Menüü Start uued funktsioonid


Opsüsteemis Windows 7 saate menüüs Start kuvatavaid programme ja faile palju enam kontrollida. Menüü Start on algselt tühi tahvel, mida saate oma eelistuste järgi korraldada ja kohandada.

Menüü Start pilt
Menüü Start
Kuva kõik

Kiirpääsuloendid

OperatsioonisüsteemisWindows 7 on siirdeloendid nii menüüs Start kui ka tegumiribal. Siirdeloendid on viimati kuvatud üksuste (nt failide, kaustade või veebisaitide) loendid. Üksused on korraldatud nende avamiseks kasutatava programmi järgi. Lisaks siirdeloendi abil viimati kuvatud üksuste avamise võimalusele saate lemmikuid siirdeloendisse kinnitada. Nii pääsete igapäevaselt kasutatavatele programmidele ja failidele kiiresti juurde.

Pilt, kus võrreldakse programmi kiirpääsuloendit menüüs Start ja tegumiribal
Menüüs Start ja tegumiribal kuvatakse programmi kiirpääsuloendis samad üksused

Vaikimisi pole menüüsse Start kinnitatud ühtegi programmi ega faili. Pärast programmi või üksuse esmakordset avamist kuvatakse see menüüs Start, kuid saate selle eemaldada või menüüsse Start kinnitada, et see seal alati kuvataks. Samuti saate reguleerida menüüs Start kuvatavate otseteede arvu, et menüü ei muutuks liiga suureks. Siirdeloenditega töötamise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Programmide ja üksuste avamine siirdeloendite abil.

Teegid

Eelmistes Windowsi versioonides tähendas failide haldamine nende korraldamist kaustadesse ja alamkaustadesse. Operatsioonisüsteemis Windows 7 saate faile tüübi järgi korraldada ja neile olenemata nende asukohast juurde pääseda ka teekide abil.

Teeki koondatakse erinevates asukohtades asuvaid faile, mis kuvatakse seal ühtse kogumikuna ilma neid nende tegelikust asukohast teisaldamata. Vaikimisi on teeke neli (Dokumendid, Muusika, Pildid ja Videod), kuid muude kogude jaoks saate soovi korral luua ka uusi teeke. Teegid Dokumendid, Muusika ja Pildid kuvatakse menüüs Start vaikimisi. Nagu muid menüü Start üksusi, saate ka teeke lisada või eemaldada ja nende ilmet kohandada. Teekidega töötamise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Teegid: korduma kippuvad küsimused.

Otsing

Menüü Start sisaldab otsinguvälja, mille abil saate otsida arvutisse salvestatud faile, kaustu, programme ja meilisõnumeid. Kui hakkate tippima otsinguväljale sõna või fraasi, käivitatakse otsing automaatselt ja otsingutulemid täidavad ajutiselt otsinguvälja kohal oleva menüü Start ala.

Otsingutulemused korraldatakse rühmadesse, olenevalt iga üksuse tüübist ja asukohast arvutis. Näiteks rühmitatakse otsingutulemused programmide, juhtpaneeli ülesannete, teekide (nt teegi Dokumendid või Pildid) ja failide järgi. Rühmapäise all kuvatakse iga rühma esitulemused (kuid mitte kõik vasted). Programmi või faili avamiseks klõpsake üksikul tulemusel. Rühma otsingutulemuste täieliku loendi kuvamiseks Windows Exploreris klõpsake rühmapäisel.

Toitenupu suvandid

Nupp Sule arvuti kuvatakse menüü Start alumises paremas nurgas.

Nupu Sule arvuti ja selle laiendatud menüü pilt
Lisasuvandite kuvamiseks klõpsake nupu Sule arvuti kõrval olevat noolt

Nupu Sule arvuti klõpsamisel suleb arvuti kõik avatud programmid ja sulgub. Saate seadistada selle nupu tegema mõnda muud toimingut (nt arvuti unerežiimi aktiveerimine või teise kasutaja sisselogimise lubamine). Toitenupu suvandite muutmise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Arvuti õigesti väljalülitamine.

Mis on teisaldatud?

Operatsioonisüsteemis Windows 7 on mõni tuttav menüü Start nupp muudetud või eemaldatud (kuid saate need soovi korral sinna uuesti lisada).

  • Eemaldatud on nupp Ühenda, mille abil sai kuvada soovitud võrgu valimiseks saadaolevate võrkude loendi. Saadaolevate võrkude loendi kuvamiseks valige tegumiriba lõpus olekualal ikoon Kaabelvõrguikooni piltVõrgundus ja seejärel käsku Ava võrgu- ja ühiskasutuskeskus.
  • Nupu Printerid nimi on nüüd Seadmed ja printerid. Selle nupu klõpsamisel kuvatakse kõigi teie arvutiga ühendatud välisseadmete (sh printerid, faksid, kuvarid ja hiir) loend.

  • Nupp Võrk on menüüst Start eemaldatud, kuid see on kuvatud Windows Exploreri navigeerimispaanil. Kõigi teie praeguse võrguga ühendatud arvutite loendi kuvamiseks klõpsake nupul Võrk.

  • Nupp Viimatised üksused on menüüst Start eemaldatud, kuigi viimati avatud failid ja programmid kuvatakse endiselt automaatselt menüü Start siirdeloendis. Saate nupu Viimatised üksused soovi korral menüüsse Start tagasi lisada.

Võite ka märgata, et menüü Start klassikaline versioon, mille abil saite seada menüü Start ilme ja funktsioonid selliseks, nagu need olid varasemates Windowsi versioonides, pole operatsioonisüsteemis Windows 7 enam saadaval. Lisateavet menüüsse Start nuppude lisamise ja nende sealt eemaldamise kohta leiate teemast Menüü Start kohandamine.Kas vajate rohkem abi?