Navigeerimispaaniga töötamine


Failide ja kaustade otsimiseks saate kasutada navigeerimispaani (vasak paan). Samuti saate üksusi teisaldada või kopeerida otse navigeerimispaanil asuvasse sihtkohta.

Kui avatud akna vasakus servas navigeerimispaani ei kuvata, klõpsake nupul Korralda, osutage käsule Paigutus ja klõpsake navigeerimispaani kuvamiseks käsul Navigeerimispaan.

Navigeerimispaani pilt
Navigeerimispaan
Kuva kõik

Teekide kasutamine failide otsimiseks

Teegid võimaldavad teil juurde pääseda erinevates asukohtades (nt arvutis või välisel kõvakettal) paiknevatele kaustadele. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Töötamine teekidega.

Navigeerimispaani kasutamine on lihtsaim viis teekidele juurde pääseda. Klõpsake avamiseks teegil ning faililoendis kuvatakse kõikide sellesse teeki kaasatud kaustade sisu.

Siin on kirjeldatud veel mõnda toimingut, mida saate navigeerimispaani abil teekidega teha.

 • Uue teegi loomiseks paremklõpsake nupul Teegid, osutage käsule Uus ja klõpsake seejärel käsul Teek.

 • Et teisaldada või kopeerida failid faililoendist teegi vaikesalvestuskohta, lohistage failid navigeerimispaanil olevasse teeki. Kui failid asuvad teegi vaikesalvestuskohaga samal kõvakettal, siis need teisaldatakse. Kui failid asuvad muul kõvakettal, siis need kopeeritakse.

 • Teegi ümbernimetamiseks paremklõpsake teegil, seejärel klõpsake käsul Nimeta ümber, tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Kõikide teeki kaasatud kaustade kuvamiseks topeltklõpsake teegi nimel: teeki laiendatakse ning kõik kaustad kuvatakse loendina teegi all.

 • Kausta teegist eemaldamiseks paremklõpsake kaustal, mille soovite eemaldada, ja seejärel klõpsake käsul Eemalda asukoht teegist. Selle toiminguga eemaldate kausta ainult teegist ega kustuta kausta selle algsest asukohast.

 • Teegi peitmiseks paremklõpsake teegil ja klõpsake seejärel käsul Ära kuva navigeerimispaanil. Seda võimalust on otstarbekas kasutada juhul, kui navigeerimispaanil napib ruumi, kuid te ei soovi teeki kustutada.

 • Peidetud teegi kuvamiseks klõpsake ikoonil Teegid, paremklõpsake faililoendis teegil ja seejärel klõpsake käsul Kuva navigeerimispaanil.

Arvutikausta sirvimine failide otsimiseks

Teekide kasutamine on vaid üks viis failide otsimiseks. Kaustu ja kettaid saab sirvida ka tavalisel viisil, laiendades navigeerimispaanil kausta Arvuti.

Navigeerimispaanil laiendatud kausta Arvuti pilt
Kaust Arvuti laiendatuna

Siin on kirjeldatud mõnda toimingut, mida saate faile sirvides teha.

 • Üksuste teisaldamiseks või kopeerimiseks faililoendist navigeerimispaanile lohistage üksused navigeerimispaanil soovitud kausta. Kui üksus on kaustaga samal kõvakettal, siis üksus teisaldatakse. Kui üksus asub muul kõvakettal, siis see kopeeritakse.

 • Muude kõvaketaste või arvutiga ühendatud salvestusseadmete kuvamiseks klõpsake kaustal Arvuti.

 • Uue kausta loomiseks paremklõpsake kaustal, millesse soovite uue kausta luua, osutage käsule Uus ja klõpsake seejärel käsul Kaust.

 • Salvestatud otsingute kuvamiseks topeltklõpsake nupul Arvuti, topeltklõpsake esmasel kõvakettal, seejärel topeltklõpsake kaustal Kasutajad, siis topeltklõpsake oma kasutajanimel ja viimaks topeltklõpsake kaustal Otsingud.

Lemmikute kohandamine

Kausta, salvestatud otsingu, teegi või isegi ketta lisamiseks lemmikute loendisse lohistage see navigeerimispaani jaotisse Lemmikud.

Navigeerimispaanil asuva loendi Lemmikud pilt
Lemmikute loend navigeerimispaanil

Siit leiate mõned muud võimalused lemmikute kohandamiseks.

 • Lemmikute järjestuse muutmiseks lohistage lemmik loendis uude kohta.

 • Navigeerimispaani vaikelemmikute taastamiseks paremklõpsake nupul Lemmikud ja seejärel klõpsake käsul Taasta lemmiklingid.

 • Et kuvada kaust, kuhu lemmikud on salvestatud, klõpsake navigeerimispaanil nupul Lemmikud. Lemmikud on salvestatud otseteedena.

 • Lemmiku eemaldamiseks paremklõpsake lemmikul ja klõpsake seejärel käsul Eemalda. Selle toiminguga eemaldate lemmiku navigeerimispaanilt, kuid ei kustuta faile ega kaustu, mille juurde otsetee viib.

Näpunäide

 • Saate lisada veebisaidi Windowsi lemmikute hulka, lohistades ikooni veebibrauseri aadressiribalt otse Windowsi navigeerimispaani jaotisse Lemmikud.

Navigeerimispaani sätete muutmine

 1. Klõpsake avatud aknas nupul Korralda ja seejärel klõpsake käsul Kausta- ja otsingusuvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kaustasuvandid vahekaardil Üldist ja tehke ühte või mõlemat järgmistest.

  • Navigeerimispaanil kõikide arvutis leiduvate kaustade, sh teie isikliku kausta kuvamiseks märkige ruut Kuva kõik kaustad ja klõpsake seejärel nupul OK.

  • Navigeerimispaani automaatseks laiendamiseks kaustaaknas avatud kaustani märkige ruut Laienda automaatselt praegusesse kausta ja klõpsake seejärel nupul OK.

Näpunäide

 • Võite navigeerimispaani kiiresti laiendada asukohale, kus te parajasti viibite, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+E.Kas vajate rohkem abi?