Menüüde, nuppude, ribade ja väljade kasutamine


Menüüd, nupud, kerimisribad ja märkeruudud on näited juhtelementidest, mida saab kasutada kas hiire või klaviatuuriklahvidega. Need juhtelemendid lubavad teil valida käske, muuta sätteid või töötada akendega. Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas tunda ära ja kasutada juhtelemente, mida te Windowsi kasutamisel sageli kohtate.

Menüüde kasutamine

Enamik programme sisaldab kümneid või isegi sadu käske (tegumeid), mida kasutate programmiga töötamisel. Paljud nendest käskudest on korraldatud menüüdesse. Sarnaselt restoranimenüüga on ka programmide menüüdes teatud valikute loendid. Ekraanikuva korrashoidmiseks on menüüd peidetud seni, kuni klõpsate nende pealkirjade menüüriba, mis asub kohe tiitliriba all.

Mõne menüüs toodud käsu valimiseks klõpsake seda. Vahel kuvatakse dialoogiboks, kus saate valida edasisi suvandeid. Kui käsk pole saadaval ja seda ei saa klõpsata, siis on see kuvatud hallina.

Teatud menüü-üksused pole üldse käsud. Nad avavad hoopis teisi menüüsid. Järgmisel pildil avab üksusele Uus osutamine alammenüü.

Menüü ja alammenüü pilt
Teatud menüükäsud avavad alammenüüsid

Kui te ei leia otsitud käsku, proovige otsida teistest menüüdest. Liigutage hiirekursorit menüüribal ja selle menüüd avanevad automaatselt; menüüriba pole vaja uuesti klõpsata. Menüü sulgemiseks ilma käsku valimata klõpsake menüüriba või mõnda muud asukohta aknas.

Menüüde äratundmine pole alati kerge, sest mitte kõik menüü juhtelemendid pole sarnased ja neid ei kuvata menüüribaga sarnaselt. Kuidas neid ära tunda? Kui näete mõne sõna või pildi kõrval noolt, siis on tõenäoliselt tegu menüü juhtelemendiga. Siin on mõned näited.

Windowsi menüü juhtelementide pilt
Menüü juhtelementide näited

Näpunäited

  • Kui käsu jaoks on saadaval kiirklahv, siis kuvatakse see käsu kõrval.

  • Menüüdega saate hiire asemel töötada ka klaviatuuri kaudu. See Klaviatuuri kasutamine.

Kerimisribade kasutamine

Kui dokument, veebileht või pilt ületab oma akna suuruse, kuvatakse kerimisribad, mis võimaldavad teil näha teavet, mis muidu ekraanile ei mahu. Järgmisel pildil on näha kerimisriba osad.

Horisontaalsete ja vertikaalsete kerimisribade pilt
Horisontaalsed ja vertikaalsed kerimisribad

Kerimisriba kasutamine

  • Akna sisu väikeste sammudega üles või alla kerimiseks klõpsake üles- või allanoolt. Pidevaks kerimiseks hoidke hiirenuppu all.

  • Lehekülje võrra üles või alla kerimiseks klõpsake kerimisriba tühja ala, vastavalt ülal- või allpool kerimiskasti.

  • Akna kerimiseks vastavas suunas lohistage kerimiskasti üles, alla, vasakule või paremale.

Näpunäide

  • Kui teie hiirel on kerimisratas, saate seda kasutada dokumentide ja veebilehtede kerimisel. Allakerimiseks rullige ratast tahapoole (enda suunas). Üleskerimiseks rullige ratast edasi (endast eemale).

Käsunuppude kasutamine

Käsunupu klõpsamisel täidetakse vastav käsk (sooritatakse toiming). Kõige sagedamini kohtate käsunuppe dialoogiboksides, mis on väikesed aknad ja sisaldavad suvandeid mingi toimingu sooritamiseks. Näiteks kui sulete programmis Paint pildi ilma seda enne salvestamata, võite näha sellist dialoogiboksi.

Pilt rakenduse Paint dialoogiboksist
Kolme nupuga dialoogiboks

Pildi sulgemiseks peate esmalt klõpsama vastavalt nuppu Salvesta või Ära salvesta. Kui klõpsate nuppu Salvesta, salvestatakse pilt ja kõik teie tehtud muudatused. Kui aga klõpsate nuppu Ära salvesta, kustutatakse pilt ja eemaldatakse kõik teie tehtud muudatused. Kui klõpsate nuppu Loobu, suletakse dialoogiboks ja teid viiakse tagasi programmi.

Näpunäide

  • Sisestusklahvi (Enter) vajutamine teeb sama, mis valitud (kontuuriga) käsunupu klõpsamine.

Väljaspool dialoogibokse asuvad käsunupud võivad olla hoopis teistsugused, seega on mõnikord raske aru saada, milline on nupp ja milline mitte. Näiteks kuvatakse käsunupud sageli kui väikesed ikoonid (pildid) - ilma teksti või nelinurkse raamita.

Kõige kindlam viis kindlaks teha, kas tegu on käsunupuga, on hoida sellel hiirekursorit. Kui see "kirgastub" ja saab nelinurkse raami, on tegu nupuga. Enamiku nuppude puhul kuvatakse neile osutamisel ka nende funktsiooni selgitav tekst.

Kui osutate nupule ja see muutub kaheks osaks, on tegu tükeldusnupuga. Nupu põhiosa klõpsamine annab käsu, samas noole klõpsamine avab juba mitmest suvandist koosneva menüü.

Tükeldusnuppude pilt
Tükeldusnupud jagunevad kaheks osaks, kui te neile osutate

Raadionuppude kasutamine

Raadionupud lubavad teil teha valiku kahe või mitme suvandi vahel. Sageli leidub neid dialoogiboksides. Järgmisel pildil on kujutatud kahte raadionuppu. Valitud on suvand Värv.

Suvandinuppude pilt
Nupu klõpsamine valib selle suvandi.

Suvandi valimiseks klõpsake ühte nuppudest. Valida saab ainult ühe suvandi.

Märkeruutude kasutamine

Märkeruudud lubavad teil valida ühe või mitu iseseisvat suvandit. Erinevalt raadionuppudest, mis piiravad teid ühe valikuga, saab märkeruutude abil valida korraga mitu suvandit.

Pilt märkeruutudest ja hiirekursorist tühja märkeruudu kohal
Selle suvandi valimiseks klõpsake tühja märkeruutu

Märkeruutude kasutamine

  • Suvandi valimiseks või "sisselülitamiseks" klõpsake tühja ruutu. Ruudus kuvatakse märge, mis näitab, et suvand on valitud.

  • Suvandi väljalülitamiseks tühjendage märkeruut (eemaldage märge) seda klõpsates.

  • Suvandid, mida praegu ei saa valida või eemaldada, kuvatakse hallina.

Liugurite kasutamine

Liugur võimaldab teil sätet reguleerida teatud väärtustevahemikus. See näeb välja selline.

Liuguri pilt
Liuguri liigutamine muudab hiirekursori kiirust

Ribal olev liugur näitab praegu valitud väärtust. Ülaltoodud näites on liugur asetatud poolele teele aeglase ja kiire vahel, osutades keskmisele hiirekursori kiirusele.

Liuguri kasutamiseks lohistage liugurit soovitud väärtuse suunas.

Tekstiväljade kasutamine

Tekstiväljale saate tippida soovitud teabe (nt otsingusõna või parool). Alloleval pildil on näha dialoogiboks, mis sisaldab tekstivälja. Sisestasime tekstiväljale sõna "karu".

Tekstivälja pilt
Dialoogiboksis asuva tekstivälja näide

Vilkuv püstjoon, mida nimetatakse kursoriks, määrab, kuhu teie tipitav tekst sisestatakse. Näites asub kursor sõnas "karu" r-tähe järel. Kursorit saate kergesti liigutada, klõpsates uut asukohta. Kui soovite näiteks sõna lisada "karu" ette, peaksite kursorit esmalt liigutama, klõpsates k-tähe ees.

Kui te ei näe tekstiväljal kursorit, tähendab see, et tekstiväli pole sisestuseks valmis. Klõpsake kõigepealt välja ja hakake alles seejärel tippima.

Parooli sisestamist nõudvad tekstiväljad tavaliselt peidavad tippimisel teie parooli juhuks, kui keegi teine veel vaatab teie ekraanile.

Pilt paroolist tekstiväljal
Paroolide jaoks ette nähtud tekstiväljadel parool tavaliselt peidetakse

Ripploendite kasutamine

Ripploendid sarnanevad menüüdega. Käsu klõpsamise asemel valite aga suvandi. Suletult on ripploendis näha ainult praegune valitud väärtus. Muud saadaolevad suvandid on peidetud seni, kuni klõpsate juhtelementi (vt allpool).

Rippmenüü pilt
Ripploend suletuna (vasakul) ja avatuna (paremal)

Ripploendi avamiseks klõpsake seda. Loendist suvandi ehk väärtuse valimiseks klõpsake soovitud suvandit.

Loendibokside kasutamine

Loendiboks kuvab loendi suvanditest ehk väärtustest, mida saate valida. Erinevalt ripploendist on mõni või kõik suvandid nähtaval, ilma et peaksite loendi avama.

Loendiboksi pilt
Loendiboks

Loendist soovitud väärtuse valimiseks klõpsake seda. Kui soovitud suvand pole nähtaval, kasutage loendi üles- või allakerimiseks kerimisriba. Kui loendiboksi kohal on tekstiväli, saate suvandi nime või väärtuse hoopis tippida.

Vahekaartide kasutamine

Mõnes dialoogiboksis on suvandid jagatud kahele või enamale vahekaardile. Korraga saab näha ainult ühte vahekaarti ehk suvandite komplekti.

Vahekaartide pilt
Vahekaardid

Praegune valitud vahekaart kuvatakse teiste vahekaartide peal. Mõne muu vahekaardi aktiveerimiseks klõpsake soovitud vahekaarti.Kas vajate rohkem abi?