Kasutajakonto kontroll (UAC) teavitab teid, kui teie arvutis proovitakse teha selliseid muudatusi, mis nõuavad administraatoriõigusi. UAC on vaikimisi seatud teid teavitama iga kord, kui rakendused üritavad teie arvutis muudatusi teha, kuid UAC teavituste sagedust saate muuta.

Selles tabelis kirjeldatakse kõiki kasutajakonto kontrolli (UAC) sätteid ja nende mõju teie arvuti turbele.

Säte Kirjeldus Mõju turbele
Säte

Teavita mind alati

Kirjeldus
 • Teid teavitatakse enne, kui mõni rakendus teeb arvutis või Windowsi sätetes muudatusi, mille muutmiseks on vaja administraatoriõigusi.

 • Teate kuvamisel ekraan tuhmub ning teil tuleb UAC dialoogiboksis muudatus kas heaks kiita või keelata, enne kui saate arvutis midagi muud teha.

Mõju turbele
 • See on kõige turvalisem säte.

 • Teate saamisel peaksite iga dialoogiboksi sisu hoolikalt läbi lugema, enne kui lubate arvutis muudatusi teha.

Säte

Teavita mind ainult siis, kui rakendused üritavad arvutis muudatusi teha (vaikesäte)

Kirjeldus
 • Teid teavitatakse enne, kui mõni rakendus teeb arvutis muudatusi, mille jaoks on vaja administraatoriõigusi.

 • Teid teavitatakse juhul, kui mõni rakendus proovib muuta mõnda Windowsi sätet.

 • Teid ei teavitata, kui proovite teha muudatusi Windowsi sätetes, mis nõuavad administraatoriõigusi.

Mõju turbele
 • Tavaliselt ei kujuta see endast turbeohtu, kui lubate Windowsi sätetes muudatusi teha, ilma et teid sellest teavitataks. Mõnele Windowsiga kaasas olevale rakendusele saab edastada käske või andmeid ja ründetarkvara võib seda ära kasutades nende rakenduste abil faile installida või arvuti sätteid muuta. Peaksite alati hoolikalt jälgima, milliseid rakendusi lubate oma arvutis käivitada.

Säte

Teavita mind ainult siis, kui rakendused üritavad arvutis muudatusi teha (ära hämarda töölauda)

Kirjeldus
 • Teid teavitatakse enne, kui mõni rakendus teeb arvutis muudatusi, mille jaoks on vaja administraatoriõigusi.

 • Teid teavitatakse juhul, kui mõni rakendus proovib muuta mõnda Windowsi sätet.

 • Teid ei teavitata, kui proovite teha muudatusi Windowsi sätetes, mis nõuavad administraatoriõigusi.

Mõju turbele
 • See säte on sarnane sättega „Teavita mind ainult siis, kui rakendused üritavad arvutis muudatusi teha”, kuid töölauda ei muudeta tuhmiks.

 • Selle suvandi valimisel võivad teised rakendused UAC dialoogiboksi ilmet muuta. See on turberisk, eriti juhul, kui arvutis on ründevara.

Säte

Ära mind kunagi teavita

Kirjeldus
 • Teid ei teavitata arvutis ühegi muudatuse tegemisest. Kui olete sisse logitud administraatorina, saavad rakendused teie arvutis muudatusi teha ilma teie teadmata.

 • Kui olete sisse logitud tavakasutaja kontoga, keelatakse automaatselt kõik muudatused, mille jaoks on vaja administraatoriõigusi.

Mõju turbele
 • See on kõige riskantsem säte. Kui lülitate UAC teavitused välja, lülitate põhimõtteliselt UAC välja. Sellega avatakse arvuti potentsiaalselte turberiskidele.

 • UAC teavituste väljalülitamisel peaksite hoolikalt jälgima, milliseid rakendusi te käitate, kuna neil rakendustel on arvutile teiega sarnane juurdepääs. See hõlmab kaitstud süsteemialade, teie isiklike andmete, salvestatud failide ja kogu muu arvutis talletatava teabe lugemist ja muutmist. Rakendused saavad ka ühendusi luua, suhelda ja teavet üle kanda kõikidest asukohtadest ja kõikidesse asukohtadesse, millega arvuti on ühenduses (sh Internet).

Märkus.

 • Hõlbustusseadmed või -rakendused (nt ekraanilugeja) töötavad kõige paremini siis, kui valitud on UAC säte Teavita mind alati või Teavita mind ainult siis, kui rakendused üritavad arvutis muudatusi teha.Kas vajate rohkem abi?