Ümberlülitus kodu- ja töövõrgu vahel


Kui tahate sülearvuti töölt koju tuua ja lülitada see koduvõrku, võib juhtuda, et peate osa sätteid muutma.

Interneti pääsemine

Kui tahate kodus ainult Internetti kasutada, ühendage sülearvuti koduvõrguga.

Kuva kõik

Etherneti koduvõrguga ühenduse loomine

 • Ühendage üks Etherneti kaabli ots sülearvutiga ja teine jaoturisse, kommutaatorisse või marsruuterisse. Interneti-ühendus peaks kohe tekkima.

Ühenduse loomine koduse raadiovõrguga

Sülearvutil peab olema raadiovõrgu adapter.

 1. Lülitage sülearvuti sisse.

 2. Akna Võrguühenduse loomine avamiseks klõpsake olekualal võrguikoonil (Raadiovõrguikooni pilt või Kaabelvõrguikooni pilt).

 3. Klõpsake loendis kodusel raadiovõrgul ja seejärel sisestage vajaduse korral võrgu turbevõti.

  Te peaksite saama ühenduse raadiovõrguga ja pääsema Internetti.

Märkus

 • Kui teie kodus on raadiovõrk, soovitame kasutada võrgu turbevõtit. Vastasel juhul seate ohtu oma sülearvuti autoriseerimata häkkerite või ründetarkvara ees. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Miks tuleks raadiovõrku turvata?

Kui teil on probleeme võrguühenduse või Internetti pääsemisega, vaadake teemat Miks ei saa luua võrguühendust? või Miks ei saa Interneti-ühendust luua?

Failide ja printeri ühiskasutuse lubamine

Enne failide ja printerite ühiskasutamist võrgus peate esmalt nende ühiskasutuse lubama. Lihtsaim viis selleks on kodurühma loomine või sellega ühinemine.

Kodurühma kasutamine failide ja printerite ühiskasutuseks

Kui häälestate arvuti töötama Windowsi selle versiooniga, luuakse kodurühm automaatselt. Kuid kodurühma on võimalik luua ka järgmiste juhiste järgi.

 1. Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk ja seejärel klõpsake linki Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

 2. Klõpsake käsul Valige kodurühma ja ühiskasutuse suvandid.

 3. Kodurühma loomiseks või sellega ühinemiseks järgige juhiseid.

Märkus

 • Kui arvuti kuulub domeeni, siis ei saa faile ja printereid ühiskasutusse anda, kuid teiste ühiskasutatavaid faile ja printereid saab siiski kasutada.

 • Kodurühmad pole operatsioonisüsteemis Windows  Server 2008 R2 saadaval.

Failide ja printerite ühiskasutamine kodurühmata

Soovitame võrgus failide ja printerite ühiselt kasutamiseks kasutada kodurühma, sest see on palju lihtsam viis ühiskasutamise häälestamiseks. Lisateavet leiate ülalt jaotisest Kodurühma kasutamine failide ja printerite ühiskasutuseks.

 1. Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk ja seejärel klõpsake linki Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

 2. Kui võrk on seatud avalikuks võrguks, klõpsake suvandil Avalik võrk ja siis klõpsake kas suvandil Koduvõrk või Töökoha võrk.

Kui arvuti, kus töötab Windows 7, on ühendatud domeeniga, ei saa arvatavasti võrgukohta muuta koduvõrguks või töökoha võrguks. Sel juhul klõpsake vasakpaanil suvandil Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid ja kontrollige, kas järgmised suvandid on sisse lülitatud.

 • Võrgutuvastus (vaadake teemat Võrgutuvastuse lubamine ja keelamine )

 • Failide ühiskasutus

 • Avalike kaustade ühiskasutus (kui soovite failide ühiskasutuseks kasutada kaustu Avalikud dokumendid, Avalik muusika, Avalikud pildid ja Avalikud videod)

 • Printeri ühiskasutus

Märkus

 • Parooliga kaitstud ühiskasutuse rakendamiseks peavad mõlema arvuti jaoks täpselt ühesugused kasutajakontod ja paroolid olema. Tavaliselt ei ole see nii, kui kasutatakse töökoha sülearvutit ja kodu lauaarvutit. (Parooliga kaitstud ühiskasutuse valik pole domeeni võrkudes saadaval.)

Printerile juurdepääsemine

Koduarvutiga ühendatud printeri kasutamiseks sülearvutist, lülitage kõigepealt võrgutuvastus sisse (kui printer on ühendatud arvutiga, kus töötab Windows 7) ja seejärel kontrollige, kas printer on ühiskasutuses.

Kuva kõik

Printeri ühiskasutamise kontrollimine ja printeri ühiskasutatavaks häälestamine

 1. Logige arvutisse, mis on koduvõrgus ja mis on juba printeriga ühendatud.

 2. Akna Seadmed ja printerid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake käsku Seadmed ja printerid.

 3. Paremklõpsake printeril, mida soovite ühiskasutada, klõpsake suvandil Printeri atribuudid ja siis vahekaardil Ühiskasutus.

  Kui printer on ühiskasutatuses, siis suvand Anna see printer ühiskasutusse on märgistatud. Kui see ei ole märgistatud, klõpsake nupul Anna see printer ühiskasutusse ja siis klõpsake nupul OK.

Ühiskasutatava printeri kasutamiseks peate sülearvutis häälestama printeri kasutuse.

Printeri lisamine

 1. Printerilisamisviisardi avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, seejärel käsku Riistvara ja heli, käsku Printerid ja siis käsku Lisa printer.

 2. Valige suvand Võrgu-, raadio- või Bluetooth-printeri lisamine ning järgige viisardi juhiseid.

Failide ja kaustade ühiskasutus

Faile ja kaustu saab muuta ühiskasutatavaks kahel viisil: lihtsa failide ühiskasutamise kaudu - pannes failid või kaustad üldisesse ühiskasutatavasse kausta võrgus, või failide kohapealse ühiskasutuse puhul - märgistades soovitud failid või kaustad ühiskasutatavateks ilma nende asukohta muutmata.

Kuva kõik

Ühiskasutamise häälestamine operatsioonisüsteemiga Windows XP töötavates arvutites

Kui mõnda teie koduarvutisse on installitud Windows XP versioon, mis on varasem kui hoolduspaketiga Service Pack 2 Windows XP, peate täiendama need arvutid enne, kui saate ühiskasutuse häälestada.

 1. Käivitage Võrgu installiviisard igal arvutil, kui te seda veel teinud ei ole.

 2. Kui ilmub vastav viip, valige failide ühiskasutuse lubamine. See loob Ühisdokumentide kausta igasse arvutisse. Failid selles kaustas on võrgus kõigile juurdepääsetavad.

Märkused

 • Kausta Ühisdokumendid avamiseks klõpsake nupul Start, suvandil Minu dokumendid ja seejärel suvandil Ühisdokumendid.

 • Operatsioonisüsteemis Windows XP pole üksikute failide ühiskasutus võimalik. Ühiskasutusse peab lubama kogu kausta. Et ühiskasutada kaustu ja nende sisu ilma neid Ühisdokumentide kausta liigutamata, minge kohta, kus on kaust, mida soovite ühiskasutada, paremklõpsake kaustal ja klõpsake suvandil Ühiskasutus ja turvalisus. Klõpsake vahekaardil Ühiskasutus, käsul Anna see kaust ühiskasutusse ning seejärel nupul Rakenda.

Ühiskasutamise häälestamine operatsioonisüsteemiga Windows Vista töötavates arvutites

Kaust Ühiskasutatavad dokumendid on operatsioonisüsteemis Windows Vista asendatud kaustaga Avalik.

 1. Klõpsake kaustas Võrgu- ja ühiskasutuse keskus suvandi Avalike kaustade ühiskasutus kõrval asuval noolenupul Noolenupuikooni pilt ja seejärel klõpsake ühel järgnevatest linkidest.
  • Lülita ühiskasutus sisse nii, et kõik võrgule juurdepääsu omavad isikud saavad faile avada

  • Lülita ühiskasutus sisse nii, et kõik võrgule juurdepääsu omavad isikud saavad faile avada, muuta ja luua

 2. Klõpsake nupul Rakenda. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

  Failid kaustas Avalik on kõigile võrgus juurdepääsetavad.

Märkused

 • Kausta Avalik avamiseks järgige neid juhiseid: Klõpsake kaustas Dokumendid vasaku paani allosas oleva suvandi Kaustad kõrval oleval noolel ja seejärel klõpsake suvandil Avalik.

 • Et jagada faile või kaustu liigutamata neid sellese kausta, minge kohta, kus see fail või kaust, mida soovite jagada, asub, paremklõpsake failil või kaustal, klõpsake suvandil Ühiskasutus ja järgige viisardi õpetust.

Ühiskasutamise häälestamine operatsioonisüsteemiga Windows 7 töötavates arvutites

Operatsioonisüsteemis Windows 7 on kaust Avalik asendatud eraldi avalike kaustadega vastavalt failitüübile (Dokumendid, Pildid, Muusika, Videod).

 1. Akna Ühiskasutuse täpsemad sätted avamiseks klõpsake nupul StartNupu Start pilt ja seejärel suvandil Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk, klõpsake lingil Võrgu- ja ühiskasutuskeskus ja seejärel vasakul paanil käsul Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid.

 2. Praeguse võrguprofiili laiendamiseks klõpsake noolsulul Noolenupuikooni pilt.
 3. Jaotises Avalike kaustade ühiskasutus klõpsake ühel järgmistest suvanditest.

  • Lülitage ühiskasutus sisse, et kõik võrgupääsuga isikud saaksid avalikes kaustades olevaid faile lugeda ja kirjutada

  • Lülitage avalike kaustade ühiskasutus välja (sellesse arvutisse sisselogitud inimestel on jätkuvalt juurdepääs nendele kaustadele)

 4. Klõpsake nupul Salvesta muudatused. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

  Failid kaustades Avalik on kõigile võrgus juurdepääsetavad.

Märkused

 • Kaustade Avalik avamiseks järgige neid juhiseid:

  1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt ja siis klõpsake kasutajakonto nimel.
  2. Topeltklõpsake kaustal Dokumendid, Pildid, Muusika või Videod ja siis topeltklõpsake kaustal Avalikud dokumendid, Avalikud pildid, Avalik muusika või Avalikud videod.

 • Et jagada faile või kaustu liigutamata neid avalikku kausta, minge kohta, kus see fail või kaust, mida soovite jagada, asub, paremklõpsake failil või kaustal, klõpsake suvandil Ühiskasutus ja järgige viisardi õpetust.

Juurdepääs arvutitele võrgus

Enne kui saate teisele arvutile võrgus juurde pääseda, peate teadma selle nime.

Kuva kõik

Arvuti nime leidmine

 1. Kausta Süsteem avamiseks klõpsake nupul StartNupu Start pilt, paremklõpsake kaustal Arvuti ja seejärel nupul Atribuudid.

 2. Nimi kuvatakse vahekaardil Arvuti nimi, domeen ja töörühma sätted.

Koduarvutile sülearvutist juurdepääsemine

Et pääseda juurde koduarvutis olevatele failidele, saate sisse logida külalisena (see tähendab, et pääsete juurde ainult kaustades Avalik olevatele failidele); kui teil on aga selles arvutis kasutajakonto, saate selle kaudu sisse logida. Lisateavet kasutajakontode kohta leiate teemast Kasutajakontod: korduma kippuvad küsimused. Et teisele arvutile juurde pääseda, järgige neid juhiseid.

 1. Kausta Võrk avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk ja siis klõpsake kaustas Võrgu- ja ühiskasutuskeskus linki Kuva võrguarvutid ja seadmed.

 2. Kui teil on kodurühm, topeltklõpsake suvandil Kodurühm ja siis topeltklõpsake arvutil, millele soovite juurde pääseda.

 3. Kui teil pole kodurühma, topeltklõpsake arvuti ikoonil, et näha neid faile ja kaustu, millele te juurde pääsete.

Märkused

 • Kui arvuti, kuhu olete praegu sisse logitud, kasutajanimi ja parool erinevad nendest, mis on arvutil, millele püüate juurde pääseda, võidakse teilt paluda sisestada kasutajanimi ja parool.

 • Kui teine arvuti on seadistatud lubamaks juurdepääsu kõigile võrgus, ühendatakse teid automaatselt, aga teil on vaid külalise juurdepääs. See tähendab, et teil on juurdepääs vaid failidele kaustades Avalik. Te võite teise võrgus oleva arvutiga automaatselt ühenduse luua oma kasutajaandmetega, kui salvestate oma parooli. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Paroolide, sertide ja muude mandaatide salvestamine automaatseks sisselogimiseks.

Sülearvutile koduarvutist juurdepääsemine

 1. Kausta Võrk avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk ja siis klõpsake kaustas Võrgu- ja ühiskasutuskeskus linki Kuva võrguarvutid ja seadmed.

 2. Topeltklõpsake sülearvuti ikoonil.

 3. Kui teil palutakse sisse logida, sisestage töökoha domeen ja kasutajanimi, eraldades need tagurpidi kaldkriipsuga (näiteks: domeen\kasutajanimi) ja sisestage parool, mida kasutate tööl sisselogimiseks.

  Avaneb kaust, kus on sülearvuti ühiskasutatavad failid ja kaustad.Kas vajate rohkem abi?