Kaugjuhtimispuldi kasutamine koos Windows Media Centeriga


Võite Windows Media Centeri käsitsemisel kasutada hiirt ja klaviatuuri, kuid parima kogemuse annab siiski Media Centeri kaugjuhtimispult. Saadaval on Media Centeri mitmesuguseid kaugjuhtimispulte arvukate võimalustega. Kui ostsite Media Centeri arvuti või TV-tuuneri, võib kaugjuhtimispult isegi kaasas olla.

Media Centeri kaugjuhtimispuldi korralikuks tööks vajate ka vastuvõtjat. Enamiku Media Centeri kaugjuhtimispultide vastuvõtjad on eraldi infrapunaseadmed (IR), mis ühendatakse arvuti USB-porti, kuid mõni kasutab selle asemel ka Bluetoothi või raadiosagedusi.

Kui kaugjuhtimispult on kaasas, võib infrapunavastuvõtja olla arvutisse sisse ehitatud. Kui ostsite Media Centeri kaugjuhtimispuldi eraldi, on komplektis tõenäoliselt infrapunavastuvõtja, mille saate ühendada arvuti USB-pesaga.

Media Centeri avamine Media Centeri kaugjuhtimispuldiga

  • Media Centeri avamiseks vajutage rohelist käivitusnuppu Start Kaugjuhtimispuldil asuva rohelise nupu Start pilt.

Kaugjuhtimispuldiga saate Media Centeris teha peaaegu kõike, mida hiire ja klaviatuuriga. Mõned asjad, mida saate teha.

Enamiku Media Centeri kaugjuhtimispuldi nuppude nimed on endastmõistetavad, kuid mõni toiming vajab siiski täiendavat selgitust. Neid toiminguid kirjeldataksegi järgnevates jaotistes.

Kuva kõik

Kiirkerimine saatekavas ja teekides

Mahuka saatekava või teegi (näiteks muusikateegi) sirvimisel saate selle väga kiiresti läbi kerida, vajutades ja hoides kaugjuhtimispuldil all nuppu VASAKNOOL või PAREMNOOL. Kui hoiate nuppu all ligikaudu kolm sekundit, sisenete režiimi, mis võimaldab üksusi kiiresti edasi kerida.

Saatekava pilt Media Centeris
Kiirkerimine saatekavas lubab edasi liikuda päevade või isegi nädalate kaupa, et leida lähitulevikus huvitavaid telesaateid.

Märkus

  • Mõni vanemat tüüpi kaugjuhtimispult lülitub pärast teatud kontrollaega automaatselt välja, kui hoiate nuppu liiga kaua all. Need kaugjuhtimispuldid ei tööta kiirkerimisel hästi.

Kanalite vahetamine

Otse-TV vaatamisel Media Centeris saate kanalit vahetada nuppude CH + ja CH - vajutamise teel või sisestades kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil kanali numbri. Kümnendkomaga kanalite (näiteks mõne digitaal-TV-kanali) puhul saate sisestada kanali numbrisse kümnendkoma nupu * vajutamisega.

Teksti sisestamine numbrinuppudega

Mõnikord võib tekkida vajadus sisestada Media Centeri kagjuhtimispuldi abil teksti - näiteks mõne telesaate otsimisel või slaidiseansi piltidele nime andmisel.

Teksti sisestamine Media Centeri kaugjuhtimispuldiga sarnaneb teksti tippimisega mobiiltelefonil. Teksti sisestamiseks kaugjuhtimispuldilt vajutage korduvalt numbrinuppu, liikudes läbi sellele nupule kinnistatud valikute. Numbrinupu igal vajutamisel kuvatakse eri märk. Kui jõuate soovitud märgini, vajutage teist numbrinuppu või oodake mõni sekund, kuni vilkuv kursor liigub järgmisele täheruumile.

Saate teha ka järgmist.

  • Märgikomplektide (näiteks suurtähed, väiketähed ja sümbolid) ümberlülitamiseks vajutage nuppe CH+ ja CH-.

  • Tagasilükke jaoks vajutage nuppu TÜHJENDA.

  • Tühiku sisestamiseks sõnade vahel vajutage nuppu 0.

Nuppude VEEL ja TAGASI kasutamine

Kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu VEEL, näete täiendavaid suvandeid olenevalt sellest, millisel kuval te Media Centeris olete. Näiteks kui valite pildi ja vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu VEEL, kuvatakse suvandid pildi pööramiseks või pildile tärnhinnangu kinnistamiseks.

Kuvale Sätted jõuate Media Centeri suvalisest kohast, vajutades nuppu VEEL ja seejärel nuppu Sätted.

Suvandite loendi sulgemiseks valikut tegemata või eelmisele kuvale naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu TAGASI.Kas vajate rohkem abi?