Kujutlege, et istute oma elutoas diivanil ja sirvite veebilehti või lebate öösel voodis ja vestlete võrgus oma sõpradega või saadate dokumente köögis olevast arvutist printerisse, mis asub teie kodukontoris. Raadiovõrk pakub kõige paindlikumat võrguühendust ja selle häälestamine on lihtsam, kui arvata võite. See artikkel annab teile üksikasjalikud juhised raadiovõrgu häälestamiseks ja kasutamise alustamiseks.

Õige varustuse hankimine

Raadiovõrgu häälestamiseks vajate järgmisi seadmeid ja tingimusi.

Kuva kõik

Interneti lairibaühendus ja modem

lairiba-Internet on suure läbilaskevõimega (kiire) Interneti-ühendus. Ssissehelistusühendus on sellega võrreldes aeglasem ja raadiovõrgu jaoks mitte piisavalt võimas. DSL- ja kaabelühendus on kaks levinumat lairibaühenduse tehnilise lahenduse viisi. Lairibaühenduse saamiseks pöörduge mõne Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) poole. Tavaliselt pakuvad DSL-ühendust telefonsideettevõtted ja kaabel-TV-teenuste pakkujad. ISP-d pakuvad sageli koos püsiühenduse pakkumisega ka lairibamodemeid ja vahel ka paigaldavad selle teile ise. Mõned ISP-d pakuvad kaabelmodemit ja raadiovõrgumarsruuterit sisaldavaid liitseadmeid. Neid võite leida ka arvuti- või elektroonikakauplustest.

Kaabli- ja DSL-modemi pilt
Tüüpiline kaablimodem (vasakul) ja DSL-modem (paremal)

Raadiovõrgumarsruuter

Marsruuter saadab andmeid nii teie võrgust Internetti kui ka vastupidi. Raadiovõrgumarsruuteri kasutamisel luuakse arvuti võrguühendus kaablite asemel raadiosignaalide abil. Mõned erinevad raadiovõrgutehnoloogia tüübid on 802.11a, 802.11b, 802.11g ja 802.11n. Soovitame kasutada marsruuterit, mis toetab tüüpi 802.11g või 802.11n, kuna need on kiired ja pakuvad tugevat raadiosignaali. Raadiovõrgutehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Raadiovõrgu võrgustamine: korduma kippuvad küsimused.

Raadiovõrgu marsruuteri pilt
Tüüpiline raadiovõrgu marsruuter

Raadiovõrguadapterid

Võrguadapter on seade, mille abil luuakse arvuti ja võrgu vaheline ühendus. Sülearvuti või lauaarvuti raadiovõrku ühendamiseks peab arvutil olema raadiovõrguadapter. Enamikul sülearvutitel ja ka paljudel lauaarvutitel on raadiovõrguadapter juba olemas. Oma arvutis raadiovõrguadapteri olemasolu kontrollimiseks toimige järgmiselt.

 1. Seadmehalduri avamiseks klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Juhtpaneel, seejärel lingil Süsteem ja turve ning siis klõpsake jaotises Süsteem suvandil Seadmehaldur. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

 2. Topeltklõpsake üksusel Võrguadapterid.

 3. Otsige võrguadapterit, mille nimi sisaldab sõna „raadiovõrk” („wireless”).

Pilt kaustast Seadmehaldur koos raadiovõrguadapteriga
Seadmehaldur, mis kuvab raadiovõrgu adapteri

Kui arvutil on vaja raadiovõrguadapterit, saate selle osta arvuti- või elektroonikakauplusest ja selle ise paigaldada. USB-adapterid on hea valik, sest need on väiksed, neid on lihtne paigaldada ja neid saab vaheldumisi mitmes arvutis kasutada. Veenduge, et adapter oleks teie raadiovõrgumarsruuteriga sama tüüpi. Adapteri tüüp on tavaliselt märgitud pakendile, enamasti on see kas täht G või A.

Raadiovõrgu USB-adapterite pilt
Tüüpilised raadiovõrgu USB-adapterid

Modemi ja Interneti-ühenduse häälestamine

Kui teil on kogu vajalik varustus olemas, tuleb modem ja Interneti-ühendus häälestada. Kui Interneti-teenuse pakkuja (ISP) pole teie modemit häälestanud, järgige modemi arvuti ja Internetiga ühendamiseks modemiga kaasas olnud juhiseid. Kui kasutate DSL-ühendust, ühendage modem telefonipistikupessa. Kui kasutate kaablit, ühendage modem kaablipistikupessa. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Lairibaühenduse (DSL- või kaabliühendus) loomine.

Raadiovõrgumarsruuteri asukoha valimine

Paigutage raadiovõrgumarsruuter kohta, kus selleni jõuab kõige tugevam signaal ja kus on kõige vähem häireid tekitavaid segajaid. Parimate tulemuste saamiseks toimige järgmiselt.

 • Paigutage raadiovõrgumarsruuter võrku kavandatavate seadmete suhtes kesksesse kohta. Tugevaima signaali tagamiseks paigutage marsruuter võimalikult kodu keskele.

 • Ärge paigutage raadiovõrgumarsruuterit põrandale ega metallesemete (nt metallist kartoteegikapi) lähedusse. Mida vähem on arvuti ja marsruuteri signaali vahel füüsilisi takistusi, seda tugevam on marsruuteri signaal.

 • Vähendage häiringute tekke võimalusi. 802.11g-võrgu seadmed töötavad sagedusel 2,4 GHz. Samal sagedusel töötavad ka paljud mikrolaineahjud ja juhtmeta telefonid. Kui lülitate mikrolaineahju sisse või teile helistatakse juhtmeta telefonile, võib see ajutiselt häirida teie raadiovõrgu signaali. Selliseid probleeme saate vältida, kui kasutate kõrgemal sagedusel (nt 5,8 GHz) töötavat juhtmeta telefoni.

Raadiovõrgu turvaliseks muutmine

Turvalisus on alati oluline, raadiovõrgu puhul on see aga veelgi tähtsam, sest võrgusignaal võib ulatuda teie kodust kaugemale. Kui te oma võrku ei turva, võivad lähedalasuvaid arvuteid kasutavad inimesed teie võrguarvutites talletatavat teavet näha ja kasutada teie Interneti-ühendust. Võrgu turvamiseks toimige järgmiselt.

 • Kaitske oma marsruuterit, muutes ära vaikekasutajanime ja -parooli. Enamikul marsruuteritootjatel on marsruuteril oma vaikekasutajanimi ja -parool, samuti vaikevõrgunimi. Võõrad võivad seda teavet teie teadmata teie marsruuterisse pääsemiseks ära kasutada. Selle riski vältimiseks muutke oma marsruuteri vaikekasutajanimi ja parool ära. Lisateavet saate oma seadmega kaasas olnud juhenditest.

 • Häälestage oma võrgu jaoks turbevõti. Nii nagu kartoteegikappidel on avamiseks võtmed ja seifidel numbrikombinatsioonid, on ka raadiovõrkudel võrgu turbevõti, mis aitab võrku kaitsta volitamata juurdepääsu eest. Võrgu turbevõtme häälestamiseks toimige järgmiselt.

  1. Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk ja seejärel klõpsake linki Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

  2. Klõpsake suvandil Häälesta uus ühendus või võrk.

  3. Klõpsake nupul Häälesta uus võrk ja seejärel nupul Edasi.

  Viisard juhendab teid võrgunime ja turbevõtme loomisel. Kui teie marsruuter seda toetab, kasutab viisard vaikimisi WPA- või WPA2-turbeprotokolli. Soovitame kasutada WPA2-turbestandardit, sest see pakub suuremat turvalisust kui levinum WPA või Wired Equivalent Privacy (WEP) protokoll. WPA2 või WPA puhul on võimalik kasutada ka parooli, nii et teil pole pole vaja krüptovõtmena kasutatavat tähtede ja numbrite jada meelde jätta. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Millised raadiovõrgu turvameetodid olemas on?

Raadiovõrgu marsruuteri või pääsupunkti häälestamise viisardi pilt
Võrgu turbevõtme loomine
 • Kirjutage oma turbevõti üles ja hoidke seda kindlas kohas. Turbevõtme saate viisardi juhiste järgi salvestada ka USB-mäluseadmele.

 • Kasutage tulemüüri. Tulemüür on riist- või tarkvara, mis aitab teie arvutit häkkerite ja ründetarkvara eest kaitsta. Kui igas võrgu arvutis töötab tulemüür, aitab see piirata ründetarkvara levikut võrgus ja kaitsta arvuteid Interneti kasutamise ajal. Windows Selle Windowsi versiooniga on tulemüür kaasas. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Tulemüür: korduma kippuvad küsimused.

Arvutite lisamine võrku

Süle- või lauaarvuti raadiovõrku ühendamiseks toimige järgmiselt.

 1. Akna Võrguühenduse loomine avamiseks klõpsake olekualal võrguikoonil (Raadiovõrguikooni pilt või Kaabelvõrguikooni pilt).

 2. Klõpsake võrkude loendis sellel võrgul, millega soovite ühenduse luua, ja seejärel nupul Ühenda.

 3. Sisestage turbevõti. Tippige võti või ühendage arvuti USB-porti USB-mäluseade, kuhu turbevõti on salvestatud.

Failide ja printerite ühiskasutus

Tänu raadiovõrgule pääsete Internetti kodus igast toast, kuid lisaks soovite raadiovõrgu kaudu juurde pääseda ka failidele ja printeritele.

Kuva kõik

Failide ühiskasutusse andmine

Lihtsaim viis oma võrgus faile ühiskasutusse anda on seada üles ühiskasutus kodurühmas. Kui teil pole kodurühma, siis saate faile ühiskasutusse anda nii, et paigutate need ühte avalikku kausta. Avalikku kausta paigutatud faile ja kaustu saavad automaatselt kasutada kõik, kes on teie võrku ühendatud. Avalike kaustade ühiskasutuse sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Akna Ühiskasutuse täpsemad sätted avamiseks klõpsake nupul StartNupu Start pilt ja seejärel suvandil Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk, klõpsake lingil Võrgu- ja ühiskasutuskeskus ja seejärel vasakul paanil käsul Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid.

 2. Praeguse võrguprofiili laiendamiseks klõpsake noolsulul Noolenupuikooni pilt.
 3. Jaotises Avalike kaustade ühiskasutus klõpsake ühel järgmistest suvanditest.

  • Lülitage ühiskasutus sisse, et kõik võrgupääsuga isikud saaksid avalikes kaustades olevaid faile lugeda ja kirjutada

  • Lülitage avalike kaustade ühiskasutus välja (sellesse arvutisse sisselogitud inimestel on jätkuvalt juurdepääs nendele kaustadele)

 4. Klõpsake nupul Salvesta muudatused. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

  Neid toiminguid peate kordama kõikides arvutites, kus asuvaid faile soovite ühiskasutusse anda.

  Oma failide ühiskasutusse andmiseks salvestage või kopeerige need oma arvutis kausta Avalik. Avalik kaust on olemas iga teegi jaoks (dokumendid, muusika, videod ja pildid). Iga inimene, kellel on selles arvutis kasutajakonto, ühiskasutab neid kaustu. Näiteks Avalike dokumentide kausta avamiseks tehke järgmist.

  1. Dokumenditeegi avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Dokumendid.

  2. Jaotises Teegid topeltklõpsake navigeerimispaanil suvandil Dokumendid ja seejärel topeltklõpsake suvandil Avalikud dokumendid.

  Pilt kaustast Avalikud dokumendid
  Kaust Avalikud dokumendid

Printeri ühiskasutamine

Kui ühe teie arvutiga on ühendatud printer, saate sellega printida igast raadiovõrku ühendatud arvutist. Printeri ühiskasutusse andmiseks on lihtsaim viis märkida kodurühma loomisel ruut Printerid. Kui teil pole kodurühma, toimige järgmiste juhiste järgi.

 1. Logige sisse arvutisse, millega printer on ühendatud.

 2. Akna Ühiskasutuse täpsemad sätted avamiseks klõpsake nupul StartNupu Start pilt ja seejärel suvandil Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk, klõpsake lingil Võrgu- ja ühiskasutuskeskus ja seejärel vasakul paanil käsul Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid.

 3. Praeguse võrguprofiili laiendamiseks klõpsake noolsulul Noolenupuikooni pilt.
 4. Jaotises Failide ja printerite ühiskasutus klõpsake suvandil Lülita failide ja printerite ühiskasutus sisse ja seejärel nupul Salvesta muudatused. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

Märkus

 • Kui parooliga kaitstud ühiskasutus on sisse lülitatud, on printeri kasutamiseks vaja arvutis parooliga kasutajakontot.

Printeri kasutamiseks igast võrgusolevast arvutist toimige järgmiselt.

 1. Kausta Võrk avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk ja siis klõpsake kaustas Võrgu- ja ühiskasutuskeskus linki Kuva võrguarvutid ja seadmed.

 2. Topeltklõpsake selle arvuti ikoonil, millega printer on ühendatud.

 3. Topeltklõpsake printeri ikoonil. Windows lisab automaatselt printeri teie arvutile ja installib printeridraiveri.

Nautige vabadust!

Ongi kõik - teie raadiovõrk on kasutusvalmis. Nüüd saate kas või diivanil või rõdul puhates veebilehti sirvida, meilisõnumeid saata või Internetis sisseoste teha.Kas vajate rohkem abi?