Täpselt nii nagu te võite kasutada oma käsi objektidega füüsilises maailmas suhtlemiseks, saate te kasutada hiirt suhtlemiseks üksustega arvutiekraanil. Te saate liigutada objekte, neid avada, muuta, minema visata ja sooritada muid toiminguid, seda kõik hiirega osutamise ja klõpsamise teel.

Põhiosad

Hiirel on tavaliselt kaks nuppu: esmane nupp (tavaliselt vasakpoolne nupp) ja sekundaarne nupp (tavaliselt parempoolne nupp). Esmast nuppu kasutate kõige sagedamini. Enamuste hiirtel on ka kerimisratas kahe nupu vahel, et aidata teil kergemini liikuda läbi dokumentide ja veebilehtede. Mõnedel hiirtel saab kerimisratast vajutada, et see toimiks kolmanda nupuna. Uuematel hiirtel võib olla täiendavaid nuppe, mis saavad sooritada teisi funktsioone.

Pilt kahe klahvi ja kerimisrattaga hiirest
Arvutihiire osad

Hiire hoidmine ja liigutamine

Hiirekursorite pilt
Hiirekursorid

Paigutage hiir oma klaviatuuri kõrvale, puhtale, siledale pinnale nagu hiirepadi. Hoidke hiirt õrnalt, esimene sõrm puhkamas esmasel nupul ja pöial hoidmas küljelt. Hiire liigutamiseks libistage seda aeglaselt mingis suunas. Ärge keerake seda - hoidke hiire esiosa endast eemale suunatuna. Kui te liigutate hiirt, liigub osuti (vaadake pilti) ekraanil samas suunas. Kui teil saab hiire liigutamiseks laual või hiirepadjal ruum otsa, lihtsalt tõstke hiir üles ja tooge see endale kähemale tagasi.

Pilt käest, mis hoiab arvutihiirt
Hoidke hiirt õrnalt, hoides oma ranne sirge.

Osutamine, klõpsamine ja lohistamine

Osutamine mingile üksusele ekraanil tähendab hiire liigutamist nii, et osuti puudutaks ühikut. Kui te osutate millelegi, kuvatakse sageli väike kast, mis kirjeldab üksust. Näiteks kui te osutate Prügikastile töölaual, kuvatakse kast sellise teabega: „Sisaldab teie kustutatud faile ja kaustu.”

Pilt hiirekursorist, mis osutab prügikastile koos sõnumiga "Sisaldab teie kustutatud faile ja kaustu"
Objektile osutamine paljastab sageli kirjeldava sõnumi selle kohta.
Osuti võib muutuda, sõltuvalt millele te osutate. Näiteks kui osutate lingile oma veebibrauseris, muutub kursor noolest Pilt hiirekursorist (nool) sõrmega osutavaks käeks Pilt hiirekursorist (osutava näpuga käsi) .

Enamus hiirega sooritatavatest toimingutest on kombineeritud osutamine koos ühe hiirenupu klõpsamisega. On neli põhilist viisi hiirenuppude kasutamiseks: klõpsamine, topeltklõpsamine, paremklõpsamine ja lohistamine.

Klõpsamine (üks klõps)

Üksusel klõpsamiseks osutage ekraanil üksusele ja seejärel vajutage ja vabastage esmane nupp (tavaliselt vasak nupp).

Klõpsamist kasutatakse sagedamini, et valida (märkida) üksust või avada menüü. Seda nimetatakse mõnikord üksikklõpsamiseks või vasakklõpsamiseks.

Topeltklõpsamine

Üksusel topeltklõpsamiseks osutage ekraanil üksusele ja seejärel klõpsake kiiresti kaks korda. Kui kahe klõpsu vahe on liiga pikk, võidakse neid tõlgendada kui kahte üksikut klõpsu, mitte kui ühte topeltklõpsu.

Topeltklõpsamist kasutatakse kõige rohkem üksuste avamiseks töölaual. Näiteks te saate käivitada programmi või avada kausta, topeltklõpsates töölaual selle ikoonil.

Näpunäide

 • Kui teil on probleem topeltklõpsamisega, saate häälestada topeltklõpsu kiirust (vastuvõetavat ajahulka kahe klõpsu vahel). Toimige järgmiselt.

  1. Dialoogiboksi Hiire atribuudid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst hiir ja seejärel klõpsake linki Hiir.

  2. Klõpsake vahekaardil Nupud ja seejärel suvandi Topeltklõpsamise kiirus alt liigutage liugurit kiiruse suurendamiseks või vähendamiseks.

Paremklõpsamine

Üksusel paremklõpsamiseks osutage ekraanil üksusele ja seejärel vajutage ja vabastage sekundaarne nupp (tavaliselt parem nupp).

Üksusel paremklõpsamine kuvab tavaliselt loendi tegevustest, mida te saate üksusega sooritada. Näiteks kui te paremklõpsate oma töölaual kaustal Prügikast, näete te menüüd, mis sisaldab suvandeid selle avamiseks, tühjendamiseks, kustutamiseks või atribuutide vaatamiseks. Kui te kunagi peaks kahtlema, mida millegagi peale hakata, paremklõpsake sellel.

Pilt kaustast Prügikast, avatud on paremklõpsumenüü
Kaustal Prügikast paremklõpsamine avab seotud käskudega menüü.

Lohistamine

Te saate liigutada üksuseid ekraanil ringi neid lohistades. Objekti lohistamiseks osutage ekraanil objektile, vajutage ja hoidke all esmast nuppu, liigutage objekt uude asukohta ja seejärel vabastage esmane nupp.

Lohistamist (mõnikord nimetatakse pukseerimiseks) kasutatakse kõige sagedamini failide ja kaustade teise asukohta teisaldamiseks ning ekraanil akende ja ikoonide liigutamiseks.

Kerimisratta kasutamine

Kui teie hiirel on kerimisratas, saate te seda kasutada dokumentide ja veebilehtede kerimisel. Alla kerimiseks rullige ratast taha poole (enda suunas). Üles kerimiseks rullige ratast edasi (endast eemale).

Hiire kohandamine

Te saate muuta hiiresätteid, et kohandada neid teie isiklikele eelistustele. Näiteks saate te muuta hiirekursori liikumiskiirust ekraanil või muuta osuti välimust. Kui te olete vasakukäeline, saate te esmaseks nupuks valida parempoolse nupu. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Hiiresätete muutmine.

Näpunäiteid hiire turvaliseks kasutamiseks

Hiire õigesti hoidmine ja liigutamine võib aidata teil vältida valu ja vigastusi teie rannetele, peole ja käsivarrele, eriti kui te kasutate arvutit pikemate perioodide vältel. Siin on mõned näpunäited probleemide vältimiseks.

 • Paigutage hiir küünarnukiga samale tasemele. Käte ülaosad peaksid olema külgedelt lõdvestunud.

 • Ärge pigistage või haarake hiirt jäigalt. Hoidke seda kergelt.

 • Liigutage hiirt pöörates oma kätt küünarnukist. Vältige randme väänamist üles, alla või külgedele.

 • Kasutage hiirenupule klõpsamiseks kerget puudutust.

 • Hoidke sõrmed lõdvestunult. Ärge laske neil hõljuda lihtsalt nuppude kohal.

 • Kui te ei pea hiirt kasutama, ärge hoidke seda.

 • Tehke lühikesi pause arvuti kasutamisel iga 15 kuni 20 minuti järel.

Lisateavet arvuti muude osade kohta leiate artiklist Arvuti osad.Kas vajate rohkem abi?