Milline teave kuvatakse sündmuselogides? (Sündmusevaatur)


Nende toimingute sooritamiseks peate olema administraatorina sisse logitud. Kui te pole administraatorina sisse logitud, saate muuta ainult teie kasutajakontole rakenduvaid sätteid ega pruugi kõigile sündmuselogidele juurde pääseda.

Sündmuselogid on erifailid, kus salvestatakse arvutis toimuvaid olulisi sündmusi (nt millal kasutaja arvutisse sisse logis või millal tekkis programmis tõrge). Iga kord, kui sellist tüüpi sündmused toimuvad, salvestab Windows salvestab sündmuse sündmuselogisse, mida saate lugeda Event Viewerit kasutades. Edasijõudnud kasutajatele võivad sellistes sündmuselogides olevad üksikasjad kasulikuks osutuda, kui nad probleemidele Windowsis ja muudes programmides tõrkeotsingu abil lahendust otsivad.

Event Viewer jälgib teavet mitmes eri logis. Windows Logid sisaldavad järgmisi sündmusi.

  • Rakenduse (programmi) sündmused Sõltuvalt sündmuse raskusastmest liigitatakse sündmusi tõrgeteks, hoiatusteks või teabeks. Tõrge on mõni oluline probleem (nt andmete kaotsiminek). Hoiatus on sündmus, mis ei pruugi olla oluline, kuid võib viidata võimalikule tulevasele probleemile. Teabesündmus kirjeldab programmi, draiveri või teenuse normaalset tööd.

  • Turbega seotud sündmused. Neid sündmusi nimetatakse audititeks ja need võivad sõltuvalt sündmusest olla edukad või nurjunud (nt kas kasutaja sai Windowsi sisse logida).

  • Installisündmused. Domeenikontrolleritena konfigureeritud arvutites kuvatakse siin täiendavad logid.

  • Süsteemisündmused. Süsteemisündmusi kannavad logisse Windows ja Windowsi süsteemiteenused. Nende liigid on tõrge, hoiatus ja teave.

  • Edasisaadetud sündmused. Neid sündmusi saadavad sellesse logisse edasi teised arvutid.

Rakenduste ja teenuste logid võivad olla mitmesugused. Need sisaldavad eraldi logisid teie arvutis töötavate programmide kohta, samuti rohkemate üksikasjadega logisid, mis kuuluvad teatud Windowsi teenuste juurde.

  1. Rakenduse Event Viewer avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, seejärel käsku Juhtpaneel, siis käsku Süsteem ja turve, käsku Haldusriistad ja siis topeltklõpsake rakendust Event Viewer. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

  2. Klõpsake vasakul paanil soovitud sündmuselogi.

  3. Sündmuse üksikasjade kuvamiseks topeltklõpsake soovitud sündmust.

Märkus

  • Sündmuselogide kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake menüüd Spikker ja seejärel käsku Spikriteemad.Kas vajate rohkem abi?