Tööriista Süsteemi konfiguratsioon (msconfig) abil saate tuvastada Windowsi õiget käivitumist tuvastavaid probleeme. Tööriista Süsteemi konfiguratsioon abil saate Windowsi käivitada nii, et tavapärased teenused ja käivitusrakendused on välja lülitatud ja seejärel saate need ükshaaval uuesti sisse lülitada. Kui probleem ei ilmne, kui rakendus või teenus on välja lülitatud, aga ilmneb siis, kui teenus on sisse lülitatud, võib see teenus olla probleemi põhjuseks.

 • Akna Süsteemi konfiguratsioon avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst msconfig ja seejärel koputage või klõpsake käsku msconfig. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

Järgmises tabelis kirjeldatakse aknas Süsteemi konfiguratsioon saadaolevaid vahekaarte ja suvandeid.

Vahekaart Kirjeldus
Vahekaart

Üldist

Kirjeldus

Loetleb järgmised käivituskonfiguratsiooni režiimide valikud.

 • Tavaline käivitus. Käivitab Windowsi tavalisel viisil. Kasutage seda režiimi Windowsi käivitamiseks pärast seda, kui olete probleemi tõrkeotsinguks kahe ülejäänud režiimi kasutamise lõpetanud.


 • Diagnostiline käivitamine. Käivitab Windowsi ainult põhiteenuste ja -draiveritega. See režiim võib aidata välistada probleemi põhjusena põhilisi Windowsi faile.

  Windowsi käivitamine diagnostilise käivitamise režiimis

  • Koputage või klõpsake vahekaardil Üldist nuppu Diagnostiline käivitamine, koputage või klõpsake nuppu OK ja siis koputage või klõpsake nuppu Taaskäivita.

   Kui probleem ilmneb, siis võivad Windowsi põhilised failid või draiverid olla rikutud. Lisateavet selle probleemi tõrkeotsingu kohta leiate teemast Arvuti värskendamine, lähtestamine ja taastamine.

   Kui probleem ei ilmne, siis kasutage valikulise käivitamise režiimi, et proovida tuvastada probleemi üksikute teenuste ja käivitusrakenduste sisse- või väljalülitamise abil.

 • Valikuline käivitamine. Käivitab Windowsi põhiteenuste ja -draiverite ning muude teie valitud teenuste ja käivitusrakendustega.

  Windowsi käivitamine valikulise käivitamise režiimis

  1. Koputage või klõpsake vahekaardil Üldist nuppu Valikuline käivitamine ning tühjendage ruudud Laadi süsteemiteenused ja Laadi käivitusüksused.

  2. Märkige ruut Laadi süsteemiteenused, koputage või klõpsake nuppu OK ja seejärel nuppu Taaskäivita.

  3. Kui probleem esineb peale taaskäivitamist, tehke ühte või mõlemat (kui vajalik) järgmistest toimingutest.

   Tuvastage probleemi põhjustav süsteemiteenus.

   • Koputage või klõpsake vahekaarti Teenused, nuppu Keela kõik, märkige loendi esimese teenuse ruut ja taaskäivitage arvuti. Kui probleemi ei ilmne, võite esimese teenuse probleemi võimaliku põhjusena välistada.

   • Esimene teenus valitud, märkige ka teise teenuse ruut ja seejärel taaskäivitage arvuti.

   • Korrake seda protsessi, kuni probleemi taastekitate. Kui probleemi ei saa uuesti esile kutsuda, võite süsteemiteenused probleemi võimaliku põhjusena välistada.

   Tuvastage probleemi põhjustav käivitusüksus.

   • Koputage või klõpsake vahekaarti Käivitus ja seejärel nuppu Ava tegumihaldur.

   • Lülitage välja kõik käivitusüksused välja arvatud esimene, koputades või klõpsates iga käivitusüksust ja seejärel nuppu Keela. Taaskäivitage arvuti. Kui probleem uuesti ei ilmne, võite esimese käivitusüksuse probleemi võimaliku põhjusena välistada.

   • Esimene käivitusüksus valitud, koputage või klõpsake teist käivitusüksusust ja seejärel nuppu Luba. Taaskäivitage arvuti. Korrake seda protsessi, kuni probleemi taastekitate.

Vahekaart

Algkäivitus.

Kirjeldus

Kuvab operatsioonisüsteemi ja täpsemate silumissätete konfiguratsioonisuvandid, sh järgmised.

 • Turvaline algkäivitus: minimaalne. Käivitamisel avatakse Windowsi graafiline kasutajaliides (File Explorer) turvarežiimis ainult oluliste süsteemiteenustega. Võrgundus on keelatud.

 • Turvaline algkäivitus: kesta vahetus. Käivitamisel avatakse Windowsi käsuviip turvarežiimis ainult koos oluliste süsteemiteenustega. Võrgundus ja File Explorer on keelatud.

 • Turvaline algkäivitus: Active Directory parandus. Käivitamisel avatakse File Explorer turvarežiimis ainult koos oluliste süsteemiteenustega ja teenusega Active Directory.

 • Turvaline algkäivitus: võrk. Käivitamisel avatakse File Explorer turvarežiimis ainult koos oluliste süsteemiteenustega. Võrgundus on lubatud.

 • GUI-ta algkäivitus. Käivitamisel ei kuvata Windowsi tervituskuva.

 • Algkäivituse logi. Kogu käivitusteave salvestatakse faili %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Baasvideo. Käivitamisel avatakse File Explorer minimaalsete võimalustega VGA-režiimis. Sellega laaditakse arvutisse videoriistvarale iseloomulike videodraiverite asemel standardsed VGA-draiverid.

 • OS-i algkäivitusteave. Kuvatakse käivitusprotsessi ajal laaditavate draiverite nimed.

 • Ajalõpp. Määrab, kui kaua kuvatakse algkäivitusmenüü enne algkäivituskirje automaatset valimist. Vaikesäte on 30 sekundit.

 • Kõigi buutimissätete püsivana salvestamine. Süsteemikonfiguratsiooni muudatusi ei jälgita. Valikuid saab hiljem akna Süsteemi konfiguratsioon kaudu muuta, kuid seda peab tegema käsitsi. Kui see suvand on valitud, siis ei saa vahekaardi Üldist ruudu Tavaline käivitus märkimisega muudatusi tagasi pöörata.

Täpsemad suvandid.

 • Protsessorite arv. Seab mitme protsessoriga süsteemides kasutatavate protsessorite piirarvu. Kui see ruut on märgitud, kasutatakse süsteemi algkäivitamisel ripploendis märgitud hulka protsessoreid.

 • Maksimaalne mälumaht. Määrab operatsioonisüsteemi kasutatava maksimaalse füüsilise mälu mahu väikese mälumahuga konfiguratsiooni simuleerimisel. Selle välja väärtus on megabaitides (MB).

 • PCI-lukk. Ei luba Windowsil PCi-siinil I/O- ja IRQ-ressursse ümber jaotada. BIOS-i või UEFI määratud I/O- ja mäluressursid säilitatakse.

 • Silumine. Lubab seadmedraiverite arendamiseks tuumrežiimis silumise. Lisateavet leiate veebisaidilt Windows Driver Kit.

 • Globaalsed silumissätted. Määrab selle arvuti siluriühenduse sätted tuumasiluri suhtlemiseks silurihostiga. Hosti ja sihtarvutite siluriühendus võib olla Jada, IEEE 1394 või USB.

 • Siluri port. Määrab ühenduse tüübi ja jadapordi väärtuseks Jada. Vaikeport on COM 1.

 • Modulatsioonikiirus. Määrab kasutatava modulatsioonikiiruse silumispordi valimise ja siluri jadaühendustüübi korral. See säte on valikuline. Modulatsioonikiiruse kehtivad väärtused on 9600, 19 200, 38 400, 57 600 ja 115 200. Vaikemodulatsioonikiirus on 115 200 bit/s.

 • Kanal. Määrab siluri ühendustüübiks 1394 ja määrab kasutatava kanalinumbri. Kanali väärtus peab olema kümnendtäisarv vahemikus 0–62 (k.a) ja peab vastama hostarvuti kasutatavale kanalinumbrile. Määratud kanal ei sõltu adapteris valitud füüsilisest pordist 1394. Kanali vaikeväärtus on 0.

 • USB-ühenduse sihtnimi. Määrab kasutatava stringiväärtuse, kui siluriühenduse tüübiks on USB. See string võib olla suvaline väärtus.

Vahekaart

Teenused

Kirjeldus

Loetleb kõik arvuti käivitamisel käivitatavad teenused koos nende olekutega (Töötab või Peatatud). Vahekaardil Teenused saate soovitud teenused käivitumisel lubada või keelata, et teha tõrkeotsingu teel kindlaks, millised teenused võivad põhjustada käivitumisel probleeme.

Valige Peida kõik Microsofti teenused, et kuvada teenuste loendis ainult muude tootjate rakendused. Teenuse keelamiseks arvuti järgmisel käivitamisel tühjendage selle teenuse ruut. Kui vahekaardil Üldist on valitud suvand Valikuline käivitus, peate vahekaardil Üldist valima väärtuse Tavaline käivitus või märkima soovitud teenuse ruudu, et see teenus arvuti käivitumisel uuesti käivitataks.

Hoiatus.  Kui keelate teenused, mis arvuti käivitumisel tavaliselt käivitatakse, võivad mõned rakendused lakata töötamast või põhjustada süsteemi ebastabiilsust. Ärge keelake selles loendis olevaid teenuseid, v.a juhul, kui olete kindel, et need pole arvuti töötamiseks vajalikud. Ruudu Keela kõik märkimisel ei keelata mõnda operatsioonisüsteemi käivitumiseks vajalikku Microsofti teenust.

Vahekaart

Käivitus

Kirjeldus

Käivitusüksusi saate nüüd tegumihalduris hallata. Tegumihalduri vahekaardil Käivitus kuvatakse arvuti käivitumisel käivitatavate rakenduste ja teenuste loend koos nende avaldaja nime, oleku ja käivitusmõjuga.


 • Tegumihalduri avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Tegumihaldur ja seejärel koputage või klõpsake käsku Tegumihaldur.

Märkus.  Kui keelate rakendused või teenused, mis arvuti käivitumisel tavaliselt käivitatakse, võib mõni seotud rakendus või teenus hakata aeglasemalt töötama või ei tööta oodatud viisil.

Vahekaart

Tööriistad

Kirjeldus

Esitab kasutatavate diagnostiliste tööriistade ja muude täpsemate tööriistade loendi.

Teavet täpsemate käivitussuvandite kohta leiate teemast Windowsi käivitussätted (sh turvarežiim). Veelgi põhjalikumat teavet leiate Microsofti IT-asjatundjate veebisaidilt.
Kas vajate rohkem abi?