt välja. Lisateavet leiate teemast Arvuti kasutamise aja määramine laste jaoks.

    • Mängud. Saate reguleerida juurdepääsu mängudele, valida vanusele vastava hinnangu taseme, valid, millist tüüpi sisu soovite blokeerida, ja otsustada, kas soovite lubada või blokeerida hindamata või konkreetseid mänge. Lisateavet leiate teemast Määrake, milliseid mänge lapsed mängida saavad.

    • Teatud programmide lubamine või keelamine. Saate takistada lastel selliste programmide käivitamist, mille kasutamist te ei soovi. Lisateavet leiate teemast Takistage lapsi teatud programme kasutamast.Kas vajate rohkem abi?