WordPad on tekstitöötlusprogramm, mida saate kasutada dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks. Erinevalt NotePadist võivad WordPadi dokumendid sisaldada RTF-vormingut ja pilte. Samuti saate lisada linke muudele objektidele (nt piltidele või teistele dokumentidele) või neid manustada.

Pilt programmi WordPad aknast
WordPadi aken

Dokumentide loomine, avamine ja salvestamine

 1. Programmi WordPad avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst WordPad ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust WordPad.

 2. Dokumentide loomiseks, avamiseks ja salvestamiseks saate kasutada järgmisi käske.

  Eesmärk Toiming
  Eesmärk

  Uue dokumendi loomine

  Toiming
  Klõpsake WordPadi menüünupul Programmi WordPad menüü nupu pilt ja siis käsul Uus.
  Eesmärk

  Dokumendi avamine

  Toiming
  Klõpsake WordPadi menüünupul Programmi WordPad menüü nupu pilt ja siis käsul Ava.
  Eesmärk

  Dokumendi salvestamine

  Toiming
  Klõpsake WordPadi menüünupul Programmi WordPad menüü nupu pilt ja siis käsul Salvesta.
  Eesmärk

  Dokumendi salvestamine uue nimega või uues vormingus

  Toiming
  Klõpsake WordPadi menüünupul Programmi WordPad menüü nupu pilt, valige käsk Salvesta nimega ja klõpsake siis vormingul, milles soovite dokumendi salvestada.

Märkus

 • WordPadis saab avada ja salvestada tekstidokumente (.txt), RTF-faile (.rtf), Wordi dokumente (.docx) ja OpenDocumenti tekstidokumente (.odt). Muudes vormingutes dokumendid avatakse lihttekstina ja nende ilme ei pruugi vastata oodatule.

Dokumentide vormindamine

Vorming tähistab nii teksti ilmet kui ka paigutust teie dokumendis. Dokumendi vormingut saate hõlpsasti muuta lindi kaudu, mis asub kohe tiitliriba all. Näiteks saate valida paljude erinevate fontide ja fondisuuruste vahel, samuti saate soovi korral muuta oma teksti värviliseks. Samuti saate hõlpsasti muuta oma dokumendi joondust.

 1. Programmi WordPad avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst WordPad ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust WordPad.

 2. Dokumendi vormingut saate muuta järgmiste käskudega.

  Eesmärk Toiming
  Eesmärk

  Teksti ilme muutmine dokumendis

  Toiming

  Valige tekst, mida soovite muuta. Seejärel klõpsake soovitud nuppudel menüü Kodu jaotises Font. Nuppude otstarbe kohta lisateabe saamiseks viige kursor nupule; nupu kohal kuvatakse selle kirjeldus.

  Eesmärk

  Teksti joonduse muutmine dokumendis

  Toiming

  Valige tekst, mida soovite muuta. Seejärel klõpsake soovitud nuppudel menüü Kodu jaotises Lõik. Nuppude otstarbe kohta lisateabe saamiseks viige kursor nupule; nupu kohal kuvatakse selle kirjeldus.

Kuupäevade ja piltide lisamine dokumentidesse

 1. Programmi WordPad avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst WordPad ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust WordPad.

 2. Tänase kuupäeva või pildi lisamiseks saate kasutada järgmisi käske.

  Eesmärk Toiming
  Eesmärk

  Tänase kuupäeva lisamine

  Toiming
  1. Klõpsake menüü Kodu jaotises Lisa nupul Kuupäev ja kellaaeg.

  2. Klõpsake soovitud vormingul ja siis nupul OK.

  Eesmärk

  Pildi lisamine

  Toiming
  1. Klõpsake menüü Kodu jaotises Lisa nupul Pilt.

  2. Otsige lisatav pilt üles ja klõpsake siis nupul Ava.

  Eesmärk

  Joonistuse lisamine

  Toiming
  1. Klõpsake menüü Kodu jaotises Lisa nupul Painti joonistus.

  2. Looge joonistus, mille soovite lisada, ja sulgege siis Paint.

Dokumentide vaatamine

 1. Programmi WordPad avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst WordPad ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust WordPad.

 2. Kasutage dokumentide vaatamiseks järgmisi käske.

  Eesmärk Toiming
  Eesmärk

  Suumitaseme suurendamine või vähendamine

  Toiming

  Klõpsake vahekaardil Vaade jaotises Suum nupul Suurenda või Vähenda.

  Eesmärk

  Dokumendi vaatamine tegelikus suuruses

  Toiming

  Klõpsake vahekaardil Vaade jaotises Suum nupul 100%.

  Eesmärk

  Joonlaua kuvamine

  Toiming

  Märkige vahekaardil Vaade jaotises Kuva või peida ruut Joonlaud.

  Eesmärk

  Olekuriba kuvamine

  Toiming

  Märkige vahekaardil Vaade jaotises Kuva või peida ruut Olekuriba.

  Eesmärk

  Ridade murdmise sätte muutmine

  Toiming

  Klõpsake vahekaardil Vaade jaotises Sätted valikul Murra ridu ja klõpsake seejärel soovitud sättel.

  Eesmärk

  Joonlaua mõõteühikute muutmine

  Toiming

  Klõpsake vahekaardil Vaade jaotises Sätted valikul Mõõtühikud ja klõpsake seejärel soovitud ühikul.

Näpunäide

 • Dokumendi suumi suurendamiseks või vähendamiseks võite samuti klõpsata nuppudel Suurenda või Nupu Suurenda piltVähendaNupu Vähenda piltvõi klõpsata suumiastme suurendamiseks või vähendamiseks akna paremas allservas asuval liuguril Suum.
  Suumiliuguri pilt
  Suumiliugur

Lehekülje veeriste muutmine

 1. Programmi WordPad avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst WordPad ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust WordPad.

 2. Klõpsake menüünupul WordPadProgrammi WordPad menüü nupu pilt, klõpsake suvandil Lehekülje häälestus ja valige seejärel soovitud suvandid.

Dokumentide printimine

 1. Programmi WordPad avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst WordPad ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust WordPad.

 2. Klõpsake menüünupul WordPadProgrammi WordPad menüü nupu pilt, klõpsake suvandil Printimine ja valige seejärel soovitud suvandid.

Märkus

 • Prindi eelvaate abil saate veel enne printimist vaadata, milline teie dokument prindituna välja näeb. Prindi eelvaade kasutamiseks klõpsake WordPadi menüünupul Programmi WordPad menüü nupu pilt, valige käsk Prindi ja klõpsake siis suvandil Prindi eelvaade. Kui olete dokumendi eelvaate vaatamise lõpetanud, klõpsake nupul Sule prindi eelvaade.