Failide ja kaustadega töötamine


Fail on üksus, mis sisaldab mingit infot – näiteks teksti, pilte või muusikat. Avatuna võib faili väljanägemine meenutada tekstidokumenti või pilti, mida võite näha kellegi laual või dokumendikapis. Arvutis on failid tähistatud ikoonidega; selline esitusviis võimaldab hõlpsalt ära tunda eri failitüüpe ikoonide järgi. Siin on mõned tavalised failide ikoonid.

Failiikoonide pilt
Mõnede failitüüpide ikoonid

Kaust on koht, mida saate kasutada failide salvestamiseks. Kui teil on laual tuhandeid pabereid ja toimikuid, siis oleks vajadusel mõne kindla dokumendi leidmine peaaegu võimatu. Seepärast talletavad inimesed sageli pabertoimikuid kaustades dokumendikapis. Teie arvutis toimivad kaustad samal viisil. Järgnevalt on toodud mõnede tüüpiliste kaustade ikoonid.

Kaustaikoonide pilt
Tühi kaust (vasakul); faile sisaldav kaust (paremal)

Kaustad võivad sisaldada ka teisi kaustu. Kausta sees olevat kausta nimetatakse tavaliselt alamkaust. Te võite luua ükskõik kui palju alamkaustu ja igas alamkaustas võib talletada omakorda faile ja täiendavaid alamkaustasid.

Teekide kasutamine failide ja kaustade avamiseks

Asjade korraldamiseks ei pea te alustama nullist. Failidele ja kaustadele juurdepääsuks ning nende ümberkorraldamiseks saate kasutada teeke, mis on Windowsi selle versiooni uus funktsioon. Siin on kujutatud neli vaikimisi olemasolevat teeki ja vastavat tüüpilist kasutusala:

 • Dokumentide teek. Kasutage seda teeki, et korraldada tekstitöötlusfaile, arvutustabeleid, esitlusi ja teisi tekstiga seostuvaid faile. Lisateavet leiate teemast Dokumentide haldamine.

  Vaikimisi talletatakse teeki Dokumendid teisaldatavad, kopeeritavad või salvestatavad failid kaustas Minu dokumendid.

 • Piltide teek. Kasutage seda teeki, et korraldada kõiki oma digitaalpilte, olenemata sellest, kas saate need oma kaamerast, skannerist või meile teel teistelt inimestelt. Lisateavet leiate teemast Piltide haldamine.

  Vaikimisi talletatakse kõik failid, mille teisaldate, kopeerite või salvestate, teegi Pildid kaustas Minu pildid.

 • Teek Muusika. Kasutage seda teeki, et korraldada oma digitaalseid muusikafaile (nt CD-delt kopeeritud või Internetist alla laaditud laule). Lisateavet leiate teemast Muusika haldamine.

  Vaikimisi talletatakse kõik failid, mille teisaldate, kopeerite või salvestate, teegi Muusika kaustas Minu muusika.

 • Teek Videod. Kasutage seda teeki videote (nt klipid digitaalkaamerast, videokaamerast või videofailid, mida laadite alla Internetist) korraldamiseks. Lisateavet leiate teemast Videote haldamine.

  Vaikimisi talletatakse kõik failid, mille teisaldate, kopeerite või salvestate, teegi Videod kaustas Minu videod.

Dokumendi-, pildi- või muusikateekide avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, ja siis klõpsake valikut Dokumendid, Pildid või Muusika.
Menüü Start pilt
Tavalisi teeke saate te avada menüü Start kaudu.

Teekide kohta lisateavet leiate teemast Töötamine teekidega.

Akende osade ülevaade

Kui avate kausta või teegi, siis kuvatakse see aknas. Akna erinevad osad on loodud selleks, et aidata teil Windowsis orienteeruda ning failide, kaustade ja teekidega töötamist lihtsustada. Siin on üks tüüpiline aken ja kõik tema osad.

Pilt kaustast Dokumendid
Akna osa Milleks see kasulik on?
Akna osa

Navigeerimispaan

Milleks see kasulik on?

Saate navigeerimispaani kasutada teekidele, kaustadele, salvestatud otsingutele ja isegi kogu kõvakettale juurdepääsuks. Jaotist Lemmikud saate kasutada oma enim kasutatud kaustade ja otsingute avamiseks. Teekide jaotist saate kasutada oma teekide avamiseks. Saate kaustade ja alamkaustade sirvimiseks ka kausta Arvuti laiendada. Lisateavet leiate teemast Navigeerimispaaniga töötamine.

Akna osa

Nupud Tagasi ja Edasi

Milleks see kasulik on?
Kasutage nuppe TagasiNupu Tagasi piltja EdasiNupu Edasi pilt teise juba avatud kausta või teeki liikumiseks ilma käesolevat akent sulgemata. Need nupud töötavad koos aadressiribaga; pärast seda, kui te olete näiteks kasutanud aadressiriba kaustade muutmiseks, saate te kasutada nuppu Tagasi algsesse kausta naasmiseks.
Akna osa

Tööriistariba

Milleks see kasulik on?

Tööriistariba abil saate teha tavalisi toiminguid, nagu oma failide ja kaustade ilme muutmine, failide kirjutamine CD-le või digitaalpiltide slaidiseansi käivitamine. Tööriistariba nupud muutuvad ja kuvatakse ainult asjakohased käsud. Näiteks kui klõpsate pildifaili, näitab tööriistariba teistsuguseid nuppe kui siis, kui oleksite klõpsanud muusikafaili.

Akna osa

Aadressiriba

Milleks see kasulik on?

Kasutage aadressiriba teise kausta või teeki liikumiseks või tagasipöördumiseks eelmisesse. Lisateavet leiate teemast Aadressiriba abil liikumine.

Akna osa

Teegipaan

Milleks see kasulik on?

Teegipaan ilmub ainult siis, kui teek on avatud (nt teek Dokumendid). Teegipaani abil saate kohandada teeki või korraldada faile eri atribuutide põhjal. Lisateavet leiate teemast Töötamine teekidega.

Akna osa

Veerupäised

Milleks see kasulik on?

Kasutage veerupäiseid, et muuta failide korraldust faililoendis. Näiteks saate klõpsata tulba vasakut päist, et muuta kuvatavate failide ja kaustade järjestust, või saate klõpsata paremat päist, et filtreerida faile eri moel. (Vahemärkusena olgu öeldud, et veergupäised kuvatakse ainult üksikasjavaates.) Teavet selle kohta, kuidas üksikasjavaadet aktiveerida, leiate edaspidi teemast "Failide ja kaustade vaatamine ja korraldamine".)

Akna osa

Faililoend

Milleks see kasulik on?

Siin kuvatakse praeguse kausta või teegi sisu. Kui tipite faili leidmiseks otsinguväljale sõna, siis kuvatakse ainult need failid, mis vastavad sellele otsingusõnale praeguses vaates (kaasa arvatud failid alamkaustades).

Akna osa

Otsinguväli

Milleks see kasulik on?

Tippige otsinguväljale sõna või fraas, et otsida käesolevast kaustast või teegist mõnda faili. Otsing algab niipea, kui alustate tippimist; näiteks kohe, kui tipite B, kuvatakse kausta faili loendisse kõik failid, mis algavad tähega B. Lisateavet leiate teemast Faili või kausta otsimine.

Akna osa

Üksikasjapaan

Milleks see kasulik on?

Tavalisemad valitud failiga seotud atribuudid on näha üksikasjapaanil. Failiatribuudid pakuvad faili kohta täpsemat teavet (nt autor, faili viimane muutmiskuupäev ja kirjeldavad sildid, kui olete neid failile lisanud). Lisateavet leiate teemast Faili suvandite muutmine.

Akna osa

Eelvaatepaan

Milleks see kasulik on?
Enamiku failide sisu vaatamiseks saab kasutada eelvaatepaani. Kui te valite näiteks meilisõnumi, tekstifaili või pildi, näete te selle sisu ilma seda programmiga avamata. Kui te eelvaatepaani ei näe, siis klõpsake selle käivitamiseks tööriistaribal olevat nuppu EelvaatepaanEelvaatepaani nupu pilt.

Failide ja kaustade vaatamine ja korraldamine

Kausta või teegi avamisel saate valida selles aknas olevate failide kuvamise viisi. Näiteks võib-olla eelistate suuremaid (või väiksemaid) ikoone või korrastust, mis laseks teil näha erinevat tüüpi teavet iga faili kohta. Seda tüüpi muudatuste tegemiseks kasutage tööriistaribal nuppu VaatedNupu Vaated pilt.

Iga kord, kui klõpsate nuppu Vaated, muutub failide ja kaustade kuvamise viis. Saate valida viie erineva kuvamisviisi vahel – suured ikoonid, loend, vaade nimega Üksikasjad, mis kuvab failikohase teabe mitmes veerus, väiksemate ikoonidega vaade Paanid ja vaade Sisu, mis kuvab mingi osa failis olevast sisust.

Kui klõpsate noolt nupu Vaated kõrval, kuvatakse veel rohkem valikuid. Faili- ja kaustaikoonide suuruse reguleerimiseks nihutage liugurit üles või alla. Te näete, et kui te liigutate liugurit, siis ikoonide suurus muutub.

Loendi Vaated pilt
Vaadete suvandid

Teekides on failide korraldamisel võimalik minna veelgi kaugemale. Näiteks oletame, et soovite faile kaustas Muusika korraldada žanri järgi (nt jazz ja klassikaline):

 1. Klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake kausta Muusika.
 2. Teegipaanil (faililoendi kohal) klõpsake menüüd Korraldusalus ja seejärel nuppu Žanr.

Failide otsimine

Olenevalt sellest ,kui palju teil on faile ja kuidas need on korraldatud, võib failide otsinguprotsess tähendada sadade failide ja kaustade sirvimist, mis pole lihtne ülesanne. Aja ja jõupingutuse säästmiseks kasutage oma failide leidmiseks otsinguvälja.

Otsinguvälja pilt
Otsinguväli

Otsinguväli asub iga akna ülaosas. Faili otsimiseks avage kaust või teek, kus teie otsitav tõenäoliselt asub, klõpsake otsinguvälja ja hakake otsingusõna tippima. Otsinguväli filtreerib praegu kuvatavat vaadet, tuginedes teie poolt tipitavale tekstile. Failid kuvatakse otsingutulemitena, kui teie otsingusõna ühtib faili nime, sildi või muu faili atribuudiga või isegi tekstidokumendis sisalduva tekstiga.

Kui otsite faile atribuudi (nt failitüübi) järgi, saate otsingut kitsendada enne tippimise alustamist, klõpsates otsinguvälja ja siis ühte vahetult otsinguvälja all asetsevatest atribuutidest. See lisab otsingufiltri (nt "tüüp") otsitavale tekstile, mis annab täpsema otsingutulemi.

Kui te ei leia otsitavat faili, saate muuta kogu otsingu ulatust, klõpsates mõnda suvanditest, mis paiknevad otsingutulemite all. Näiteks kui otsite faili teegist Dokumendid, ent ei leia seda, võite klõpsata linki Teegid, et laiendada otsingut ülejäänud teekidele. Lisateavet leiate teemast Faili või kausta otsimine.

Failide ja kaustade kopeerimine ja teisaldamine

Mõnikord võite te soovida muuta kohta, kus failid on teie arvutis talletatud. Soovi korral võite faile erinevasse kausta teisaldada või kellegagi ühiskasutamiseks kopeerida need irdkandjale (nt CD-d või mälukaardid).

Enamus inimesi kopeerib ja teisaldab faile kasutades meetodit, mida kutsutakse lohistamiseks. Avage kaust, mis sisaldab faili või kausta, mille soovite teisaldada. Siis avage teises aknas kaust, kuhu soovite üksuse teisaldada. Paigutage aknad töölauale kõrvuti nii, et näete mõlema sisu.

Järgmiseks lohistage fail või kaust esimesest kaustast teise kausta. See ongi kõik, mida on vaja teha.

Pilt, millel kujutatakse, kuidas faili ühest aknast teise lohistada
Faili kopeerimiseks või teisaldamiseks lohistage see ühest kaustast teise.

Kui kasutate lohistamismeetodit, siis võib-olla märkate, et mõnikord fail või kaust kopeeritakse ja teine kord teisaldatakse. Kui te lohistate elemente kaustade vahel, mis on samal kõvakettal, siis element teisaldatakse nii, et ühes asukohas poleks kahte koopiat ühest failist või kaustast. Kui te lohistate üksuse erineva asukohaga kausta (nt võrguasukoht) või irdkandjale (nt CD), siis see üksus kopeeritakse.

Näpunäited

 • Hõlpsaim viis kahe akna korraldamiseks töölaual on kasutada tõmbamisfunktsiooni. Lisateavet leiate teemast Snapi kasutades saate aknaid töölaual üksteise kõrvale paigutada.

 • Kui kopeerite või teisaldate kausta või teegi, talletatakse see teegi vaikesalvestuskohas. Teegi vaikesalvestuskoha kohandamise kohta teabe saamiseks vaadake teemat Teegi kohandamine.

 • Teine viis faili kopeerimiseks või teisaldamiseks on lohistada see kausta või teegi faililoendist navigeerimispaanile, et te ei peaks kaht eraldi akent avama.

Failide loomine ja kustutamine

Uusi faile luuakse kõige sagedamini mõne programmi abil. Näiteks saate luua tekstidokumendi tekstitöötlusprogrammis või filmifaili videoredaktori programmis.

Mõned programmid loovad faili kohe avamisel. Näiteks kui te avate programmi WordPad, alustab see tühja lehega. See kujutab tühja (ja salvestamata) faili. Alustage tippimist ning kui te olete valmis tööd salvestama, siis klõpsake nuppu SalvestaRakenduse WordPad salvestamisnupu pilt. Kuvatavas dialoogiboksis tippige failile nimi, mis aitab teil seda faili tulevikus taasleida, ja seejärel klõpsake käsul Salvesta.

Vaikimisi salvestab enamik programme failid tavalistesse kaustadesse (nt Dokumendid ja Pildid), mis teeb failide leidmise järgmisel korral lihtsaks.

Kui te enam ei vaja mõnda faili, saate te selle oma arvutist eemaldada, et säästa ruumi ja vältida arvuti täitumist soovimatute failidega. Faili kustutamiseks avage kaust või teek, mis seda faili sisaldab, ja valige fail. Vajutage klaviatuuril kustutusklahvi (Delete) ja seejärel klõpsake dialoogiboksis Kustuta fail nupul Jah.

Kui te kustutate faili, siis ajutiselt salvestatakse see kausta Prügikast. Prügikast on omamoodi ohutusvõrk, mis lubab teil taastada eksikombel kustutatud faile ja kaustu. Mõnikord peaksite kausta Prügikast tühjendama, et taastada kõvakettaruumi, mida kasutavad failid, mida teil tarvis pole. Lisateavet leiate teemast Kaustas Prügikast olevate failide kustutamine jäädavalt.

Olemasoleva faili avamine

Faili avamiseks topeltklõpsake sellel. Fail avaneb tavaliselt programmis, mida te kasutasite selle loomiseks või redigeerimiseks. Näiteks tekstifail avaneb teie tekstitöötlusprogrammis.

See pole siiski igakord nii. Näiteks pildifailil topeltklõpsamine avab tavaliselt pildivaaturi. Et tegelikult pilti redigeerida, peate te kasutama teist programmi. Paremklõpsake failil, klõpsake käsul Ava programmiga ja seejärel klõpsake programmi nimel, mida soovite kasutada.Kas vajate rohkem abi?