Erimärkide (märgistiku) kasutamine: korduma kippuvad küsimused


Järgnevalt vastused mõndadele korduma kippuvatele küsimustele erimärkide ja märgistiku kasutamise kohta.

Kuva kõik

Mis on erimärk?

Erimärk on tähemärk, mida pole klaviatuuril. Te saate sisestada erimärke, kasutades märgistikku või vajutades klahvide kombinatsiooni klaviatuuril.

Mis on märgistik?

Märgistik lubab teil näha tähemärke, mis on saadaval valitud fondis. Märgistikku kasutades saate kopeerida üksikuid tähemärke või tähemärkide rühma lõikelauale ja kleepida neid igasse programmi, mis neid kuvada suudab.

Kuidas ma avan märgistiku?

Märgistiku avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Märgistik ja klõpsake siis tulemiloendis väärtust Märgistik.

Kuidas ma sisestan erimärgi dokumenti?

 1. Märgistiku avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Märgistik ja klõpsake siis tulemiloendis väärtust Märgistik.

 2. Klõpsake loendil Font ja siis fondil, mida soovite kasutada.

 3. Klõpsake erimärgil, mida soovite dokumenti sisestada.

 4. Klõpsake nupul Vali ja seejärel nupul Kopeeri.

 5. Avage oma dokument ja klõpsake asukohal dokumendis, kuhu soovite erimärki kuvada.

 6. Klõpsake menüül Redigeeri ja seejärel käsul Kleebi.

Näpunäide

 • Paljud programmid lubavad teil dokumentidesse erimärke lohistada. Selle tegemiseks klõpsake erimärgil, mida soovite kopeerida. Kui tähemärk kuvatakse suurendatult, lohistage see avatud dokumenti.

Mis on isiklik märk?

Isiklik märk on ainulaadne täht või logomärk, mis on loodud isiklike märkide redaktorit kasutades.

Kuidas ma loon isikliku märgi?

Isiklike märkide loomise õppimiseks vaadake teemat Mis on isiklike märkide redaktor?.

Kuidas ma sisestan isikliku märgi dokumenti?

 1. Märgistiku avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Märgistik ja klõpsake siis tulemiloendis väärtust Märgistik.

 2. Klõpsake loendil Font ja siis fondil, millele olete oma isiklikud märgid linkinud.

 3. Klõpsake isiklikul märgil, mida soovite dokumenti sisestada.

 4. Klõpsake nupul Vali ja seejärel nupul Kopeeri.

 5. Avage oma dokument ja klõpsake asukohal dokumendis, kuhu soovite isiklikku märki kuvada.

 6. Klõpsake menüül Redigeeri ja seejärel käsul Kleebi.

Märkused

 • Kui te ei kustuta väljalt Kopeeritavad märgid eelnevalt kopeeritud tähemärke, kopeeritakse need koos uute valitud tähemärkidega.

 • Kui isiklikku märki ei kuvata dokumenti õigesti, valige märk dokumendis ja muutke selle fonti nii, et see ühtiks fondiga, millega olete selle märgistikus linkinud.

 • Kui teate selle erimärgi, mida sisestada soovite, klahvivajutuste kombinatsiooni, saate sisestada erimärgi klaviatuuri kasutades otse dokumenti. Selle tegemiseks avage oma dokument ja viige kursor sinna, kuhu soovite erimärki kuvada. Seejärel, funktsioon Num Lock sisse lülitatuna, vajutage ja hoidke klahvi Alt ja siis vajutage klahve numbriklahvistikul, mis esitavad klahvivajutuste kombinatsiooni tähemärgile, mida soovite sisestada. Pärast tippimise lõpetamist vabastage klahv Alt.

Kuidas ma otsin tähemärki nime järgi?

 1. Märgistiku avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Märgistik ja klõpsake siis tulemiloendis väärtust Märgistik.

 2. Klõpsake loendil Font ja siis fondil, milles soovite otsingut läbi viia.

 3. Märkige ruut Täpsem vaade.

 4. Klõpsake loendil Märgistik ja seejärel valige tähemärkide komplekt, millest soovite otsida.

  Kui soovitud tähemärkide komplekt ei ole saadaval, valige loendis Font erinev font.

 5. Väljale Otsitav tippige otsitava tähemärgi osaline või täielik nimi. Näiteks, et otsida kreeka keele tähti, tippige Kreeka või et leida kõik tüübid kirillitsa tähemärgist Zhe, tippige Zhe.

 6. Klõpsake nupul Otsi.

  Märgistik kuvab tähemärgid, mis ühtivad teie otsinguga.

 7. Uue otsingu alustamiseks klõpsake nupul Lähtesta.

Näpunäide

 • Et näha kindla tähemärgi nime ja sellega seotud kuueteistkümmendkoodi, osutage tähemärgile. Kui klõpsate tähemärgil, kuvatakse see teave samuti olekuribal märgistiku akna allosas ja see võib olla kui näide otsingufraasidest, mida saate kasutada täiendavateks otsinguteks.

Kuidas ma otsin tähemärki Unicode'i kategooria järgi?

Unicode'i kategooriaid kasutatakse, et rühmitada fondis olevaid sarnast tüüpi tähemärke. Näiteks kategooria Valuuta Unicode rühmitab kõik mingi fondi jaoks saada olevad valuutasümbolid.

 1. Märgistiku avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Märgistik ja klõpsake siis tulemiloendis väärtust Märgistik.

 2. Klõpsake loendil Font ja siis fondil, milles soovite otsingut läbi viia.

 3. Märkige ruut Täpsem vaade.

 4. Klõpsake loendil Rühmitusalus ja seejärel klõpsake nupul Unicode'i alamvahemik, et avada dialoogiboksi Rühmitusalus.

 5. Boksi Rühmitusalus loendis Unicode'i alamvahemik klõpsake tähemärkide kategoorial, mida soovite vaadata.

  Kui klõpsate kategoorial, kuvab märgistik sellesse kategooriasse kuuluvad tähemärgid.

 6. Kui kord otsitava tähemärgi leiate, klõpsake nupul Vali ja seejärel klõpsake nupul Kopeeri.

Kuidas ma otsin tähemärki Unicode'i väärtuse järgi?

 1. Märgistiku avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Märgistik ja klõpsake siis tulemiloendis väärtust Märgistik.

 2. Klõpsake loendil Font ja siis fondil, milles soovite otsingut läbi viia.

 3. Märkige ruut Täpsem vaade.

 4. Klõpsake loendil Märgistik ja seejärel klõpsake suvandil Unicode.

 5. Klõpsake loendil Rühmitusalus ja seejärel klõpsake nupul Kõik.

 6. Väljale Mine Unicode'i märgile tippige neljakohaline Unicode'i väärtus tähemärgile, mida otsite.

  Tähemärk tõstetakse automaatselt tähemärkide loendis esile.

Näpunäide

 • Märgistikus kuvatakse kõik ühe fondi tähemärgid nende Unicode'i väärtuste järjekorras. Kui te ei tea otsitava tähemärgi Unicode'i väärtust, saate selle otsimiseks samuti läbi kerida fondis olevad tähemärgid.

Kuidas ma otsin Hiina, Jaapani ja Korea tähemärke nende kõla järgi?

Te saate otsida tähemärki kõlamise järgi järgmistes tähemärkide komplektides: Jaapani kanji hiragana järgi, Korea hanja hanguli järgi, lihtsustatud hiina PinYin'i järgi ja traditsioonilise hiina Bopomofo järgi. Selle tegemiseks peavad tähemärkide komplektid olema arvutisse installitud. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Sisestuskeele lisamine või vahetamine.

 1. Märgistiku avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Märgistik ja klõpsake siis tulemiloendis väärtust Märgistik.

 2. Märkige ruut Täpsem vaade.

 3. Klõpsake loendil Rühmitusalus ja seejärel klõpsake ühel järgnevatest tähemärgi rühmadest, et avada boksi Rühmitusalus:

  • Jaapani kanji hiragana järgi

  • Korea hanja hanguli järgi

  • Lihtsustatud hiina PinYin' järgi

  • Traditsioonilise hiina Bopomofo järgi

 4. Boksis Rühmitusalus klõpsake tähemärgil, mis vastab otsitavale kõlale.

  Märgistik kuvab tähemärgid, mis algavad teie valitud kõlaga.Kas vajate veel abi?