Tiitrite või subtiitrite kuvamine Windows Media Centeris


Tiitriteks nimetatakse telesaadete heliosa tekstilist esitust. Näiteks võidakse tiitritega kuvada nii telesaate dialoogid kui ka mitteverbaalne teave (nt teave muusika- ja heliefektide kohta). Teie televisiooniteenuse pakkuja edastab sellise tekstisisu koos telesignaaliga. Tiitrite sisselülitamisest Windows Media Centeris on abi, kui olete kurt või halva kuulmisega või kui soovite heli vaikseks keerata ja teksti lugeda.

Subtiitrid on üldisem nimetus, mida kasutatakse filmides esineva suulise kõne kirjeldamiseks. Subtiitrid kuvatakse sageli helist erinevas keeles. Kui vaatate DVD-lt filmi, millel on ka subtiitrite kuvamise võimalus, saate subtiitrid Media Centeri kaudu sisse lülitada.

Kui heli on vaigistatud, kuvatakse tiitrid ja subtiitrid Media Centeris vaikimisi automaatselt. Soovi korral saate seda sätet muuta.

Kuva kõik

Telesaadete tiitrite sisse- või väljalülitamine

Media Centeris saab kuvada TV-teenuse pakkuja edastatavaid tiitreid. Uurige oma teenusepakkujalt, kas ta edastab ka nende telesaadete tiitreid, mida teie vaadata soovite.

  1. Liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nuppu Sätted, vahekaarti TV ja seejärel nuppu Tiitrid.

  2. Klõpsake jaotises Subtiirite kuvamine väärtuste Sees, Väljas või Sisse lülitatud kui hääl vaigistatud valimiseks pluss- (+) või miinusmärki () ja seejärel nuppu Salvesta.

Märkus.

  • Vaikesäte on Sisse lülitatud kui hääl vaigistatud, mille puhul kuvatakse tiitrid ainult juhul, kui heli on vaigistatud.

Telesaadete tiitrite ilme muutmine

Saate muuta tiitrite ilmet (nt teksti suurust või värvi).

  1. Liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nuppu Sätted, vahekaarti TV ja seejärel nuppu Tiitrid.

  2. Klõpsake nuppu Täpsemalt ja seejärel sätete kohandamiseks väärtust Kasuta minu kohandatud sätteid.

  3. Sätete muutmiseks klõpsake pluss- (+) ja miinusmärke () ning seejärel nuppu Salvesta.

Märkus.

  • Sõltuvalt TV-signaali tüübiks võidakse kuvada veel suvandeid. Näiteks on võimalik, et saate seada digi-TV kanalite eelistatava keele.

DVD-de subtiitrite sisse- või väljalülitamine

  1. Liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nuppu Sätted, vahekaarti DVD ja seejärel nuppu Subtiiter.

  2. Klõpsake väärtuste Sees, Väljas või Sisse lülitatud kui hääl vaigistatud valimiseks pluss- (+) ja miinusmärke () ning seejärel nuppu Salvesta.Kas vajate rohkem abi?