Telesignaali häälestamine Windows Media Centeris


Kas teate, et arvutil on võimalik vaadata ja salvestada televisiooni otsesaateid? Selleks peab teil olema vaid Windows Media Center, TV-signaal ja ühilduv TV-tuuner. Teavet TV-signaalide ja TV-tuunerite ühilduvuse kohta leiate teemast Televisioon teie arvutis: telesignaalide ja TV-tuunerite mõistmine.

Kui te pole varem Media Centerit kasutanud, vaadake teemat Windows Media Centeri kasutamise alustamine, kust leiate kõik alustamiseks vajaliku.

Erinevates regioonides on saadaval eri tüüpi TV-signaalid ja on väga tähtis, et teie TV-tuuner ühilduks selle TV-signaaliga, millega seda ühendada üritate. Järgnevalt on välja toodud levinuimad TV-signaali stsenaariumid, mis aitavad teil kindlaks määrata, milline signaal teil on ning mis tüüpi tuunerit te vajate. (Tuuneriga ühilduvate signaalide määramiseks vaadake tuuneriga kaasa antud dokumente või külastage tootja veebilehte.)

Kui teie TV-tuuner seda signaalitüüpi toetab
Ning signaal pärineb
Teie valikud on järgmised

NTSC

Analoogkaabel

TV-signaali häälestamine kaabel-TV seinapistikust või infrapunablasteri abil digiboksist

ATSC

Antenn

Signaali häälestamine otse televiisori antennist (vt alltoodud signaalitugevuse otsimise jaotist)

ClearQAM

Digitaalkaabel

TV-signaali häälestamine kaabel-TV seinapistikust või infrapunablasteri abil digiboksist

Pidage meeles, et selle meetodiga kasutatavaks muudetud kanalid varieeruvad regioonist sõltuvalt ning te peate nende häälestamiseks Media Centeris tõenäoliselt käsitsi kanaleid lisama. Lisateavet kanalite lisamise kohta leiate teemast Telesaadete vaatamine Windows Media Centeris: korduma kippuvad küsimused.

Esmaklassiline kõrglahutusega digitaalkaabel (OCUR)

Digitaalkaabel

TV-signaali häälestamine kaabel-TV seinapistikust või infrapunablasteri abil digiboksist, et tavaline digitaalkaabel ühendada

Digitaalkaabli signaali häälestamine digitaalkaabli tuuneri ja CableCARDi abil (kasutatav vaid Ameerika Ühendriikides)

Täpsemat teavet signaalitüüpide kohta leiate teemast Telesignaalid, mida Windows Media Center toetab.

Kui arvutiga on ühendatud või sinna on sisse ehitatud mitu TV-tuunerit, võib häälestada ka mitu TV-signaali. See lubab salvestada eri kanalitel korraga mitut saadet. Hübriid-TV-tuuneri abil on võimalik ka kahte erinevat signaalitüüpi häälestada. Kuid Media Center ei pruugi suuta mõlemale signaalile korraga juurde pääseda.

TV-tuunerite kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Televisioon teie arvutis: telesignaalide ja TV-tuunerite mõistmine ja Mida peaksin teadma enne TV-tuuneri lisamist Windows Media Centeriga kasutamiseks?

Kuva kõik

TV-signaali häälestamine kaabel-TV seinapistikust või TV-antennist

Kui TV-signaal tuleb kaabel-TV seinapistikust või TV-antennist, järgige Media Centeris häälestamisel järgmisi juhiseid.

 1. Ühendage TV-signaali kaabel ühilduva TV-tuuneri sisendpesaga TV-IN Media Centeri arvutil.

  Kui arvutil on mitu tuunerit, kasutage TV-signaali jagamiseks jaoturit ning ühendage signaal iga tuuneriga. See võimaldab salvestada mitut programmi korraga või vaadata ühte saadet ja salvestada samal ajal teist. TV-signaali vastuvõtuks mitme tuuneri abil peab signaal olema ühendatud kõigi tuuneritega, kusjuures iga tuuneri sisendis peab olema sama signaal.

 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV ja seejärel nupul TV-signaali häälestamine.

 3. Kui kuvatakse teade, et sätete muutmine mõjutab telesaate salvestamist, siis on signaal juba häälestatud. Häälestusprotsessi uuesti läbimiseks klõpsake suvandil Jah.

 4. TV-signaali häälestamiseks järgige juhiseid. Need juhised varieeruvad olenevalt tuuneri(te) tüübist, samuti programmi liigist, mille abonent te olete.

 5. Kui näete kuval TV-signaali tuvastuse tulemus olevas loendis oma tuunerit või tuunereid, klõpsake suvandil Jah, konfigureeri TV nende tulemustega ja seejärel nupul Edasi.

  Kui TV-tuunerit sellel kuval pole, kontrollige, kas see on arvutiga korralikult ühendatud ja kas teil on installitud sobivad draiverid. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mittetöötava riistvara draiveri värskendamine.

 6. Sirvige kuval TV-signaali pakkuja olevat loendit ning klõpsake signaalipakkujal, kes vastab kõige paremini teie asukohale ja teenindusele, ning klõpsake seejärel nupul Edasi.

 7. Klõpsake nupul Valmis.

Täiendavate kanalite otsimine ja signaalitugevuse kontrollimine digitaal-TV-tuuneri jaoks

Digitaal-TV-tuuneri häälestamisel võite häälestusprotsessi käigus otsida saadaolevaid lisakanaleid. Saate ka kontrollida iga kanali signaalitugevust ja lülitada nõrga signaaliga kanalid välja.

 • Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, jaotisel TV-signaal ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Klõpsake käsul Otsi veel kanaleid ja järgige seejärel juhiseid. Media Center otsib täiendavaid kanaleid, mis võivad teie TV-tuuneri jaoks saadaval olla.

  • Klõpsake jaotisel Digitaal-TV antenni signaali tugevus ja järgige seejärel juhiseid. Media Center jälgib iga kanalit eraldi ja kuvab selle signaalitugevuse. Kuval Digitaal-TV antenni reguleerimine ja kanalite valik saate tühjendada märkeruudu nõrga või olematu signaaliga kanali kõrval, nii et seda saatekavas ei kuvata.

Märkus

 • Kui paistab, et Media Center on lisakanalite otsimise lõpetanud, võib see siiski veel taustal töötada. Kui otsimise ajal eeldatavaid kanaleid kuvale ei ilmunud, on parem enne uue otsingu alustamist umbes 15 minutit oodata.

TV-signaali häälestamine infrapunablasteri abil digiboksist

Paljudel kaabel- või satelliit-TV abonentidel on kaablikarp (nimetatakse mõnikord ka teleriboksiks) või satelliitvastuvõtja. Võite häälestada TV-signaali läbima enne Media Centeri arvutisse jõudmist ühte nendest seadmetest.

Kaablikarbid ja satelliitvastuvõtjad võivad sisaldada kas tava- või kõrglahutusega kanaleid. Media Centeris teisendatakse kõrglahutusega digitaalsignaal, mis edastatakse läbi ühe nimetatud seadme, standardseks tavalahutusega analoogsignaaliks.

 1. Ühendage kaabliallikast (seinapistmikust) tulev kaabel kaablikarbi või satelliitvastuvõtja sisendpesaga.

  Kui soovite Media Centeriga ühendada kaks kaablikarpi või kaks satelliitvastuvõtjat, võite kasutada seinapistmikust tuleva TV-signaali jagamiseks jaoturit. Iga kaablikarbi või satelliitvastuvõtja sisendpessa peab olema ühendatud TV-signaal.

 2. Ühendage kaabel kaablikarbi või satelliitvastuvõtja väljundpesast Media Centeri arvuti vastava TV-tuuneri sisendpessa TV-IN.

  Kui teie arvutil on mitu tuunerit, veenduge, et iga tuuneri sisendpessa TV-IN on ühendatud oma TV-signaal. (See tähendab, et vajate Media Centeri arvuti iga TV-tuuneri jaoks ühte kaablikarpi või satelliitvastuvõtjat.)

 3. Ühendage arvuti ja teleriboksiga infrapunablaster. (Infrapunablaster on väike infrapunaseade, mis on kaasas paljude Media Centeri kaugjuhtimispultide ja TV-tuuneritega. Lisateavet leiate infrapunablasteriga kaasasolevast dokumentatsioonist.)

 4. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV ja seejärel nupul TV-signaali häälestamine.

 5. Järgige TV-signaali ühendamise juhiseid vastavalt tuuneri(te) tüübile, millega kaabel on ühendatud, ja ka programmi liigile, mille abonent te olete.

Digitaalkaabli TV-signaali häälestamine digitaalkaabli tuuneriga (ainult Ameerika Ühendriikides)

Kui teil on digitaalne kaabliteenus kohalikult kaabel-TV teenusepakkujalt ja kui teil on serditud arvuti, tuntud kui digitaalkaabli valmidusega arvuti, saate Media Centeris vaadata ja salvestada digitaalse kaabel-TV saateid. Selleks vajate mõningaid asju: digitaalkaabli tuunerit, mis on enamiku digitaalkaabli valmidusega arvutitega kaasasolev seade, ja CableCARDi, seadet, mille peate sisestama oma digitaalkaabli tuunerisse, et võimaldada sel vastu võtta digitaalkaabli signaali. CableCARD asendab digitaalset teleriboksi ning selle võib saada üksnes osalevalt digitaalse kaabel-TV teenusepakkujalt. Ühilduvasse tuunerisse sisestatud CableCARD lubab teil vaadata digitaalseid kaabelkanaleid (nii tava- kui ka kõrglahutusega), mis on teie kaabeltelevisiooni pakkujalt tellitavad.

Lisateavet digitaalkaabli tuunerite, sealhulgas selle kohta, kuidas digitaalkaabli nõustajat käivitada, millega saate kontrollida, kas teie arvuti vastab digitaalkaabli miinimumnõuetele, vaadake teemat Digitaalkaabli tuunerid: korduma kippuvad küsimused.

Digitaalkaabli tuuneri ja signaali häälestamisel soovitame appi kutsuda oma teenusepakkuja TV-tehniku. Teenusepakkuja tehnik peaks teostama mitmed alltoodud toimingud.

 1. Kui teil on digitaalkaabli valmidusega arvuti, järgige digitaalkaabli tuuneri häälestamisel arvuti tootja juhiseid.

 2. Kirjutage CableCARDi välisküljelt maha UnitAddress (üksuse aadress) ja CableCARD S/N (seerianumber). (Vajate neid numbreid aktiveerimisprotsessi jaoks etapil 7.)

 3. Sisestage CableCARD digitaalkaabli tuunerisse. (Selle toimingu teostab tavaliselt digitaalse kaabel-TV teenusepakkuja tehnik.)

 4. Ühendage kaabel kaabliallikast (seina pistikupesast) digitaalkaabli tuuneri sisendpessa TV-IN. (Selle toimingu teostab tavaliselt digitaalse kaabel-TV teenusepakkuja tehnik.)

 5. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, käsul TV-signaali häälestamine ning järgige seejärel signaali häälestamise juhiseid.

 6. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et sobitada CableCARD digitaalkaabli tuuneriga - see aktiveerib mõlemad digitaalkaabli sisu vastuvõtmiseks. Peate teenusepakkujale edastama järgmise teabe.

  • CableCARDi ID. See number esitatakse Windows Media Centeris leheküljel Helista kaabel-TV pakkujale. (Näide: 000-298-933-268-5)

  • Hosti ID. See number esitatakse Windows Media Centeris leheküljel Helista kaabel-TV pakkujale. (Näide: 029-000-000-104-7)

  • Andmete ID. See number esitatakse Windows Media Centeris leheküljel Helista kaabel-TV pakkujale. (Näide: 132-028-947-08)

  • UnitAddress. Leiate selle numbri seadme CableCARD välisküljelt. (Näide: 000-02989-33268-246)

  • CableCARDi seerianumber. Leiate selle numbri seadme CableCARD välisküljelt. (Näide: NG3549TA0113)

Märkused

 • Kui teil on digitaalkaabli tuuner (või mõnda muud tüüpi digitaaltuuner), kuid puudub digitaalse kaabel-TV teenus, saate võib-olla kasutada antenni, et vaadata ja salvestada kõrglahutusega televisiooni (HDTV) (mõnikord nimetatakse ka ATSC-ks), tavatelevisiooni ja digitaalsete kaabelkanalite saateid, mis ei ole krüptitud (näiteks kanaleid „selge QAM”).

 • Mõni esmaklassiline digitaalse kaabel-TV kanal võib sisaldada kaitstud sisu, mida ei saa salvestada.

Windows Vista olemasolevate TV-signaali sätete säilitamine

Kui täiendasite oma arvuti operatsioonisüsteemist Windows Vista operatsioonisüsteemiks Windows 7, saate võib-olla täiendusele eelnenud TV-signaali sätted säilitada.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Kui Media Center tuvastab eelnevad TV-signaali sätted, kuvatakse ekraanile tervitustekst, kus küsitakse, kas soovite televiisori häälestamiseks samu sätteid kasutada. Klõpsake suvandil Jah, kasuta mu eelnevaid TV-sätteid ning seejärel suvandil OK.

 3. Kui Media Center on eelnevate TV-sätete rakendamise lõpule viinud, klõpsa suvandil Valmis.

Märkused

 • Kui ilmub teade, et televiisori häälestamine ei õnnestunud, siis veenduge, et teie TV-tuunerile on installitud uusimad draiverid. Teavet uusima draiveri allalaadimise ja installimise kohta leiate teemast Mittetöötava riistvara draiveri värskendamine.

 • Kui olete TV-tuunerile uusimad draiverid installinud ja Media Center ei suuda selle häälestusviisiga endiselt signaali häälestada, proovige TV-signaali häälestada Windows Vista sätteid säilitamata.

TV-tuuneri tõrkeotsingu avamine Windowsis

Kui teil on TV-signaali häälestamisega probleeme, üritage kasutada TV-tuuneri häälestamise tõrkeotsingut, millega saate levinumad probleemid leida ning kõrvaldada.

 • TV-tuuneri seadistamise tõrkeotsija avamiseks klõpsake nupul StartNupu Start pilt ja seejärel suvandil Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst tõrkeotsija ja seejärel klõpsake lingil Tõrkeotsing. Vasakpaanil klõpsake käsul Kuva kõik ja seejärel klõpsake suvandil TV-tuuneri seadistamine.

Märkused

 • Häälestusprotsessi ajal võidakse teil paluda installida programm PlayReady. PlayReady võimaldab Media Centeris teie teenusepakkuja kaitstud esmaklassilist TV-sisu esitada.

 • Kui TV-tuuneri häälestamise ajal esineb tõrge (nt allalaadimise tõrge või PlayReady installimise tõrge), võib juhtuda, et peate TV-signaali korralikuks töötamiseks kogu häälestusprotsessi uuesti läbima.Kas vajate rohkem abi?