Enne alustamist Et otsustada, millist tüüpi võrku häälestada, või leida, millist riistvara ja kaableid te vajate, vaadake teemat Mida on koduvõrgu loomiseks vaja?. See teema sisaldab teavet erinevate võrgutüüpide kohta (teatakse ka võrgutehnoloogiatena), aga ka iga tüübi riistvaranõuete kohta. Üldisemat lisateavet võrgu häälestamise kohta leiate artiklist Koduvõrgu häälestamiseks opsüsteemis Windows 7 alustage siit.

Kui teate, mis tüüpi võrku te soovite ja teil on vajalik riistvara, peate tegema nelja asja.

 1. Installida kogu vajalik riistvara.

 2. Seadistada Interneti-ühendus (valikuline).

 3. Ühendada arvutid.

 4. Käivitada võrgu seadistamise viisard (ainult raadiovõrkudele).

Kõiki neid etappe kirjeldatakse üksikasjalikult hiljem selles artiklis.

Alustage, seadistades ühe arvuti, et veenduda, et võrk töötab, enne kui proovite lisada täiendavaid arvuteid ja seadmeid.

Märkus

 • Teave selles artiklis on kirjutatud inimestele, kellel on lairibaühendus- tavaliselt DSL, kaabelühendus või fiiberoptiline teenus (FiOS)-Internetti, mitte sissehelistamiskeskusesse. Võrgu seadistamiseks ei ole teil siiski Interneti-ühendust vaja.

Installige riistvara

Installige võrguadapterid kõigis arvutites, kus see on vajalik, või ühendage need arvutitega. (Järgige iga adapteriga kaasas olnud installijuhiseid.)

Seadistage või verifitseerige Interneti-ühendus (valikuline).

Võrgu seadistamiseks ei ole vaja Interneti-ühendust, siiski soovib enamik inimesi kasutada võrku Interneti-ühenduse jagamiseks. Interneti-ühenduse seadistamiseks on vaja kaabel või DSL-modemit ning Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) kontot. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mida on vaja Interneti-ühenduse loomiseks?

Kui Interneti-ühendus on juba olemas, siis tuleb teil lihtsalt veenduda, et ühendus töötab. Selleks avage veebibrauser ning minge veebisaidile, mida te tavaliselt ei külasta. (Kui lähete veebisaidile, mida külastate tihti, võivad osad veebilehed olla teie arvutisse salvestatud ning need kuvatakse ka vigase ühenduse korral õigesti.) Kui veebisait avaneb ning tõrketeadet ei ilmu, siis ühendus töötab.

Interneti-ühenduse ühiskasutus

Saate ühiskasutada ühte Interneti-ühendust kahe või enama arvuti vahel. Selle jaoks võite kasutada vahendavat seadet, mis asub Interneti-ühenduse ja teie arvuti vahel, või seadistada Interneti-ühenduse jagamine (ICS). Teie Interneti-teenuse pakkuja (ISP) võib küsida mitme Interneti-ühenduse eest lisatasu. Selle kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma Interneti-teenuse pakkuja poole.

Vaheseadme kasutamine. Te saate Interneti-ühenduse jagamiseks kasutada marsruuterit või kombineeritud marsruuterit ja modemit. Kui kasutate marsruuterit, siis ühendage see nii modemiga kui ka Interneti-ühenduses oleva arvutiga, ning seejärel verifitseerige Interneti-ühendus uuesti. Marsruuteriga kaasas olnud teave peaks sisaldama ühenduse juhiseid. Kui kasutate kombineeritud marsruuterit ja modemit, siis ühendage see suvalise arvutiga. Täpsemate ühenduse juhiste saamiseks vaadake seadmega kaasas olnud teavet.

Märkus

 • Marsruuter ja modem peavad ükskõik millisest võrgusolevast arvutist Interneti-ühenduse kasutamiseks olema sisse lülitatud.

ICS-i seadistamine. Kui soovite jagada Interneti-ühendust ilma marsruuteri abita, saate seadistada Interneti-ühenduse jagamise modemiga ühendatud arvutis. Sellel arvutil on vaja ka kahte võrguadapterit: ühte modemiga ühendamiseks ja ühte teise arvutiga ühendamiseks.

Arvutite ühendamine

Arvutite ühendamiseks on mitu moodust: konfiguratsioon sõltub võrguadapterite tüübist, modemist ja Interneti-ühendusest. See sõltub ka sellest, kas te soovite jagada Interneti-ühendust kõigi võrgus olevate arvutitega. Järgmised lõigud kirjeldavad lühidalt mõnda ühendusmeetodit.

Kuva kõik

Etherneti võrgud

Teil on vaja jaoturit, lülitit või marsruuterit, et ühendada arvutid Etherneti ühenduse abil. (Lisateavet iga tüüpi riistvara kohta leiate teemast Mille poolest erinevad jaoturid, kommutaatorid, marsruuterid ja pääsupunktid?)

Interneti-ühenduse jagamiseks tuleb kasutada marsruuterit. Ühendage marsruuter modemiga ühendatud arvutiga (kui te pole seda veel teinud).

Pilt Etherneti võrgust, milles on kaabelvõrgumarsruuter ja ühiskasutusega Interneti-ühendus
Etherneti-võrk kabelmarsruuteriga ja ühiskasutuses oleva Interneti-ühendusega

Kui teie kodu või kontor on Etherneti võrgu tarvis võrgustatud, siis seadistage ruumis olevad arvutid, millel on Etherneti pistikupesad ning ühendage need otse Etherneti pistikupesadesse.

Pilt kodusest Etherneti võrgust koos sisseehitatud Etherneti kaablitega
Sisseehitatud Etherneti-ühendusi kasutav Etherneti-võrk

Raadiovõrgud

Raadiovõrkude puhul käivitage marsruuteriga ühendatud arvutis viisard Raadiovõrgu marsruuteri või pääsupunkti häälestamine. Viisard juhendab teid muude arvutite ja seadmete võrku lisamise protsessis.

Pilt raadiovõrgust koos ühiskasutusega Interneti-ühendusega
Ühiskasutatava Interneti-ühendusega raadiovõrk

HomePNA võrgud

Kodu-PNA võrkude puhul on igas arvutis vaja kodu-PNA võrguadapterit (tavaliselt väline) ja igas ruumis, kus arvuti on, telefoni pistikupesa. Järgige Kordu-PNA adapteriga kaasatulnud juhiseid.

Powerline'i võrgud

Powerline'i võrkude puhul on igas arvutis vaja Powerline'i võrguadapterit (tavaliselt väline) ja igas ruumis, kus arvuti on, elektripistikupesa. Järgige Powerline'i adapteriga kaasatulnud juhiseid.

Lülitage sisse kõik arvutid või seadmed, näiteks printerid, mida te soovite võrku lisada. Kui võrk on juhtmega (Ethernet, Kodu-PNA või Powerline), siis peaks võrk olema häälestatud ja kasutusvalmis. Veendumaks, et kõik arvutid ja seadmed on korralikult ühendatud, tuleks teil võrku testida (vaadake altpoolt).

Käivitage võrgu seadistamise viisard

Kui teie võrk on kaabliga, ühendute koheselt, kui ühendate Etherneti kaabli. Raadiovõrgu puhul käivitage marsruuteriga ühendatud arvutis viisard Võrgu seadistamine.

 • Kausta Häälesta võrk avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja siis käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk, siis klõpsake suvandit Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, seejärel käsku Häälesta uus ühendus või võrk ja siis käskuHäälesta uus võrk.

  Viisard juhendab teid muude arvutite ja seadmete võrku lisamise protsessis. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Seadme või arvuti lisamine võrku.

Võrgu ühiskasutuse lubamine

Kui soovite oma võrgus faile ja printereid jagada, veenduge, et teie võrgu asukohatüübiks on seatud Kodu või Töökoht ja et võrgu avastamine ja failide jagamine on sisse lülitatud. Lisateabe saamiseks vaadake teemasid Võrgukoha valimine ja Võrgutuvastuse lubamine ja keelamine.

Võrgu testimine

Võrgu testimine on hea selleks, et veenduda, et kõik arvutid ja seadmed on ühendatud ja töötavad korralikult. Võrgu testimiseks toimige igas võrguarvutis järgmiselt.

 • Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, klõpsake oma kasutajanimel ja seejärel klõpsake vasakul paanil suvandil Võrk.

Te peaksite nägema selle arvuti ikoone, milles te olete, ning kõikide teiste võrku lisatud arvutite ja seadmete ikoone.

Märkus

 • Kui te ei näe kaustas Võrk ikoone, siis võivad võrgutuvastus ja failide ühiskasutus olla välja lülitatud. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Võrgutuvastuse lubamine ja keelamine.

 • Arvutite, kus töötab mõni Windowsi vanem versioon, ilmumine kausta Võrk võib võtta mitu minutit.

TCP/IP-sätete muutmine

Kui teil on vaja võrgu TCP/IP-sätteid muuta, vaadake teemat TCP/IP-sätete muutmine.

Sülearvuti ühendamine töölt koduvõrku

Lisateavet tööarvuti kasutamise kohta koduvõrgus leiate teemast Ümberlülitamine kodu ja töökoha võrkude vahel.Kas vajate rohkem abi?