Käsitsi sünkroonimine Windows Media Playeris


Kui muusikavalik Windows Media Playeri teegis on väga suur või kandeseadme mälumaht on piiratud, on soovitatav seadme sisu käsitsi sünkroonida. Iga kord, kui uuendate seadmes olevaid meediumifaile, peate looma sünkroonitavate failide ja esitusloendite loendi. Kui soovite luua juhujärjestuses muusikapalade loendi, saate loendi enne sünkroonimist segada. Varem sünkroonitud üksused säilitatakse seadmes, kuni te need ükshaaval käsitsi kustutate, kuid soovi korral saate kõik varem sünkroonitud andmed vormindusfunktsiooni abil korraga kustutada.

Sünkroonimisprotsessi edenemise pilt
Seadme sisu sünkroonimine

Lisateavet automaatse ja manuaalse sünkroonimise kohta leiate teemast Seadme sünkroonimiseks seadistamine Windows Media Playeris Lisateavet Playeri teegi kohta leiate teemast Windows Media Playeriga alustamine.

Kuva kõik

Üksuste lisamine seadmesse

 1. Lülitage seade sisse ja ühendage arvutiga.

 2. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 3. Klõpsake Playeri teegis vahekaardil Sünkrooni ja tehke siis ühte või mõlemat järgmistest.

  • Üksuste lisamiseks lohistage failid, albumid või esitusloendid loendipaanile.

   Mitme kõrvuti oleva üksuse valimiseks vajutage ja hoidke üksuste valimisel all tõstuklahvi (Shift). Mittekülgnevate üksuste valimiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda üksuste valimisel all.

  • Üksuse eemaldamiseks loendist paremklõpsake loendipaanil eemaldataval üksusel ja klõpsake käsul Eemalda loendist.

 4. Kontrollige loendipaanil, kas kõik soovitud üksused on sünkroonitavate üksuste loendis ja mahuvad seadmesse.

 5. Klõpsake nupul Alusta sünkroonimist.

Märkused

 • Loendi kohal asuval olekuribal kuvatakse seadme kogu mälumaht, kasutatud mälumaht ja sünkroonimisloendis olevate üksuste kasutatav mälumaht (kui need sünkroonitakse). Sünkroonimise edenemise kontrollimiseks üksikasjapaanil klõpsake olekuriba.

 • Kui arvutiga on ühendatud mitu seadet, klõpsake navigeerimispaanil soovitud seadmel ja siis vahekaardil Sünkrooni.

Üksuste kustutamine seadmest

 1. Lülitage seade sisse ja ühendage arvutiga.

 2. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 3. Klõpsake navigeerimispaanil seadme kõrval oleval noolel ja siis seadme all kuvatavas loendis kustutatavate meediumifailide tüübil (nt Muusika).

 4. Paremklõpsake üksikasjapaanil eemaldataval failil ja seejärel klõpsake käsul Kustuta.

  Kui soovite kustutada mitu üksust, saate aja säästmiseks valida enne paremklõpsamist üksuste rühma. Mitme kõrvuti oleva üksuse valimiseks vajutage ja hoidke valiku tegemisel all tõstuklahvi (Shift). Mittekülgnevate üksuste valimiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda valimise ajal all.

Muusika juhuesitus seadmes

Kui soovite seadmesse salvestada juhuvaliku kogu Playeri teegis olevatest muusikapaladest, saate kasutada muusika juhuesituse funktsiooni. Seda saab teha nii.

 1. Lülitage seade sisse ja ühendage arvutiga.

 2. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 3. Klõpsake Playeri teegis vahekaardil Sünkrooni.

 4. Klõpsake nupul SünkroonimissuvandidNupu Sünkroonimissuvandid pilt, osutage seadme nimele ja klõpsake käsul Sega loend.

Märkus

 • Muusika juhuesituse funktsiooni kasutamisel kustutatakse enne juhuloendi lisamist kõik varem sünkroonitud failid.

Seadme vormindamine

Kõigi olemasolevate andmete seadmest kustutamiseks ja seadme ettevalmistamiseks sisu Playeris sünkroonimiseks saate kasutada vormindusfunktsiooni.

 1. Lülitage seade sisse ja ühendage arvutiga.

 2. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 3. Klõpsake Playeri teegis vahekaardil Sünkrooni, siis nupul SünkroonimissuvandidNupu Sünkroonimissuvandid pilt, osutage seadme nimele ja klõpsake siis käsul Vorminda.

  Pidage meeles, et Playeri abil ei saa kõigi seadmete sisu vormindada. Lisateavet leiate seadme dokumentatsioonist.

  Hoiatus

  • Vormindamisel kustutatakse seadmest kõik andmed.Kas vajate rohkem abi?