Üksuste juhuesitus ja kordamine Windows Media Playeris


Windows Media Playeris kuvatakse esitatavad üksused loendipaanil režiimis Praegu esitamisel ja Playeri teegis. Saate muuta üksuste esitamise järjekorda, lülitades sisse segaesituse, milles esitatakse üksusi juhuslikus järjekorras. Saate valida ka üksuste korduva esitamise. Kui lülitate sisse kordusesituse, esitatakse kõiki loendipaanil olevaid üksusi korra ja seejärel hakatakse neid uuesti esitama. Võite korraga sisse lülitada nii sega- kui ka kordusesituse. DVD-de puhul ei saa sega- ega kordusesituse funktsioone kasutada.

Sega- või kordusesituse sisselülitamine ei muuda kuvamisjärjestust loendipaanil. Ainult ühe faili kordusesituseks tühjendage loendipaan kõigist üksustest, jättes alles ainult esitatava üksuse.

Loendipaani kuvamiseks režiimis Praegu esitamisel paremklõpsake Playeris tühjal alal ja seejärel klõpsake käsul Kuva loend. Loendipaani kuvamiseks Playeri teegis klõpsake vahekaardil Esita.

Vaadake seda videot ja saate teada, kuidas kasutada Windows Media Playeris juhuesitust ja kordust (0:53)

Üksuste segamine ja kordamine Windows Media Playeris

  • Sega- või kordusesituse sisselülitamiseks tehke ühte või mõlemat järgmistest.

    • Üksuste segamiseks klõpsake nupul Lülita juhuesitus sisse Nupu Lülita juhuesitus sisse pilt.
    • Üksuste kordamiseks klõpsake nupul Lülita kordusrežiim sisseNupu Lülita kordusrežiim sisse pilt.

    Sega- ja kordusesitus jäävad sisselülitatuks, kuni te nende väljalülitamiseks uuesti vastavatel nuppudel klõpsate.

Märkus

  • Võib-olla peate režiimis Praegu esitamisel akna suurust muutma, et näha nuppe Lülita juhuesitus sisse ja Lülita kordusrežiim sisse.

Lisateavet Windows Media Playeri erinevate režiimide ja funktsioonide kohta saate teemast Windows Media Playeriga alustamine. Lisateavet esitusloendi redigeerimise kohta käsu Sega loend abil saate teemast Tavalise esitusloendi loomine või muutmine Windows Media Playeris.Kas vajate rohkem abi?