Telesaadete vaatamine Windows Media Centeris


Kui teie arvutil on vajalik riistvara olemas, saate Windows Media Centeri abil vaadata oma arvutis nii otse- kui ka salvestatud telesaateid.

Otse-TV suvand Windows Media Centeris
Otse-TV vaatamine Windows Media Centeris

Otse-TV vaatamisel esinevate probleemide tõrkeotsingu kohta leiate teavet teemast Telesaadete vaatamine Windows Media Centeris: korduma kippuvad küsimused.

Praegu või hiljem edastatavate telesaadete kohta saate teavet saatekavast. Kavas kuvatakse teave kõigi telesaadete kohta, mis teile vaatamiseks või salvestamiseks saadaval on. Lisateavet leiate teemast Saatekava kasutamine Windows Media Centeris.

Otse-TV vaatamiseks Media Centeris vajate kahte asja:

 • TV-tuunerit (seade, mille saate oma arvutiga ühendada nii sisemiste kui ka väliste laienduspesade, nagu USB-liides, abil);

 • telesignaali allikat (nt teleantenni või kaabel-TV ühendust).

Kui teil pole TV-tuunerit või te ei soovi seda osta, saate Media Centeri abil siiski vaadata Interneti-TV-d (telesaateid, mida edastatakse voogmeediumina Interneti kaudu) vastavalt piirkonnale, kus elate.

Media Centeris toimuvat saab juhtida peamiselt kahel viisil: hiire ja klaviatuuri abil või kaugjuhtimispuldiga. Enamik selles teemas kirjeldatud meetodeid käib hiire ja klaviatuuri kohta, kuid kaugjuhtimispulti on tavaliselt palju mugavam kasutada. Media Centeri kaugjuhtimispulte on müügil mitut sorti, seetõttu peate veenduma, et ostetav pult ühilduks teie arvutiga.

Taasesituse juhtelemendid Windows Media Centeris
Taasesituse juhtelemendid hiire kasutamisel Media Centeri juhtimiseks
Kuva kõik

Otse-TV vaatamine

 1. Klõpsake nuppu StartNupp Start ja käsku Kõik programmid ning siis klõpsake käsku Windows Media Center.
 2. Otse-TV vaatamise alustamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Liikuge Windows Media Centeri avakuval kerides jaotisse TV ja klõpsake siis nuppu Otse-TV.

  • Liikuge Windows Media Centeri avakuval kerides jaotisse TV, klõpsake nuppu Kava, otsige üles telesaade, mida soovite vaadata, ja siis klõpsake parajasti eetris olevat saadet.

 3. Otse-TV taasesituse juhtimiseks liigutage taasesituse juhtelementide kuvamiseks hiirt. Saate kasutada järgmisi võimalusi.

  • Saate ajutiseks peatamiseks klõpsake nuppu PausNupp Paus. Saate saab peatada ligikaudu 40 minutiks. Kui olete valmis saadet samast kohast edasi vaatama, kus enne pooleli jäite, klõpsake nuppu EsitaNupp Esita.
  • Kui soovite telesaadet mõnest muust kohast edasi vaadata, nihutage taasesituse juhtelementide kohal kuvatav liugur ribal soovitud kohta.

  • Mõne koha uuesti vaatamiseks klõpsake nuppu Mine tagasi‌Nupp Mine tagasi või Tagasi ja salvestises edasiliikumiseks klõpsake nuppu Mine edasi‌Nupp Mine edasi või Edasi.
  • Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks klõpsake nuppu Helitugevuse suurendamineNupp Helitugevuse suurendamine või Helitugevuse vähendamineNupp Helitugevuse vähendamine ja heli sisse- või väljalülitamiseks nuppu VaigistaNupp Vaigista.
  • Kanali võrra alla- või ülespoole liikumiseks klõpsake vastavalt nuppu Kanali võrra tagasiNupp Kanali võrra tagasi või nuppu Kanali võrra edasiNupp Kanali võrra edasi.
  • Kaadri haaval edasiliikumiseks klõpsake nuppu PausNupp Paus, seejärel klõpsake mitu korda nuppu Mine edasiNupp Mine edasi.
  • Erineva kiirusega edasiliikumiseks klõpsake nuppu PausNupp Paus ja siis klõpsake üks, kaks, kolm või neli korda nuppu Edasi.
 4. Kui olete otse-TV vaatamise lõpetanud, liigutage hiirt ja siis klõpsake nuppu StoppNupp Stopp.

Märkus.

 • Sõltuvalt teie Media Centeri akna suurusest ei pruugi kõik taasesituse juhtelemendid saadaval olla. Kõigi taasesituse juhtelementide kuvamiseks suurendage akent või avage rakendus täisekraanvaates, klõpsates ülal paremal olevat nuppu MaksimeeriNupp Maksimeeri.

Otse-TV vaatamine Media Centeri kaugjuhtimispuldi abil

 1. Media Centeri kaugjuhtimispuldi abil telesaadete vaatamise juhtimiseks tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu LIVE TV (Otse-TV).

  • Vajutage nuppu GUIDE (Saatekava), otsige soovitud telesaade üles ja vajutage siis nuppu OK.

 2. Otse-TV taasesituse juhtimiseks tehke ühte järgmistest.

  • Kanali võrra alla- või ülespoole liikumiseks vajutage vastavalt nuppu CH + või CH -.

  • Kiireks naasmiseks varem vaadatud kanalile vajutage sisestusnuppu ENTER.

  • Saate edasikerimiseks vajutage nuppu FWD (Edasi) või SKIP (Jäta vahele).

  • Soovitud koha uuestivaatamiseks vajutage nuppu REW (Keri tagasi) või REPLAY (Taasesitus).

 3. Kui olete otse-TV vaatamise lõpetanud, vajutage nuppu STOP (Lõpeta).

Kava järgi eetris olevate filmide otsimine

 1. Klõpsake nuppu StartNupp Start ja käsku Kõik programmid ning siis klõpsake käsku Windows Media Center.
 2. Tele-eetris olevate filmide otsimiseks tehke ühte järgmistest.

  • Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Filmid ja klõpsake siis nuppu Filmikava.

  • Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Filmid, klõpsake nuppu Otsi, valige soovitud otsingukategooria (nt Filmi režissöör) ja sisestage siis oma otsingukriteeriumid.

Märkus.

 • Teleülekannete esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris on vajalik analoog- või digi-TV-tuuner. Kui teie arvutiga TV-tuunerit kaasas polnud, saate selle ehk lisada. TV-tuuneri hankimise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Teave TV-tuuneri kohta või võtke ühendust oma arvuti tootjaga.Kas vajate rohkem abi?