Saatekava kasutamine Windows Media Centeris


Kui arvutiga on ühendatud TV-signaal, võite telesaadete jälgimiseks Windows Media Centeris kasutada saatekava. Saatekava on kasulik saadete ajastamisel, mida soovite salvestada, või lihtsalt kanalite sirvimisel ja huvitavate telesaadete otsimisel.

Saatekava pilt Media Centeris
Võite saatekava sirvida üks ajapilu korraga või hüpata põnevate saadete leidmiseks paar päeva või isegi nädalat ettepoole.

Enne saatekava kasutamist vajate kolme asja.

Saatekavas liikumine

Saatekavas võite liikuda hiire või klaviatuuri abil, samuti kasutada Media Centeri kaugjuhtimispulti. Kaugjuhtimise kasutamiseks on vajalik Media Centeri valikuline kaugjuhtimispult ja vastuvõtja.

Eesmärk
Hiire ja klaviatuuri kasutamine
Media Centeri kaugjuhtimispuldi kasutamine

Saatekava avamine

Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nupul Saatekava.

Vajutage nuppu SAATEKAVA.

Liikumine otse kindlale kanalile saatekavas

Tippige klaviatuurilt kanali number.

Vajutage kanali numbri sisestamiseks numbrinuppe.

Järgmisele või eelmisele ajapilule kerimine

Klõpsake paremnoole või vasaknoole nupul.

Vajutage paremnoole või vasaknoole nuppu.

Ajapilude kiire läbikerimine

Klõpsake ja hoidke all paremnoole või vasaknoole nuppu.

Vajutage ja hoidke all paremnoole või vasaknoole nuppu.

Telekanalite ühekaupa läbikerimine

Klõpsake ülesnoole või allanoole nupul.

Vajutage ülesnoole või allanoole nuppu.

Telekanalite kiire läbikerimine

Klõpsake ja hoidke all ülesnoole või allanoole nuppu.

Vajutage nuppu CH/PG+ või CH/PG-.

Saatekava filtreerimine kategooriate järgi

Klõpsake jaotisel Kategooriad (saatekava vasakpoolses osas) ja seejärel kategoorial. Eelvaate saamiseks liigutage hiirt üle iga kategooria. Filtreerimata saatekava kuvamiseks klõpsake käsul Kõik. (Mõnes piirkonnas ei ole võimalik saatekava filtreerida.)

Menüü Kategooriad avamiseks klõpsake praeguses ajapilus kaks korda vasaknoole nupul. Vajutage kategooria valimiseks ülesnoole või allanoole nuppu ja seejärel nuppu OK saatekava filtreerimiseks selle kategooria järgi. (Teavet oma kategooriate loomise kohta leiate allpool jaotistest „Kategooria loomine ainult lemmikkanalite jaoks” või Lemmikute loetelud.)

Programmiteabe vaatamine

Paremklõpsake programmil ja klõpsake seejärel käsul Programmi üksikasjad.

Valige programm, vajutage nupul VEEL, valige suvand Programmi üksikasjad ja vajutage seejärel nuppu OK.

Vaadatava programmi valimine

Klõpsake parajasti eetris olevat programmil.

Valige parajasti eetris olev programm ja vajutage seejärel nuppu OK.

Programmi salvestamine saatekava kaudu

Paremklõpsake programmil ja klõpsake seejärel käsul Salvesta või Salvesta sari.

Valige programm ja vajutage seejärel nuppu SALVESTA. Sarja salvestamiseks vajutage nuppu SALVESTA uuesti.

Saatekava sätete või uusimate telekavade allalaadimise muutmine

Vahetevahel võib tekkida soov muuta telekavade konfiguratsiooni. Näiteks tahate saatekavva käsitsi lisada kanaleid, mida TV-signaali seadistamisel ei tuvastatud.

 • Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Saatekava ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Saatekavas olemasolevate kanalite sätete muutmiseks või lisakanalite keelamiseks, mida te TV-tuunerist tegelikult vastu ei võta, klõpsake käsul Redigeeri kanaleid ja järgige juhiseid.

  • Saatekavas puuduva kanali käsitsi lisamiseks klõpsake käsul Lisa puuduvad kanalid ja järgige seejärel juhiseid.

  • Telekavade kuvamise põhisätete muutmiseks (nt kanalite sortimine numbri asemel nime järgi või värvilise tausta rakendamine vastavalt kategooriale) klõpsake jaotisel Saatekavalehe suvandid ja järgige seejärel juhiseid.

  • Uusimate telekavade käsitsi allalaadimiseks klõpsake käsul Hangi viimased telekavad. (Media Center teeb seda tavaliselt automaatselt.)

  • Telekavade tehniliste üksikasjade kuvamiseks, nagu näiteks edastatava TV-signaali tüüp, klõpsake jaotisel Teave telekavade kohta.

Märkused

 • Mõni teleteenuse pakkuja edastab kanaleid, mis ei sisalda vajalikku teavet saatekavas korraliku esitamise jaoks. Mõnel juhul saate neid kanaleid ikkagi vaadata, kuigi Media Center ei ole võimeline saatekavas teavet automaatselt näitama. Niisuguste kanalite kasutamisel Media Centeris järgige ülaltoodud juhiseid puuduvate kanalite käsitsi lisamise kohta.

 • Media Center laadib uusimad telekavad automaatselt kord päevas kindlal kellaajal alla, kuid neid sätteid saab muuta. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil Üldist ja seejärel nupul Automaatse allalaadimise suvandid.

 • Kui saatekavateabe allalaadimisel ilmneb tõrge, võib selle põhjuseks olla saatekavaserveri ajutine väljalangemine, Interneti-ühenduse puudumine või rida muid tegureid. Täpsema teabe saamiseks avage Windowsis Event Viewer ja märkige seejärel jaotises Rakenduste ja teenuste logidMedia Centeri logi. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Milline teave kuvatakse sündmuselogides (Event Vieweris)?

 • Kui saatekava kuvatakse tühjalt ja uusima saatekava allalaadimine ei paista õnnestuvat, siis võib olla vajalik TV-signaal uuesti häälestada. Teavet selle tegemise kohta vaadake teemast Telesignaali häälestamine Windows Media Centeris.

Ainult lemmikkanalite kategooria loomine

Saate luua kohandatud kategooriaid - nimega Lemmikute loetelud - ja filtreerida siis saatekava kiiresti ainult nende soovitud kanalite kuvamiseks.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Saatekava ja seejärel nupul Redigeeri lemmikute loetelusid.

 2. Klõpsake käsul Lisa uus, tippige kategooria nimi ja klõpsake seejärel nupul Salvesta.

 3. Märkige iga lemmikkanali kõrval olev ruut ja klõpsake seejärel nupul Salvesta.

  Kui naasete saatekavva, võite klõpsata vasakpoolset jaotisel Kuva kategooriad ja seejärel oma kohandatud kategoorial, mis sisaldab ainult teie lemmikkanaleid.Kas vajate rohkem abi?